Jednym z kluczowych działań osób zarządzających firmą powinno być dążenie do maksymalizacji zaangażowania pracowników. Pracownik silnie zmotywowany i zaangażowany realizuje swoje cele oraz zadania z dużą starannością i kreatywnością. Jego codzienne działania, nawet te najdrobniejsze, w znaczny sposób wpływają na efektywne funkcjonowanie firmy. Jest proaktywny, a także w pełni identyfikuje się z organizacją, jej misją i wartościami. Swoje pozytywne nastawienie prezentuje w kontaktach ze współpracownikami, klientami, nierzadko staje się nieformalnym ambasadorem firmy. Jak zatem budować zaangażowanie pracowników?

Rodzaje zaangażowania pracowników

Zaangażowanie pracownika należy rozpatrywać w trzech płaszczyznach:

  1. Jako cechę osobowości, pewną dyspozycję do przejawiania takich postaw, jak optymizm, sumienność, wewnętrzne umiejscowienie kontroli, wewnątrzsterowność i proaktywność. Osoby o opisanym usposobieniu są zazwyczaj aktywne, zdolne do podejmowania decyzji i brania za nie odpowiedzialności.
  2. Jako stan, czyli emocje i nastawienie danej osoby w stosunku do konkretnej organizacji, celów lub zadań. Pracownik reprezentujący stan zaangażowania jest entuzjastycznie nastawiony do zadań, chętnie bierze udział w tym, co się dzieje w firmie. Nie ma też problemu w aktywnym proszeniu o pomoc czy wsparcie w razie potrzeby.
  3. Jako zachowanie. Chodzi tu o faktyczne dążenie do realizacji celów, wychodzenie poza granice ścisłego opisu stanowiska, działanie szerzej, jeśli to konieczne i branie indywidualnej odpowiedzialności, duża elastyczność w działaniu i myśleniu.

Aby budować w zespole zaangażowanie, kluczowe jest zrozumienie pewnej zależności. Zaangażowanie jako cecha jest niezbędna, aby wywołać pożądany stan, jednak nie jest to warunek wystarczający. Muszą zafunkcjonować odpowiednie warunki pracy, aby cecha mogła się aktywizować jako zachowanie. Najważniejszym katalizatorem jest zaufanie, budowane poprzez mądre przywództwo.

Jak zwiększyć zaangażowanie pracowników?

Warunki pracy

Na poziom zaangażowania pracownika duży wpływ ma jego poczucie, że to, co robi ma sens i jest potrzebne. Istotna jest również świadomość partycypowania w ważnym przedsięwzięciu. Dlatego warto włączać pracowników w proces decyzyjny i umożliwiać im śledzenie postępów w projekcie, spojrzenie na cel z szerszej perspektywy, nie tylko z poziomu swoich zadań. Motywacja pracowników rośnie, gdy ich praca jest zróżnicowana, pełna ciekawych wyzwań, dająca samodzielność w realizacji celów.

Charakter przywództwa w organizacji

Lider zespołu, którego członkowie odznaczają się wysokim zaangażowaniem to osoba, która doskonale wie, jaka jest misja i wizja działań i zaraża nią swoich podwładnych. Dobry przywódca posiada doskonały zmysł obserwacji, pozwalający mu budować zespół na zaletach oraz umiejętnie zarządzać konfliktami. Potrafi otwarcie się komunikować, a także promuje taką postawę wśród zespołu. Myśli krytycznie, łączy profesjonalną wiedzę z intuicją, by ostatecznie podejmować właściwe decyzje. Wspiera swoich pracowników w rozwoju i sam ciągle się rozwija.

Przywództwo wspierające zaangażowanie pracowników opiera się na 3 filarach:

  • Indywidualne traktowanie – pracownicy regularnie dostają informację zwrotną, a ich praca wspierana jest według indywidualnych potrzeb.
  • Stymulacja do rozwoju – lider kreuje dla swoich podwładnych możliwości do wzrastania, zdobywania nowych umiejętności i doświadczeń.
  • Autentyczność przywódcy – kierownik zespołu mocno wierzy w prezentowaną przez siebie wizję, zaraża nią innych, jest wytrwały i odpowiedzialny w osiąganiu celów.

Może Cię zainteresować: Badanie zaangażowania pracowników – jak to zrobić?

Uznanie i system nagród

Jak zaangażować pracowników? Jednym ze sposobów na wspieranie takiej postawy jest odpowiedni system ocen i nagród. Oprócz prowizji, nagród pieniężnych czy benefitów ważna jest również słowna pochwała, wyróżnianie pracowników za ich osiągnięcia. Dzięki docenianiu wysiłku , wspólnemu świętowaniu sukcesów, zatrudniony ma poczucie, że jego wkład w rozwój firmy ma znaczenie.

Podsumowanie

Budowanie zaangażowania pracowników polega na budowaniu zaufania do lidera, organizacji i do współpracowników. Ten cel można osiągnąć poprzez mądre, transformujące przywództwo, odpowiednie warunki pracy oraz przemyślany system nagród. Niewątpliwie skoncentrowanie wysiłków na rozwoju tych 3 filarów zarządzania zespołem w firmie będzie doskonałą inwestycją w jej rozwój i sukces biznesowy.

Zobacz także

Jak możemy Ci pomóc?

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami

Zapytania ofertowe:

kontakt@saleshr.pl

Telefon dla pracodawców:

+48 737 176 317

Napisz do nas

Pełna treść zgody.
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PRIORITY SALE ul. Kazimierza Odnowiciela 14, 31-481 Kraków NIP: 7342730461 (Administrator danych), w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych usług i produktów. Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016): informacje o przetwarzaniu przez nas danych, jak również o prawach osób, których dane dotyczą znajdują się w naszej Polityce Prywatności.