Zawód opiekuna medycznego jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie specjalistów z branży opiekuńczej. Pierwsi opiekunowie medyczni mogli podjąć pracę w zawodzie w 2008 roku. Ofert pracy nie brakuje i dzisiaj — liczba osób wymagających specjalistycznej opieki stale rośnie. Wyjaśniamy, na czym polega praca opiekuna medycznego i na jakie zarobki można liczyć w zawodzie.

Na czym polega zawód opiekuna medycznego?

Opiekun/opiekunka medyczna to osoba, która zapewnia profesjonalną opiekę osobom starszym, chorującym przewlekle lub osobom z niepełnosprawnościami. Zawód opiekuna medycznego utworzył w 2007 ówczesny minister zdrowia — Zbigniew Religa. Była to próba rozwiązania problemów wynikających z braków kadrowych wśród pracowników służby zdrowia, a zwłaszcza pielęgniarek i pielęgniarzy.

 • Zakres czynności opiekuna medycznego koncentruje się na opiece i wspieraniu pacjenta w codziennym życiu.
 • Opiekun medyczny zapewnia komfort i bezpieczeństwo, dzięki którym pacjent może swobodnie wykonywać obowiązki i realizować swoje potrzeby.

W ostatnich latach niedobór personelu w szpitalach i przychodniach jeszcze się pogłębił, a liczba pacjentów stale wzrasta. To powoduje duże zapotrzebowanie na osoby wykonujące zawody medyczne i opiekuńcze.

Jak zostać opiekunem medycznym?

Wykonywanie zawodu opiekuna medycznego jest możliwe po trzech semestrach nauki w szkole policealnej. Teoretycznie każda osoba, która ukończyła szkołę średnią, może zdobyć wykształcenie potrzebne do pracy na stanowisku opiekuna medycznego. Co ciekawe, dyplom Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej uprawnia do wykonywania zawodu we wszystkich krajach UE.

Opiekun medyczny — kwalifikacje

Zawód opiekuna medycznego znajduje się na liście zawodów zaufania publicznego. W związku z wykonywaniem pracy o wysokim znaczeniu społecznym konieczne jest posiadanie odpowiednich umiejętności, cech i kwalifikacji.

 • Jeśli jesteś osobą odpowiedzialną, sumienną, samodzielną, komunikatywną, empatyczną, cierpliwą i godną zaufania, praca na stanowisku opiekuna medycznego jest dla Ciebie!
 • Podstawą do pracy w zawodzie jest dyplom szkoły policealnej, potwierdzający ukończenie kształcenia i zdobycie odpowiednich kwalifikacji.

Obowiązki opiekuna medycznego

Czym dokładnie zajmuje się opiekun medyczny — co robi każdego dnia pracy? Działania opiekuna medycznego zależą od pacjenta i jego potrzeb. Opiekun medyczny jest uprawniony do wykonywania czynności pielęgnacyjnych, a także zaspokajania podstawowych potrzeb psychologicznych i społecznych. Do obowiązków opiekuna medycznego zaliczamy między innymi:

 • pomoc w czynnościach fizjologicznych i higienicznych,
 • słanie łóżka, wymiana pościeli,
 • ubieranie i karmienie pacjenta,
 • aktywizacja chorego i wsparcie w codziennych czynnościach,
 • wykonywanie ćwiczeń fizjoterapeutycznych z pacjentem,
 • podawanie leków, pobieranie krwi i materiałów do badań,
 • dokonywanie pomiarów, między innymi ciśnienia, temperatury i tętna,
 • współpraca z personelem medycznym i terapeutycznym.

Gdzie może pracować opiekun medyczny?

Opiekun medyczny może znaleźć zatrudnienie w instytucjach publicznych lub otworzyć własną praktykę. Obowiązki zawodowe może również wykonywać za granicą. Opiekunowie medyczni są zatrudniani głównie w:

 • szpitalach,
 • niepublicznych zespołach opieki zdrowotnej,
 • hospicjach,
 • sanatoriach,
 • fundacjach,
 • ośrodkach rehabilitacyjnych,
 • prywatnych klinikach.

Ile zarabia opiekun medyczny w szpitalu?

Mimo że obowiązki opiekuna medycznego wymagają dużego zaangażowania i odpowiedzialności, średnie wynagrodzenie na stanowisku nie należy do najwyższych. Po podwyżce w lipcu 2023 roku opiekun medyczny w Polsce może liczyć średnio na 5457,69 zł wynagrodzenia brutto. To minimalne zarobki, stosowane przede wszystkim w szpitalach i publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

W porównaniu do innych zawodów zarobki opiekuna medycznego nie wypadają słabo, ale warto mieć na uwadze, że praca nie należy do lekkich. Warto przy tym pamiętać, że zawód opiekuna medycznego daje duże możliwości rozwoju i wysokie szanse na znalezienie zatrudnienia. Średnie wynagrodzenie nie jest więc ostatecznością — doświadczone i zaangażowane osoby mają szansę na większe zarobki, na przykład w prywatnych klinikach lub za granicą.

Zobacz także

Jak możemy Ci pomóc?

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami

Zapytania ofertowe:

kontakt@saleshr.pl

Telefon dla pracodawców:

+48 737 176 317

Napisz do nas

Pełna treść zgody.
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PRIORITY SALE ul. Kazimierza Odnowiciela 14, 31-481 Kraków NIP: 7342730461 (Administrator danych), w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych usług i produktów. Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016): informacje o przetwarzaniu przez nas danych, jak również o prawach osób, których dane dotyczą znajdują się w naszej Polityce Prywatności.