85 proc. Polaków uważa, że znajomość języków obcych innych niż angielski znacznie ułatwiłaby im znalezienie dobrze płatnej pracy. W tym artykule przyjrzymy się tak postawionej tezie oraz przeanalizujemy możliwości zawodowe stojące przed poliglotami. Jeśli właśnie zastanawiasz się, w którym kierunku pokierować rozwój swoich kompetencji lub szukasz sposobu na znalezienie dobrze płatnej pracy, ten artykuł jest dla Ciebie. Dowiedz się jakich języków warto się uczyć, by osiągnąć sukces.
Jakie języki obce znają Polacy?
Z przeprowadzonego przez IBRiS na zlecenie Accenture Operations Polska i Akademii Leona Koźmińskiego badania wynika, że tylko jedna trzecia Polaków (33,3%) zna język angielski. 23% respondentów zadeklarowała znajomość w stopniu komunikatywnym języka rosyjskiego. W tej grupie badanych przeważają osoby powyżej 40 roku życia. Językiem niemieckim posługuje się 15,3% Polaków. Znajomość pozostałych języków obcych zadeklarowało mniej niż 2% badanych (francuski – 1,8%, włoski 1,2%, hiszpański 1%). Największa grupa Polaków (43%) deklaruje, że nie zna, poza ojczystym, żadnego innego języka.
Jednocześnie, tylko niewielka grupa respondentów zdobywa umiejętności w tym zakresie. Na pytanie „Jakich języków obcych uczy się Pan/i regularnie?”, 15,7% badanych wskazało język angielski, natomiast 80,7% nie uczy się ich wcale.
Wniosek nasuwa się sam: znajomość innego niż angielski języka obcego to unikatowa umiejętność na rynku pracy, a tym samym przepustka do dalszego rozwoju i wysokich zarobków.
Znajomość języków obcych a szanse na rynku pracy

Polska jest nadal atrakcyjnym krajem pod względem inwestycji w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu (BPO/SSC), dlatego też pracownicy znający na poziomie komunikatywnym co najmniej dwa języki obce mogą liczyć na coraz większą liczbę ciekawych ofert pracy. Według raportu  opracowanego przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL), dotyczącego sytuacji na rynku pracy w sektorze BPO/SSC, w 2018 roku 244 tys. osób pracowało w ponad tysiącu centrach usług wspólnych. Natomiast prognoza zatrudnienia na 2020 rok przekracza 300 tysięcy pracowników.

Osoby mogące pochwalić się znajomością dwóch lub trzech języków obcych poszukiwane są na stanowiska związane z finansami, administracją, audytem, obsługą klienta. Rozpoczęcie kariery w omawianej branży bardzo często  nie wymaga od kandydatów dodatkowych kwalifikacji poza lingwistycznymi. Wyjątek stanowią firmy o profilu finansowo-księgowym, w których przyszli pracownicy powinni posiadać wykształcenie kierunkowe. Jednak coraz więcej firm rezygnuje i z tego wymagania (wiele rzeczy można się nauczyć już w trakcie pracy, zwłaszcza na stanowiskach juniorskich).

Jakiego języka warto się uczyć, by zagwarantować sobie wysokie wynagrodzenie?

Z roku na rok, niezmiennie odnotowuje się coraz większe zapotrzebowanie na pracowników władających językiem niemieckim czy francuskim. Znajomość języka niemieckiego na poziomie B2 gwarantuje wynagrodzenie średnio od 4200 do 5000 zł, poziom C1 to już przepustka do wynagrodzeń od 5 do 7 tys zł brutto. Warto odnotować tutaj fakt, że aż 75% firm inwestujących w Polsce, szuka pracowników posługujących się językiem naszych zachodnich sąsiadów.

Jednak najbardziej intratne oferty pracy kierowane są do osób znających jeden z niszowych języków obcych. Mowa tu o języku szwedzkim, norweskim, duńskim, niderlandzkim czy czeskim. Z racji tego, iż podaż pracowników o takich umiejętnościach jest mniejsza niż popyt, pracodawcy muszą konkurować między sobą, oferując kandydatom coraz wyższe zarobki. Zatem inwestycja w naukę mniej popularnych języków obcych bardzo szybko się zwróci.

Znajomość języka niderlandzkiego, węgierskiego czy szwedzkiego na poziomie zaawansowanym gwarantuje wynagrodzenie na poziomie 6-8 tys. zł. Natomiast kandydaci posługujący się językiem czeskim mogą liczyć na pensję od 5500 do 8 tys. zł., a prognozy wskazują dalszy wzrost płac dla specjalistów ze znajomością tego języka.

 

Czy bycie poliglotą zwiększa szansę na dobrze płatną pracę? Oczywiście! Posługiwanie się kilkoma językami obcymi bardzo korzystnie wpływa na pozycję kandydata na rynku pracy. Dostarcza mu także twardych argumentów podczas negocjacji płacowych. W dzisiejszych czasach, znajomość angielskiego już nie wystarczy, by utorować sobie błyskotliwą ścieżkę kariery. Już wiesz, którego języka warto się uczyć!

A na naukę innych języków obcych nigdy nie jest za późno!

Zobacz także

Jak możemy Ci pomóc?

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami

Zapytania ofertowe:

kontakt@saleshr.pl

Telefon dla pracodawców:

+48 737 176 317

Napisz do nas

Pełna treść zgody.
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PRIORITY SALE ul. Kazimierza Odnowiciela 14, 31-481 Kraków NIP: 7342730461 (Administrator danych), w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych usług i produktów. Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016): informacje o przetwarzaniu przez nas danych, jak również o prawach osób, których dane dotyczą znajdują się w naszej Polityce Prywatności.