Umowa na część etatu przynosi korzyści zarówno pracownikom, jak i pracodawcom, jednak wiąże się również z określonymi obowiązkami. Podpowiadamy, na co zwracać szczególną uwagę przy zawieraniu umowy na część etatu z pracownikiem.

Czym charakteryzuje się praca na część etatu?

Praca na część etatu, inaczej praca w niepełnym wymiarze godzin, to forma zatrudnienia, w której pracownik pracuje mniej godzin w tygodniu niż na pełnym etacie, który zazwyczaj wynosi 40 godzin tygodniowo. Praca na część etatu może mieć różne formy i charakteryzuje się elastycznym podejściem do czasu pracy.

 • Praca na część etatu pozwala na elastyczny grafik. Zatrudniony może pracować krócej w ciągu dnia roboczego lub mieć więcej dni wolnych.
 • Wynagrodzenie pracownika na część etatu jest proporcjonalne do liczby przepracowanych godzin w porównaniu do pełnego etatu.
 • Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin mają prawo do proporcjonalnych świadczeń, takich jak urlopy, czy ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne.
 • Praca w niepełnym wymiarze godzin zazwyczaj wiąże się z podpisaniem umowy o pracę, która określa warunki zatrudnienia, w tym wymiar czasu pracy, wynagrodzenie i inne korzyści.

Praca zdalna na część etatu

Praca zdalna na część etatu łączy elastyczność pracy zdalnej z korzyściami wynikającymi z pracy w niepełnym wymiarze godzin. Oznacza to, że pracownik wykonuje swoje obowiązki zawodowe zdalnie, zazwyczaj z domu, pracując mniej godzin w tygodniu, niż przewiduje standardowy pełny etat.

 • Pracownik wykonuje swoje obowiązki zdalnie, najczęściej z domu, ale może to być także dowolne inne miejsce z dostępem do internetu.
 • Praca zdalna wymaga korzystania z technologii umożliwiających komunikację i współpracę na odległość.

Praca zdalna na część etatu generuje dodatkowe obowiązki dla pracodawcy, między innymi zapewnienie odpowiednich narzędzi do pracy z domu lub wypłacenie stosownego ekwiwalentu, jeśli pracownik korzysta z własnych narzędzi.

Obowiązki pracodawcy przy umowie na część etatu

Obowiązki pracodawcy wobec pracowników zatrudnionych na część etatu nie różnią się od zobowiązań typowych dla umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin. W obu przypadkach pracodawca musi zapewnić pracownikowi warunki pracy zgodne z Kodeksem pracy, co wiąże się między innymi z:

 • podpisaniem umowy o pracę na część etatu,
 • skierowaniem pracownika na badania lekarskie,
 • szkoleniem BHP,
 • odprowadzaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 • zapewnieniem urlopu wypoczynkowego, rodzicielskiego i wychowawczego,
 • prowadzeniem ewidencji czasu pracy,
 • wypłacaniem ustalonej pensji, zgodnej z minimalnym wynagrodzeniem,
 • wypłacaniem wynagrodzenia za ewentualne nadgodziny,
 • wypłacaniem zasiłku chorobowego.

W związku z faktem, iż pracownik zatrudniony na część etatu przepracowuje mniejszą liczbę godzin w miesiącu, pracodawca ponosi niższe koszty jego zatrudnienia.

Obowiązki pracownika a praca na część etatu

Osoby, które decydują się na pracę na część etatu, mają możliwość lepszego połączenia życia prywatnego z obowiązkami zawodowymi. To korzystne rozwiązanie, które nie sprawia jednak, że osoba zatrudniona ponosi mniejszą odpowiedzialność za swoją pracę. Podobnie jak zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy, również pracownicy niepełnoetatowi są zobowiązani do:

 • przestrzegania zasad umowy,
 • rzetelnego wykonywania powierzonych obowiązków,
 • dbania o mienie pracodawcy,
 • przestrzegania tajemnicy służbowej,
 • zgłaszania nieobecności,
 • przestrzegania przepisów BHP.

 

Obowiązki nakładane na pracodawców i pracowników przy umowie na część etatu mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa obu stronom. Ich przestrzeganie korzystnie wpływa na harmonię w przedsiębiorstwie oraz podnosi efektywność pracy.

Zobacz także

Jak możemy Ci pomóc?

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami

Zapytania ofertowe:

kontakt@saleshr.pl

Telefon dla pracodawców:

+48 737 176 317

Napisz do nas

Pełna treść zgody.
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PRIORITY SALE ul. Kazimierza Odnowiciela 14, 31-481 Kraków NIP: 7342730461 (Administrator danych), w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych usług i produktów. Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016): informacje o przetwarzaniu przez nas danych, jak również o prawach osób, których dane dotyczą znajdują się w naszej Polityce Prywatności.