W 2018 roku firmy w Polsce wydały 12,2 mld zł na benefity pracownicze, czyli prawie miliard więcej niż w roku poprzednim (badanie AC Rynek i Opinia na zlecenie Benefit Systems). Jest to trend, który utrzymuje się od kilku lat i wynika z dobrej koniunktury gospodarczej w kraju oraz z dużego zapotrzebowania na pracowników wszystkich szczebli. W benefity pracownicze inwestują głównie duże firmy, ale i mniejsze przedsiębiorstwa coraz chętniej sięgają po tę formę świadczeń pozapłacowych.

Rola benefitów pracowniczych

Rola benefitów pracowniczych sprowadza się do dwóch funkcji. Po pierwsze – budowania lojalności zatrudnionej załogi, po drugie – wpływania na decyzje kandydatów o podjęciu pracy w danej firmie. Według badania przeprowadzonego przez Grupę Pracuj.pl w 2018 roku, prawie 75% zatrudnionych otrzymuje przynajmniej jedno świadczenie pozapłacowe. Wśród najczęściej wymienianych znalazły się dofinansowania do szkoleń i prywatna opieka medyczna. W momencie zmiany pracy, dla respondentów największe znaczenie miałyby dofinansowania do urlopu (72%) i szkoleń (70%), prywatna opieka medyczna (62%) oraz możliwość pracy zdalnej (40%). To ostatnie świadczenie szczególnie brane jest pod uwagę przez osoby do 40 roku życia. Wśród tej grupy wiekowej, co drugi ankietowany wskazał pracę zdalną jako istotny czynnik mogący wpłynąć na wybór przyszłego pracodawcy.

Benefit benefitowi nierówny

Dofinansowania do szkoleń, urlopów, prywatnej opieki medycznej, karty sportowe, sprzęt służbowy, bony zakupowe – oto benefity pracownicze cieszące się w Polsce największą popularnością. Obok nich, coraz częściej pojawia się nowy typ świadczeń pozapłacowych, będących swoistego rodzaju wyróżnikami kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Niektóre firmy organizują dla pracowników wspólne śniadania. Inne – umożliwiają przychodzenie do biura z psami lub oferują skrócony czas pracy (np. 7,5 h dziennie zamiast 8h lub 4-o dniowy tydzień roboczy). Są też pracodawcy, którzy mianem benefitu określają wspólne bieganie w maratonach dla szczytnego celu bądź zainstalowany przed biurowcem parking dla rowerów. Podane tu przykłady to z pewnością bardzo atrakcyjne świadczenia, ale…tylko dla części pracowników. Nie każdy biega w maratonach, dojeżdża do pracy na rowerze lub chce zabierać swojego czworonoga do pracy. Dlatego tak ważna jest przemyślana polityka benefitowa, dostosowana do profilu zatrudnionych pracowników oraz duża elastyczność pracodawcy w jej kształtowaniu.

Benefity pracownicze – ciekawe przykłady ze świata

  • Cox Enterprises zapewnia pracownikom dofinansowanie do instalacji paneli słonecznych.
  • Google , po śmierci pracownika, wypłaca jego małżonkowi 50% pensji przez okres 10 lat.
  • Netflix oferuje pracownikom nieograniczony urlop macierzyński i ojcowski przez cały rok po urodzeniu się dziecka.

Przedsiębiorstwa, które potrafią wykazać się elastycznością w kształtowaniu polityki benefitowej, reagują na zmieniające się trendy, osiągają wyższe pozycje na rynku. Są atrakcyjnym pracodawcą w oczach wykwalifikowanych kandydatów oraz pozytywnie wpływają na lojalność i motywację zatrudnionych pracowników. Warto jednak zaznaczyć, że strategia świadczeń pozapłacowych powinna być integralną częścią ogólnej strategii firmy i konstruowana na podstawie analizy, a nie potrzeby chwili.

Zobacz także

Jak możemy Ci pomóc?

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami

Zapytania ofertowe:

kontakt@saleshr.pl

Telefon dla pracodawców:

+48 737 176 317

Napisz do nas

Pełna treść zgody.
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PRIORITY SALE ul. Kazimierza Odnowiciela 14, 31-481 Kraków NIP: 7342730461 (Administrator danych), w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych usług i produktów. Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016): informacje o przetwarzaniu przez nas danych, jak również o prawach osób, których dane dotyczą znajdują się w naszej Polityce Prywatności.