Liczne przepisy regulujące zasady pracy mogą wprawiać w konsternację, zwłaszcza gdy pochylimy się nad kwestią zmiany pracy i związanego z tym okresu wypowiedzenia. Jedno jest pewne — pracownik powinien znać swoje prawa i obowiązki. W poniższym wpisie wyjaśniamy, jak wygląda okres wypowiedzenia w przypadku różnych typów umowy.

Okres wypowiedzenia — umowa zlecenie

Umowa zlecenie kojarzy się z niewielką liczbą zobowiązań dla pracodawców i pracowników. To rodzaj kontraktu, który na początku kariery zawodowej otrzymujemy najczęściej. Kodeks cywilny, będący podstawą dla umów cywilnoprawnych, nie narzuca obowiązku zastosowania okresu wypowiedzenia. To oznacza, że pracodawca ma prawo wypowiedzieć umowę pracownikowi w dowolnym terminie, ale z uzasadnieniem.

  • Warto przy tym podkreślić, że pracodawca może samodzielnie ustalić długość okresu wypowiedzenia na zleceniu, a informacja o tym będzie widoczna w umowie zawartej z pracownikiem.

Przedterminowe rozwiązanie umowy zlecenie przez pracodawcę musi być uzasadnione. W przeciwnym razie pracownik ma prawo ubiegać się o odszkodowanie (art. 746 § 1 KC).

1-miesięczny okres wypowiedzenia — od kiedy się liczy?

Zatrudnienie na umowie o pracę podlega pod Kodeks pracy. Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony jest zależne od stażu pracy, co reguluje nowelizacja ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r., podpisana 23 marca 2023 r. przez prezydenta RP.

  • Jeśli pracownik zatrudniony na umowę o pracę na czas określony pracuje w firmie poniżej 6 miesięcy, stosuje się 2-tygodniowy okres wypowiedzenia.
  • Jeśli zatrudnienie wynosi co najmniej 6 miesięcy, obowiązuje 1-miesięczny termin wypowiedzenia.
  • 3-miesięczny okres wypowiedzenia obowiązuje w przypadku pracowników pracujących na umowie o pracę minimum 3 lata.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony podlega tym samym zasadom. Co więcej, zgodnie z art. 30 § 4 KP, pracodawca musi podać uzasadnienie przedterminowego rozwiązania umowy. Pracownik nie musi podawać przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę.

W konkretnych przypadkach, między innymi w momencie, gdy doszło do ciężkiego naruszenia obowiązków ze strony pracodawcy względem pracownika, zatrudniony może rozwiązać umowę o pracę bez okresu wypowiedzenia (art. 55 § 11 KP).

Okres wypowiedzenia na okresie próbnym

Długość okresu wypowiedzenia umowy na okres próbny także zależy od liczby dni przepracowanych w firmie (art. 34 KP).

  • Jeśli okres próbny nie przekracza 2 tygodni, okres wypowiedzenia wynosi 3 dni robocze.
  • Okres próbny dłuższy niż 2 tygodnie wiąże się z tygodniowym okresem wypowiedzenia.
  • Jeśli okres próbny wynosi 3 miesiące, obowiązuje 2-tygodniowy okres wypowiedzenia.

Wzór wypowiedzenia umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy należy przygotować w formie pisemnej. Co istotne: pracodawca NIE może odmówić przyjęcia wypowiedzenia. Pismo najlepiej osobiście wręczyć pracodawcy i zadbać o to, by na dokumencie znalazł się jego podpis.

Wzór wypowiedzenia umowy o pracę:

 

                                                          Warszawa, 9.11.2023 r.

 

Jan Kowalski

+48 555 555 555

jan.kowalski@x.pl

                                                                                                         

Jan Nowak

Kierownik Działu Sprzedaży

Firma X

Owocowa 7

05-055 Warszawa

 

WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ Z ZACHOWANIEM OKRESU WYPOWIEDZENIA

 

Uprzejmie proszę o rozwiązanie umowy o pracę zawartej w dniu 18.12.2022 r. w Warszawie pomiędzy firmą X a Janem Kowalskim z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 1 miesiąc.

 

Z poważaniem

Jan Kowalski

 

Potwierdzam otrzymanie wypowiedzenia

Jan Nowak

Zobacz także

Jak możemy Ci pomóc?

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami

Zapytania ofertowe:

kontakt@saleshr.pl

Telefon dla pracodawców:

+48 737 176 317

Napisz do nas

Pełna treść zgody.
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PRIORITY SALE ul. Kazimierza Odnowiciela 14, 31-481 Kraków NIP: 7342730461 (Administrator danych), w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych usług i produktów. Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016): informacje o przetwarzaniu przez nas danych, jak również o prawach osób, których dane dotyczą znajdują się w naszej Polityce Prywatności.