Krajowy Rejestr Sądowy zawiera informacje na temat większości podmiotów prawnych w Polsce. Dostępny publicznie rejestr pozwala w szybki i rzetelny sposób sprawdzić podstawowe dane identyfikacyjne, a także historię prawną i finansową praktycznie wszystkich firm legalnie działających w Polsce. Dowiedz się, jak korzystać z KRS i dlaczego warto.

Co to jest KRS i jakie spółki znajdują się w rejestrze?

KRS to obszerna baza danych składająca się z informacji na temat sytuacji prawnej i finansowej polskich przedsiębiorstw. Co najważniejsze, informacje te są dostępne publicznie, co pozwala na szybką i rzetelną weryfikację kontrahentów. Pobranie szczegółowych danych związanych z działalnością wybranych podmiotów prawnych nie wymaga logowania w systemie i zajmuje chwilę.

Istnienie bazy KRS reguluje ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym. Dane utworzono w 2021 roku, tworząc łącznie 3 rejestry: przedsiębiorców, dłużników niewypłacalnych oraz stowarzyszeń, w tym fundacji, organizacji pozarządowych i PZOZ.

Jakie spółki znajdują się w bazie KRS? To między innymi:

 • spółki komandytowe,
 • spółki komandytowo-akcyjne,
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółki akcyjne,
 • spółki europejskie,
 • spółdzielnie,
 • oddziały przedsiębiorców zagranicznych w RP.

Jakie informacje są dostępne w bazie danych KRS?

Krajowy Rejestr Sądowy zawiera podstawowe informacje na temat przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych, między innymi adres, numer NIP, numer REGON i nazwę podmiotu. To jednak nie wszystko — w rejestrze znajdziemy również:

 • informacje o zarządzie i wspólnikach firmy,
 • dane o wysokości kapitału zakładowego,
 • roczne sprawozdania finansowe firmy,
 • informacje o zmianach w rejestrze i firmie,
 • Informacje o wszczętych postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do zgłoszenia swojego biznesu w systemie KRS, a także monitorowania zgodności informacji zawartych w rejestrze.

Jak sprawdzić firmę w KRS?

Sprawdzanie danych podmiotów prawnych w KRS jest bardzo proste. Wystarczy skorzystać z wyszukiwarki dostępnej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Po wybraniu odpowiedniego rejestru w pole wyszukiwania należy wpisać podstawowe dane wybranego przedsiębiorstwa, na przykład nazwę firmy lub NIP. Po kliknięciu przycisku „wyszukaj” na ekranie wyświetlą się podmioty pasujące do wpisanych danych.

Po wyszukaniu firmy w KRS uzyskamy dostęp do podstawowych informacji — danych identyfikacyjnych oraz informacji o zarządzie i wspólnikach. Po prawej stronie ekranu znajdują się odnośniki umożliwiające pobranie szczegółowych danych o firmie, zawierające między innymi sprawozdania finansowe, czy decyzje sądowe związane z działalnością podmiotu.

Dlaczego warto sprawdzać firmy w KRS?

Krajowy Rejestr Sądowy to bardzo przydatna baza danych, która stanowi wsparcie dla przedsiębiorców i pracowników. Dostęp do historii prawnej i finansowej przedsiębiorstw pozwala na dokładną weryfikację kontrahentów, między innymi pod kątem legalności i wypłacalności. Dzięki KRS każdy przedsiębiorca może upewnić się, że wybrana firma działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, co jest szczególnie istotne w kontekście umów, kontraktów i zobowiązań prawnych.

Dzięki danym z KRS można również uniknąć ryzyka związanego z nawiązywaniem współpracy z nieznanym podmiotem, a także uchronić się przed potencjalnymi oszustwami czy nieuczciwymi praktykami biznesowymi.

Zobacz także

Jak możemy Ci pomóc?

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami

Zapytania ofertowe:

kontakt@saleshr.pl

Telefon dla pracodawców:

+48 737 176 317

Napisz do nas

Pełna treść zgody.
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PRIORITY SALE ul. Kazimierza Odnowiciela 14, 31-481 Kraków NIP: 7342730461 (Administrator danych), w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych usług i produktów. Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016): informacje o przetwarzaniu przez nas danych, jak również o prawach osób, których dane dotyczą znajdują się w naszej Polityce Prywatności.