Organizacja miejsc pracy z uwzględnieniem potrzeb osób neuroróżnorodnych to klucz do większego komfortu, poziomu zadowolenia i efektywności zespołu. Dowiedz się, czym charakteryzuje się neuroatypowość i o czym warto pamiętać przy współpracy z osobami przejawiającymi cechy neuroatypowe.

Czym jest neuroatypowość?

Neuroatypowość to termin do niedawna używany wyłącznie w kontekście osób z autyzmem. Obecnie pojęcie służy do opisywania zbioru cech świadczących o tym, że mózg danej osoby nie rozwija się typowo. I tutaj warto podkreślić, nie oznacza to, że rozwija się źle.

Neuroatypowość zazwyczaj łączy się z ADHD, zespołem Aspergera lub spektrum autyzmu. Szacuje się, że aż 15-20% światowej populacji wykazuje cechy neuroróżnorodne.

Cechy, które mogą wskazywać na neuroatypowość:

 • Zdolność do wysokiej koncentracji i skupienia na zadaniu w przypadku ciekawych zadań.
 • Tendencja do szybkiego przebodźcowania z powodu nadmiaru dźwięków, czy interakcji społecznych. Wysoka wrażliwość.
 • Dysleksja rozwojowa, m.in. dysgrafia, czy dyskalkulia.
 • Trudności podczas pracy w grupie.
 • Imponująca umiejętność rozwiązywania problemów.
 • Kreatywność, nieszablonowe myślenie.
 • Wysoka percepcja sensoryczna.

Rekrutacja osoby neuroatypowej

Osoba neuroatypowa może być ponadprzeciętnie uzdolnionym pracownikiem, w dodatku efektywnym i sprzyjającym rozwojowi firmy. Warto jednak wziąć pod uwagę także specjalne potrzeby, których zrealizowanie sprawi, że rekrutacja i współpraca z osobą neuroatypową będą w pełni odpowiadały obu stronom.

O co warto zadbać podczas rekrutacji osoby neuroatypowej?

 • Indywidualne podejście i zrozumienie dla zróżnicowanych potrzeb osób neuroatypowych.
 • Elastyczne sposoby komunikacji, np. e-mail zamiast rozmowy telefonicznej.
 • Szczegółowe informowanie o etapach rekrutacji.
 • Odpowiednie przeszkolenie osób rekrutujących.

Jak stworzyć odpowiednie warunki pracy dla osoby neuroatypowej?

Stworzenie odpowiednich warunków pracy dla osób neuroatypowych wymaga zrozumienia ich potrzeb i dostosowania środowiska pracy w taki sposób, aby mogły efektywnie funkcjonować. W jaki sposób można stworzyć neuroinkluzywne miejsce pracy?

 • Edukacja i świadomość. Ważne, by pracownicy i zarząd mieli świadomość różnorodności neurologicznej i związanych z nią potrzeb.
 • Elastyczne harmonogramy pracy. Dostarczanie elastycznych harmonogramów pracy może być korzystne na przykład dla osób z zespołem Aspergera, mogących potrzebować więcej czasu na przystosowanie się do nowych sytuacji.
 • Odpowiednia przestrzeń do pracy. Miejsce pracy, które jest ciche i wolne od nadmiernych bodźców sensorycznych, będzie korzystne dla osób z autyzmem lub zespołem nadpobudliwości psychoruchowej.
 • Jasna i bezpośrednia komunikacja. Unikanie dwuznaczności i skomplikowanych wskazówek może być pomocne dla osób z dysfunkcjami przetwarzania sensorycznego.
 • Technologia wspomagająca. Korzystanie z technologii wspomagającej, takiej jak programy do zarządzania czasem, narzędzia do organizacji zadań może ułatwić codzienną pracę osobom z różnymi trudnościami.
 • Wsparcie społeczne i szkolenia. Organizowanie szkoleń dotyczących różnorodności neurologicznej oraz zapewnienie wsparcia społecznego może pomóc pracownikom i przełożonym lepiej zrozumieć siebie nawzajem i wspierać się w pracy.

Osoba neuroatypowa może zmagać się z wieloma uprzedzeniami ze strony otoczenia, co tworzy dodatkową przeszkodę w realizowaniu celów zawodowych i społecznych. Tymczasem odpowiednie podejście ze strony pracodawcy może znacząco ułatwić przystosowanie osoby neuroatypowej do warunków pracy, co będzie korzystne dla obu stron.

Zobacz także

Jak możemy Ci pomóc?

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami

Zapytania ofertowe:

kontakt@saleshr.pl

Telefon dla pracodawców:

+48 737 176 317

Napisz do nas

Pełna treść zgody.
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PRIORITY SALE ul. Kazimierza Odnowiciela 14, 31-481 Kraków NIP: 7342730461 (Administrator danych), w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych usług i produktów. Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016): informacje o przetwarzaniu przez nas danych, jak również o prawach osób, których dane dotyczą znajdują się w naszej Polityce Prywatności.