Czy liderem trzeba się urodzić, aby skutecznie zarządzać zespołem? Z pewnością określone cechy charakteru (np. charyzma, inteligencja emocjonalna) ułatwiają pracę na stanowisku managerskim. Jednak lwia część sukcesu opiera się na działaniach i nawykach, które można wypracować. Przygotowaliśmy krótkie zestawienie takich zachowań, omawiając przy tym najważniejsze cechy dobrego managera. Mamy nadzieję, że artykuł okaże się ciekawą inspiracją dla wszystkich obecnych i przyszłych liderów zespołów.

Zachowania i cechy dobrego managera

1. Myślenie strategiczne

Skuteczny kierownik zespołu buduje plany długoterminowe, myśli przyszłościowo, działa strategicznie. Tylko w takich warunkach pracownicy mu podlegli mogą się rozwijać. Planowanie strategiczne wynika bezpośrednio z wizji, którą manager przekuwa w cele. To właśnie one są jednym z ważniejszych czynników motywujących zespół i punktem wyjścia przy delegowaniu zadań.
Skuteczny lider ogniskuje swoje wysiłki na rezultatach, a nie na samej pracy, ćwiczy się w dostrzeganiu szans i wykorzystywaniu ich w zarządzaniu zespołem.

2. Budowanie zespołu na zaletach – cechy dobrego managera

Rozwój osobisty czy zespołowy wcale nie polega na tym, żeby nadrabiać braki, ale na tym, by mądrze czerpać z naturalnych talentów. Zatem skuteczny manager dobierając osoby do swojego teamu nie pyta o to, czego dany pracownik nie będzie w stanie zrobić, lecz jakie działania zrealizuje lepiej niż przeciętnie? Jaką unikalną wartość wniesie do zespołu?
Podobnie rzecz się ma w delegowaniu zadań. Skuteczny lider obserwuje pracę grupy, a następnie wzmacnia te zachowania, które przekładają się na skuteczność i rezultaty. Na przykład: manager dostrzega, że pracownik A świetnie dogaduje się z pracownikiem B, ich talenty i charaktery świetnie się uzupełniają, a wspólna praca skutkuje znakomitymi wynikami. Zmienia zatem podział ich zadań tak, aby mieli więcej okazji do działania w tandemie. W ten sposób usprawnia pracę grupy, pozytywnie wpływa na poziom motywacji i sukces zespołu.

Cechy dobrego managera, jak elastyczność i zmysł obserwacji będą w tym aspekcie kluczowe.

3. Sprawna komunikacja

Skuteczny manager przywiązuje dużą wagę do komunikacji w zespole i dba o sprawny przepływ informacji. Kluczowe są tutaj dwa pytania:

  • jakich informacji (i z jaką częstotliwością) potrzebują pracownicy od swojego lidera?
  • jakie informacje są dla nich niezbędne od pracowników innych zespołów?

Dzielenie się wiedzą, danymi i informacjami buduje zaangażowanie zespołu. Sprawia, że jego członkowie widzą wyższy sens swoich działań, mogą podejmować lepsze decyzje i efektywniej planować swoją pracę.
Kolejnym, bardzo ważnym aspektem komunikacji szefa z zespołem jest zadawanie pytań oraz słuchanie ich wypowiedzi, emocji i nastrojów. Dzięki temu lider dowiaduje się nie tylko o trudnościach w danym procesie, ale również buduje zaufanie, wzmacnia relacje z zespołem.

Skuteczny kierownik zespołu potrafi otwarcie się komunikować, a także promuje taką postawę wśród zespołu. Burze mózgów, dyskusje, w których konfrontowane są różne perspektywy prowadzą często do twórczych rozwiązań, znacznie lepszych od tych wymyślonych w pojedynkę.

Cechy dobrego managera w omawianym aspekcie to umiejętność dostosowania komunikacji do różnych ludzi, cierpliwość i umiejętność zarządzania przepływem informacji.

4. Odpowiedzialność i podejmowanie decyzji

Ludzie chętnie utożsamiają swoje przekonania, doświadczenia i przypuszczenia z prawdą o przyszłości. Skuteczny manager myśli krytycznie, analizuje dane, łączy profesjonalną wiedzę z intuicją, by ostatecznie podjąć właściwą decyzję. Rzadko zdarza się wybór między słusznością a błędem, dlatego ważna jest tutaj odwaga w opowiedzeniu się za którymś z rozwiązań. Dobry lider zdaje sobie sprawę, że zaniechanie działania to także decyzja, za którą bierze odpowiedzialność.

W tym obszarze cechy dobrego managera to przygotowanie merytoryczne, analityczne myślenie, odporność na stres, umiejętność działania pod presją.

5. Rozwój

Nowoczesny, odnoszący sukcesy lider to osoba proaktywna, dbająca o swój rozwój w wielu dziedzinach. Otacza się ludźmi, którzy go inspirują i napędzają do działania. Jest otwarta na drugiego człowieka, dostrzega w nim potencjał, wykazuje zainteresowanie rozmówcą, koncentrując się na możliwościach współpracy lub po prostu kontynuowania znajomości. Nie ocenia z góry.
Skuteczny manager dba również o rozwój swoich pracowników poprzez zapewnienie im możliwości uczestnictwa w szkoleniach i konferencjach, motywowanie do rozwijania talentów. Taka postawa skutkować będzie wzrostem potencjału całego zespołu i większą lojalnością pracowników.

Jakie cechy dobrego managera w omawianym obszarze będą kluczowe? Asertywność, chęć nieustannego poszerzania horyzontów, pokora, samoświadomość, otwartość na innych i na zmianę.

Cechy dobrego managera – podsumowanie

Wielu ludzi odchodzi z pracy nie dlatego, że są niezadowoleni z funkcjonowania organizacji, w której pracują lecz z powodu złych relacji z szefem. Potwierdzają to badania. Dlatego dobry manager nie ustaje w staraniach, by stale się rozwijać i zapewnić swojemu zespołowi optymalne warunki do pracy i rozwoju.

Zobacz także

Jak możemy Ci pomóc?

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami

Zapytania ofertowe:

kontakt@saleshr.pl

Telefon dla pracodawców:

+48 737 176 317

Napisz do nas

Pełna treść zgody.
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PRIORITY SALE ul. Kazimierza Odnowiciela 14, 31-481 Kraków NIP: 7342730461 (Administrator danych), w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych usług i produktów. Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016): informacje o przetwarzaniu przez nas danych, jak również o prawach osób, których dane dotyczą znajdują się w naszej Polityce Prywatności.