Hybrydowy system pracy zyskał popularność w ostatnich latach jako rozwiązanie pośrednie między pracą w domu a pracą w biurze. System hybrydowy nie jest możliwy do wdrożenia w każdej branży, jednak cieszy się coraz większą popularnością na rynku pracy. Dzisiaj przyjrzymy się pozytywnym i negatywnym aspektom pracy hybrydowej.

Praca hybrydowa — co to?

Czym właściwie jest praca hybrydowa? Według definicji to system łączący pracę zdalną z pracą w siedzibie firmy. W modelu pracy hybrydowej pracownicy mogą pracować w biurze przez określony okres, na przykład kilka dni w tygodniu, a pozostały czas wykonywać zadania zdalnie z dowolnego miejsca, zazwyczaj z wykorzystaniem komputera i Internetu. O liczbie dni spędzonych w biurze decyduje pracodawca — zdarzają się firmy, w których obecności w biurze wymaga się zaledwie kilka dni w miesiącu.

Praca hybrydowa zyskała szczególną popularność z powodu pandemii COVID-19, która wymusiła na wielu przedsiębiorstwach zmianę funkcjonowania, z uwzględnieniem środków bezpieczeństwa i narzuconych przez państwo restrykcji. Po doświadczeniu korzyści i wyzwań związanych z pracą zdalną wielu właścicieli firm zdecydowało się na wprowadzenie modelu pracy hybrydowej jako trwałej strategii.

Czym charakteryzuje się model pracy hybrydowej?

W firmie działającej zgodnie z hybrydowym systemem, pracownicy dzielą swój czas pracy pomiędzy dni spędzone w biurze i dni, w których obowiązki służbowe wykonują z domu (lub innego, dowolnie wybranego miejsca). O ilości dni spędzonych w siedzibie firmy decyduje pracodawca, który uwzględnia rodzaj wykonywanych obowiązków, ocenę produktywności i zaangażowania pracowników, a także ich indywidualne potrzeby. Dzięki temu możliwe jest osiągnięcie jak najlepszych wyników oraz wysokiego zaangażowania zatrudnionych. Hybrydowy system pracy największą popularnością cieszy się między innymi w branży marketingowej czy IT.

Wady i zalety pracy hybrydowej

Bez wątpienia praca zdalna ma wiele zalet. Oto kluczowe czynniki przemawiające za tym rozwiązaniem:

  • Poprawa zadowolenia pracowników

Pracownicy coraz częściej oczekują elastyczności w swoim harmonogramie pracy. Dając im możliwość wyboru między pracą w biurze a zdalnym modelem, zapewniamy większą satysfakcję z pracy w naszej firmie.

  • Pozyskanie i zatrzymanie talentów

Wprowadzenie pracy hybrydowej może być atrakcyjnym benefitem, który pomoże przyciągnąć nowych kandydatów oraz zatrzymać na dłużej obecnych pracowników. Praca hybrydowa ma duże znaczenie zwłaszcza dla młodszych pokoleń pracowników, którzy cenią sobie swobodę i autonomię w podejmowaniu decyzji.

  • Oszczędności dla firmy i pracowników

Praca hybrydowa obniża koszty operacyjne firmy, np. związane z wynajmem biura czy kosztami utrzymania infrastruktury. Dla pracowników oznacza to mniej czasu spędzonego na dojazdach i potencjalnie niższe wydatki związane z dojazdem do pracy.

  • Zwiększenie produktywności

Dla niektórych pracowników praca zdalna może sprzyjać większej koncentracji i efektywności.

Wśród kwestii, które wymagają przemyślenia podczas wprowadzania pracy hybrydowej można wymienić:

  • Komunikacyjne wyzwania

Praca zdalna może utrudnić komunikację między pracownikami i zespołami. Brak codziennego kontaktu twarzą w twarz może prowadzić do mniejszej ilości spontanicznych interakcji, które często sprzyjają wymianie pomysłów i rozwiązywaniu problemów.

  • Utrata kultury korporacyjnej

Praca zdalna wpływa na osłabienie poczucia wspólnoty i identyfikacji z firmą.

  • Trudności w zarządzaniu

Zarządzanie zespołem pracującym częściowo zdalnie jest wymagające. Menadżerowie muszą znaleźć odpowiedni balans między zapewnieniem wsparcia dla pracowników zdalnych a jednoczesnym utrzymaniem odpowiedniej dyscypliny i monitorowaniem postępów prac.

  • Zagrożenia dla bezpieczeństwa danych

Praca zdalna niesie ze sobą ryzyko związane z bezpieczeństwem danych firmowych.

  • Problemy z równowagą między życiem zawodowym a prywatnym

W niektórych przypadkach praca zdalna naraża pracowników na zatarcie granicy między obowiązkami zawodowymi a życiem osobistym, co może prowadzić do wypalenia zawodowego i obniżonej jakości życia pracowników.

 Podsumowanie

Warto pamiętać, że wprowadzenie pracy hybrydowej wymaga odpowiedniego zarządzania i współpracy między działami firmy. Konieczne jest zapewnienie odpowiednich narzędzi technologicznych, które pozwolą na płynne komunikowanie się i współpracę między pracownikami pracującymi w różnych miejscach. Dodatkowo, ważne jest, aby ustalić jasne zasady i wytyczne dotyczące pracy zdalnej oraz odpowiednio ocenić ewentualne ryzyka, takie jak utrata kontroli nad wykonywanymi zadaniami czy potencjalne wyzwanie w utrzymaniu kultury korporacyjnej.

 

Artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Harmonogram czasu pracy – na co zwrócić szczególną uwagę?
Typy motywacji pracowników

Zobacz także

Jak możemy Ci pomóc?

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami

Zapytania ofertowe:

kontakt@saleshr.pl

Telefon dla pracodawców:

+48 737 176 317

Napisz do nas

Pełna treść zgody.
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PRIORITY SALE ul. Kazimierza Odnowiciela 14, 31-481 Kraków NIP: 7342730461 (Administrator danych), w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych usług i produktów. Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016): informacje o przetwarzaniu przez nas danych, jak również o prawach osób, których dane dotyczą znajdują się w naszej Polityce Prywatności.