Każdemu pracodawcy zależy, by zatrudnione osoby wykazywały wysoką efektywność. To daje firmie przewagę nad konkurencją, zwiększa zyski i umożliwia stabilny rozwój. Na produktywność pracowników wpływa wiele czynników wymagających analizy. Sprawdź nasze wskazówki i dowiedz się, jak podnieść efektywność pracy w swojej firmie.

Wskaźnik efektywności pracy. Co wpływa na efektywność pracowników?

Ekonomia tłumaczy efektywność pracy jako produktywne wykorzystywanie dostępnych zasobów, możliwości i czasu. Wskaźnik efektywności pracy to relacja między nakładem pracy i jej efektem. Mówiąc prościej, wydajna i efektywna praca oznacza jakościowe wykonywanie zadań i umiejętne dysponowanie czasem.

Co ciekawe, efektywna praca nie jest mierzona ilością podejmowanych działań. Na wyniki i sukcesy firmy korzystnie wpływają dobrze zrealizowane zadania, a nie te wykonane w pośpiechu i byle jak. Co zatem warunkuje gotowość pracowników do bardziej wydajnej pracy?

  • Pracownik mało zmotywowany do pracy będzie pracował mniej wydajnie.
  • Komunikacja w firmie. Dobra komunikacja przyspiesza i usprawnia pracę, a dodatkowo tworzy dobrą atmosferę w firmie.
  • Organizacja czasu pracy. Niekiedy pracownicy mają problem z dobrą organizacją pracy, w czym można im pomóc umiejętnym delegowaniem zadań.
  • Odpowiednie zarządzanie zespołem to klucz do wysokiej efektywności.
  • Higiena i bezpieczeństwo pracy, które wpływają na samopoczucie pracowników i zmniejszają ryzyko wypadków przy pracy.
  • Warunki zatrudnienia. Perspektywy rozwoju, szkolenia, premie, dodatki do pensji i wiele innych czynników związanych z warunkami zatrudnienia może korzystnie wpływać na motywację, a więc i na wydajność pracowników.
  • Stres, który negatywnie wpływa na efektywność pracy. Warto zadbać, by sytuacji stresowych w firmie było jak najmniej.

Jak zwiększyć efektywność pracowników?

Zwiększenie efektywności pracy jest możliwe po dokładnej analizie czynników wpływających na pracę zespołu. Najpierw należy dokonać pomiaru efektywności pracowników, a następnie przyjrzeć się obszarom wymagającym zmiany. Przykładowo efektywność pracy w zespole mogą obniżać konflikty między pracownikami. W tym przypadku zwiększenie efektywności pracy nastąpi po usprawnieniu komunikacji w firmie, identyfikacji i zniwelowaniu punktów zapalnych.

Niebagatelny wpływ na zaangażowanie pracowników ma ich poczucie wpływu i sprawczości. Zatrudnieni w firmie ludzie powinni być przekonani, że ich praca jest istotna i ważna, a także zdawać sobie sprawę, jak ich praca przekłada się na sukces całej firmy.

Warto również podkreślić wpływ motywowania pracowników na jakość i efektywność pracy w przedsiębiorstwie. Wysoki poziom motywacji wewnętrznej przekłada się na zaangażowanie pracowników, pobudza ich kreatywność, zachęca do produktywności. Niestety, niewystarczające umiejętności liderów w zakresie motywowania zespołu, niesprzyjająca atmosfera i kultura organizacyjna bardzo często są przyczyną niewykorzystania potencjału, jaki tkwi w załodze.

Z badania przeprowadzonego przez Gallup i Harris Interactive Polling wynika, że aż 54% pracowników nie czuje się zaangażowanych w pracę. W interesie pracodawcy leży więc dokładne sprawdzenie poziomu motywacji wśród pracowników firmy. Na tej podstawie możliwe jest podjęcie konkretnych działań zwiększających motywację pracowników, co z pewnością wpłynie również na ich efektywność.

Jak wygląda pomiar efektywności pracy?

Pomiar efektywności pracy wskaże obszary, nad którymi należy popracować, by usprawnić funkcjonowanie firmy, czego konsekwencją będzie zwiększenie efektywności pracy. Istnieje kilka sposobów na dokonanie pomiaru efektywności pracy w zespole. To między innymi nagrywanie całego dnia pracy (shadowing) i dokładna analiza wszystkich czynności wykonywanych przez pracowników. Nagrania pozwalają skontrolować czas przeznaczony na konkretne działania.

Kluczowe jest również sprawdzenie, jak efektywność pracowników przekłada się na zyski w firmie. W tym wypadku należy wziąć pod uwagę przychód netto firmy i podzielić go przez koszty utrzymania zespołu.

Niska efektywność pracowników oznacza mniejsze zyski dla firmy, dlatego analiza czynników wpływających na pracę zespołu jest kluczowa dla rozwoju każdego przedsiębiorstwa.

Zobacz także

Jak możemy Ci pomóc?

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami

Zapytania ofertowe:

kontakt@saleshr.pl

Telefon dla pracodawców:

+48 737 176 317

Napisz do nas

Pełna treść zgody.
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PRIORITY SALE ul. Kazimierza Odnowiciela 14, 31-481 Kraków NIP: 7342730461 (Administrator danych), w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych usług i produktów. Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016): informacje o przetwarzaniu przez nas danych, jak również o prawach osób, których dane dotyczą znajdują się w naszej Polityce Prywatności.