Redukcja etatu a odprawa pieniężna to dwie istotne kwestie, które pojawiają się w momencie dużych zmian w firmie. Konieczność ograniczenia kosztów związanych z prowadzeniem firmy może prowadzić do zmniejszenia czasu pracy lub grupowych zwolnień. Wyjaśniamy, w jakich sytuacjach pracownikowi należy się odprawa.

Zwolnienie, redukcja etatu, odprawa — to warto wiedzieć

Odprawa przy redukcji etatu to niejedyne zagadnienie, które budzi liczne pytania wśród pracowników i pracodawców. Na początek warto ustalić, kiedy efektem cięć budżetowych jest zwolnienie pracownika, a kiedy jest to skrócenie czasu pracy i zmniejszenie wynagrodzenia.

  • Redukcja etatu oznacza dla pracownika mniejszą liczbę przepracowanych godzin w miesiącu. Cięcie etatu do ¾ lub ½ najczęściej wynika z sytuacji kryzysowych, lub optymalizacji działań w firmie.
  • Redukcja etatów także może wynikać z optymalizacji działań lub sytuacji kryzysowej w organizacji, ale jej wynikiem są grupowe zwolnienia pracowników.

Kolejne ważne pytanie, z którym wiąże się redukcja etatu — czy należy się odprawa dla pracownika? W przypadku skrócenia czasu pracy pracownikowi nie przysługuje rekompensata pieniężna. O odprawie możemy mówić przy okazji redukcji etatów, jednak tutaj również muszą być spełnione określone warunki.

Zwolnienie z powodu redukcji etatów a odprawa — kiedy pracownikowi należy wypłacić rekompensatę?

Pracodawca jest zobowiązany do wypłacenia odprawy pracownikowi zwolnionemu z powodu likwidacji stanowiska pracy, ale tylko wtedy, gdy zatrudnia co najmniej 20 osób. Co więcej, pracownicy muszą być zatrudnieni w ramach umowy o pracę.

Jeśli firma spełnia powyższe warunki, redukcja etatów oznacza konieczność wypłacenia pieniężnej rekompensaty zwolnionym pracownikom. Jak obliczyć wysokość odprawy przy redukcji etatów?

  • Pracownikowi, który pracował w firmie krócej, niż 2 lata, przysługuje odprawa w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.
  • Osoba, która przepracowała u danego pracodawcy od 2 do 8 lat, ma prawo do odprawy w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia.
  • Odprawa w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługuje osobom, które pracowały w firmie powyżej 8 lat.
  • Odprawa pieniężna nie może być wyższa niż 15-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Warto również wspomnieć o okresie wypowiedzenia, ponieważ obowiązuje on także w firmach zatrudniających mniej niż 20 pracowników. Długość okresu wypowiedzenia reguluje Kodeks pracy, a konkretniej przepisy dotyczące rozwiązania umowy za wypowiedzeniem.

Redukcja etatu a odprawa — jak rozmawiać z pracownikiem?

Redukcja etatu a odprawa pieniężna to kwestia stresująca dla pracodawców i pracowników. Skrócenie czasu pracy oznacza dla zatrudnionego mniejszy dochód i może wiązać się z perspektywą problemów finansowych. Jak zatem rozmawiać z pracownikiem, któremu zasądzona została redukcja etatu?

  • Wykaż się delikatnością i okaż pracownikowi zrozumienie.
  • Zaproponuj benefity, na przykład w postaci pracy zdalnej lub hybrydowej.
  • Przedyskutuj warunki umowy i zasady przyszłej współpracy.
  • Przygotuj się na trudne emocje ze strony pracownika.

Może się zdarzyć, że pracownik po redukcji etatu będzie szukał nowego zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin. W tym przypadku również warto wykazać się zrozumieniem. Kierowanie się przepisami jest istotne, ale nie należy zapominać także o dialogu opartym na szacunku. Dzięki temu możliwe jest budowanie pozytywnego wizerunku firmy, zwłaszcza w czasach kryzysu.

Zobacz także

Jak możemy Ci pomóc?

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami

Zapytania ofertowe:

kontakt@saleshr.pl

Telefon dla pracodawców:

+48 737 176 317

Napisz do nas

Pełna treść zgody.
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PRIORITY SALE ul. Kazimierza Odnowiciela 14, 31-481 Kraków NIP: 7342730461 (Administrator danych), w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych usług i produktów. Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016): informacje o przetwarzaniu przez nas danych, jak również o prawach osób, których dane dotyczą znajdują się w naszej Polityce Prywatności.