Podjęcie decyzji o powrocie do pracy po urodzeniu dziecka dla wielu kobiet wiąże się ze sporym stresem. Świeżo upieczone mamy mierzą się bowiem z różnymi wątpliwościami. Czy maluch poradzi sobie beze mnie? Czy jest jeszcze dla mnie miejsce w zespole? Kiedy najlepiej wrócić do pracy po porodzie? Czy w razie potrzeby będę mogła wziąć dodatkowy urlop? W tym artykule omówimy najważniejsze kwestie związane z prawami matki wracającej do pracy po macierzyńskim, a także porady, jak się do tego przygotować.

Koniec urlopu macierzyńskiego i co dalej?

Kodeks pracy przewiduje 3 rodzaje urlopu, które przysługują świeżo upieczonej mamie: urlop macierzyński, rodzicielski i wychowawczy. Jeśli więc kobieta nie chce od razu po macierzyńskim podjąć obowiązków służbowych, może skorzystać z dodatkowych opcji urlopu. Ich długość uzależniona jest od liczby urodzonych dzieci (ciąże mnogie).

Wymiar urlopu macierzyńskiego to:

 • 20 tygodni (po urodzeniu 1 dziecka)
 • 31 tygodni (po urodzeniu 2 dzieci)
 • 33 tygodnie (po urodzeniu 3 dzieci)
 • 35 tygodni (po urodzeniu 4 dzieci)
 • 37 tygodni (po urodzeniu 5 lub większej liczby dzieci)

Wymiar urlopu rodzicielskiego:

 • 32 tygodnie (po urodzeniu 1 dziecka)
 • 34 tygodnia (po urodzeniu 2 lub większej liczby dzieci)

Długość urlopu wychowawczego to 36 miesięcy. Aby go uzyskać, należy złożyć wniosek o urlop wychowawczy.

Wynagrodzenie podczas urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego

Przebywając na urlopie macierzyńskim kobieta ma prawo do wynagrodzenia w wysokości 100% swojej dotychczasowej pensji. Po przejściu na urlop rodzicielski comiesięczna wypłata wyniesie 60% wynagrodzenia. W przypadku, gdy matka od razu zdecyduje się na połączenie obu urlopów i złoży wniosek o urlop rodzicielski nie później niż przed upływem 21 dni od porodu, wtedy przez cały okres opieki nad dzieckiem będzie otrzymywała 80% pensji.

Urlop wychowawczy jest bezpłatny.

Ochrona przed zwolnieniem i inne prawa przysługujące młodej mamie

Omówione niżej prawa i przywileje przysługują mamom, które w momencie porodu były zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

W prawie pracy zawarty został zapis o okresie ochronnym po powrocie z macierzyńskiego. Zabrania on pracodawcy zwalniania kobiety przebywającej na urlopie macierzyńskim oraz zobowiązuje do zapewnienia po jej powrocie co najmniej takich samych warunków zatrudnienia, jakie miała przed okresem ochronnym. Jeżeli na skutek zmian zachodzących w firmie pracodawca nie może zapewnić pracownicy poprzedniego stanowiska, zobowiązany jest do stworzenia miejsca pracy na stanowisku odpowiadającym kwalifikacjom pracownicy, za wynagrodzenie, jakie otrzymywała przed urlopem macierzyńskim.

 Jeżeli młoda mama przed porodem pracowała w firmie co najmniej 6 miesięcy, pracodawca nie może odmówić jej przydzielenia urlopu wychowawczego.

 W przypadku, gdy kobieta wraca do pracy w wymiarze przewyższającym 6 godzin dziennie oraz karmi dziecko piersią, przysługują jej dwie przerwy po 30 min, wliczające się do czasu pracy. Można je połączyć i wychodzić z pracy godzinę wcześniej. Gdy matka pracuje 4-6 godzin dziennie, przysługuje jej jedna przerwa 30 min. Dla matki, która karmi piersią więcej niż jedno dziecko, ustawodawca przewidział 2 przerwy po 45 min.

 Powrót z urlopu rodzicielskiego do pracy można złagodzić wykorzystując inną regulację prawa pracy. W ramach urlopu wychowawczego mama może zdecydować się wrócić do obowiązków służbowych w niepełnym wymiarze godzin, np. 7/8 etatu.

Powrót z macierzyńskiego a zwolnienie z pracy

Okres ochronny dla mam kończy się w momencie powrotu do pracy. Pracodawca może wtedy wręczyć pracownicy wypowiedzenie, jednakże musi ono być odpowiednio uzasadnione i nie może mieć związku z prawem kobiety do skorzystania z uprawnień rodzicielskich związanych z macierzyństwem.

Urlop rodzicielski a praca u innego pracodawcy

Zapisy kodeksu pracy nie odnoszą się do sytuacji, w której pracownica przebywająca na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim podejmuje pracę u innego pracodawcy niż ten, który udziela urlopu. Oznacza to, że młoda mama może podjąć obowiązki służbowe u innego pracodawcy, nawet w pełnym wymiarze godzin.

Oświadczenie o powrocie do pracy po urlopie macierzyńskim – wzór

Zarówno w przypadku, gdy młoda mama zdecyduje się skrócić okres urlopu macierzyńskiego i wrócić wcześniej do pracy, jak i wtedy, gdy urlop macierzyński zostanie przedłużony o urlop rodzicielski, wypoczynkowy lub wychowawczy, należy złożyć pracodawcy oświadczenie o powrocie do pracy po urlopie macierzyńskim.

Dokument ten powinien zawierać następujące informacje:

 • data i miejscowość sporządzenia dokumentu,
 • imię i nazwisko pracownicy
 • dane adresata – pracodawcy
 • nagłówek: Oświadczenie o powrocie do pracy po urlopie macierzyńskim
 • formułka: Niniejszym deklaruję powrót do pracy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym, od dnia … na stanowisko…
  • opcja 1: … ze względu na to iż wykorzystałam cały przysługujący mi urlop macierzyński i nie zamierzam korzystać z urlopu rodzicielskiego ani wychowawczego.
  • opcja 2: …ze względu na to iż część urlopu macierzyńskiego w wymiarze … przekazałam ojcu dziecka i nie zamierzam korzystać z jego kontynuacji ani również nie zamierzam korzystać z urlopu rodzicielskiego czy wychowawczego.
 • odręczny podpis

Jak się przygotować do powrotu do pracy po urlopie macierzyńskim?

 1. Dobrze jest dokładnie rozplanować kwestię opieki nad dzieckiem. Kto zajmie się maluchem w przypadku, gdy żłobek będzie nieczynny/teściowa się rozchoruje/tata dziecka zostanie pilnie wezwany do pracy? Przygotowanie planu „B” sprawi, że łatwiej będzie zachować spokojną głowę w pracy.
 2. Przed pierwszym dniem w pracy warto zorganizować spotkanie ze współpracownikami, aby nadrobić towarzyskie zaległości i na nowo poczuć się częścią zespołu.
 3. Dużą wartością będzie również zorganizowanie spotkania z przełożonym i podpytanie go o jego wizję współpracy, priorytety związane z Twoim stanowiskiem.
 4. Aby z powrotem nabrać pewności siebie, dobrze jest prześledzić branżowe media, zdobyć wiedzę, która ułatwi powrót do służbowych obowiązków.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Kiedy należy się odprawa pracownikowi?
Na co zwrócić uwagę, szukając oferty pracy zdalnej?

Zobacz także

Jak możemy Ci pomóc?

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami

Zapytania ofertowe:

kontakt@saleshr.pl

Telefon dla pracodawców:

+48 737 176 317

Napisz do nas

Pełna treść zgody.
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PRIORITY SALE ul. Kazimierza Odnowiciela 14, 31-481 Kraków NIP: 7342730461 (Administrator danych), w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych usług i produktów. Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016): informacje o przetwarzaniu przez nas danych, jak również o prawach osób, których dane dotyczą znajdują się w naszej Polityce Prywatności.