Procesy rekrutacyjne są kosztowne, a w dobie niskiej stopy bezrobocia firmy inwestują więcej czasu i środków w pozyskiwanie nowych pracowników. Na szczęście odpowiednie zaplanowanie działań pozwala na znaczne obniżenie kosztów rekrutacji. Sprawdź, co możesz zrobić.

Co składa się na koszty rekrutacji pracownika?

Rekrutacja nowych pracowników to proces, który składa się z kilku etapów. Wszystkie wymagają czasu i zaangażowania, co pośrednio przekłada się także na koszty. Szacuje się, że rekrutacja jednego pracownika kosztuje około 4000 zł, przy czym kwota ta nie uwzględnia etapu wdrażania nowozatrudnionej osoby w obowiązki w firmie.

Co dokładnie składa się na koszty rekrutacji pracownika?

 • Redagowanie i publikacja ogłoszeń o pracę.
 • Opłacenie osób odpowiedzialnych za przeglądanie CV i odpowiadanie na wybrane zgłoszenia.
 • Wynagrodzenie dla osób odpowiedzialnych za rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami.
 • Czas poświęcony na wdrożenie pracownika w obowiązki.
 • Wynagrodzenie dla nowego pracownika.

Całkowity koszt rekrutacji może sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych, co stanowi znaczne obciążenie dla wielu przedsiębiorstw. Warto wspomnieć także o rekrutacjach zakończonych niepowodzeniem, gdy osoba przyjęta do pracy rezygnuje lub nie spełnia wymogów firmy.

Jak obniżyć koszty HR?

Koszty rekrutacji pracownika można obniżyć poprzez przemyślane działania. Na początek warto skorzystać z możliwości bezpłatnych ogłoszeń o pracę. W poszukiwaniu niewykwalifikowanych pracowników i specjalistów pomocne są także media społecznościowe. W jaki jeszcze sposób można obniżyć koszty rekrutacji pracownika?

 • Stosowanie rekomendacji pracowniczych. Wykorzystanie programów rekomendacyjnych, w ramach których obecni pracownicy polecają potencjalnych kandydatów, może być skuteczną i niedrogą metodą pozyskiwania nowych pracowników.
 • Inwestowanie w employer branding. Budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy może przyciągać kandydatów i zmniejszać koszty rekrutacji poprzez zwiększenie atrakcyjności ofert pracy. Udział w wydarzeniach branżowych, publikowanie opinii pracowników na stronie internetowej firmy czy prowadzenie aktywności w mediach społecznościowych może być pomocne w budowaniu mocnej marki pracodawcy.
 • Wykorzystanie wewnętrznych zasobów. Korzystanie z wewnętrznych zasobów, na przykład programów szkoleniowych dla pracowników umożliwia awansowanie kandydatów wewnątrz firmy, co może być bardziej opłacalne i skuteczniejsze niż poszukiwanie pracowników na zewnątrz.
 • Automatyzacja procesów rekrutacyjnych. Wykorzystanie oprogramowania do zarządzania rekrutacją może znacząco usprawnić i zautomatyzować proces rekrutacyjny, co pozwoli zaoszczędzić środki.
 • Analiza efektywności źródeł rekrutacji. Regularna analiza i ocena efektywności różnych kanałów rekrutacyjnych pomoże w wyłonieniu działań przynoszących najlepsze rezultaty.
 • Zwiększenie retencji pracowników. Inwestowanie w programy retencyjne, takie jak szkolenia rozwojowe, benefity dla pracowników i programy motywacyjne, może zmniejszyć koszty związane z wysoką rotacją pracowników i koniecznością ponownego rekrutowania.

Rotacja pracowników a koszty HR

Skuteczna rekrutacja pracowników oddala konieczność ponownych poszukiwań, dlatego usprawnianie procesów rekrutacyjnych powinno iść w parze z monitorowaniem wskaźnika rotacji pracowników. Im więcej zatrudnionych osób pozostaje w firmie, tym mniej środków finansowych pochłoną przyszłe procesy rekrutacyjne.

Zobacz także

Jak możemy Ci pomóc?

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami

Zapytania ofertowe:

kontakt@saleshr.pl

Telefon dla pracodawców:

+48 737 176 317

Napisz do nas

Pełna treść zgody.
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PRIORITY SALE ul. Kazimierza Odnowiciela 14, 31-481 Kraków NIP: 7342730461 (Administrator danych), w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych usług i produktów. Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016): informacje o przetwarzaniu przez nas danych, jak również o prawach osób, których dane dotyczą znajdują się w naszej Polityce Prywatności.