Czy najlepszy pracownik to ten, który jest najbardziej doświadczony i najlepiej wykwalifikowany? Z pewnością są to istotne zalety, jednak wiele zależy również od tego, jakim typem pracownika jest dana osoba. Poznaj główne rodzaje pracowników w firmie i dowiedz się, jakie typy pracowników warto zatrudniać.

Jakie są rodzaje pracowników w firmie?

Istnieje kilka klasyfikacji opracowanych przez psychologów i analityków, na których podstawie możemy wyróżnić określone typy pracowników. Każdy rodzaj pracownika charakteryzują określone umiejętności miękkie, takie jak asertywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole czy inteligencja emocjonalna.

Klasyfikacje biorą również pod uwagę typy osobowości, a zwłaszcza współczynnik ekstrawersji i introwersji. Osobowość oraz posiadane kompetencje miękkie tworzą określony typ pracownika. W związku z tym, jakie są typy pracowników w organizacji? To między innymi liderzy, pracownicy zorientowani na cele, inicjatorzy, stratedzy, eksperci i analitycy.

Wyróżniamy także negatywne typy pracowników, do których zaliczają się na przykład pracownicy egoistyczni, unikający odpowiedzialności, roszczeniowi, niezdecydowani i plotkujący.

Typy pracowników, które warto mieć w swojej firmie

Różne rodzaje pracowników w firmie przyczyniają się do większego sukcesu organizacji i zwiększają efektywność zespołu. Warunkiem dobrej współpracy między wszystkimi typami pracowników jest dobre zarządzanie i rozumienie potrzeb, zasobów i ograniczeń każdego typu pracownika.

Typy pracowników, które warto zatrudniać:

 • Lider. Osoba, która przewodzi i zarządza zespołem. Motywuje do działania, inspiruje i potrafi odpowiednio delegować zadania.
 • Analityk. Pracownik, który opiera swoje działanie na logicznym myśleniu. Świetnie rozwiązuje problemy i umie podejmować dobre decyzje.
 • Kreator. Osoba, która myśli nieszablonowo, ma ciekawe i innowacyjne pomysły sprzyjające rozwojowi firmy.
 • Dusza towarzystwa. Ekstrawertyk, który wprowadza dobrą atmosferę do zespołu i pomaga w budowaniu przyjaznych relacji między pracownikami.
 • Specjalista. Ekspert w danej dziedzinie, zaangażowany pracownik, który skupia się przede wszystkim na pracy. Wykazuje słabsze umiejętności pracy w grupie.
 • Strateg. Bezbłędnie organizuje sobie pracę i lubi działać według określonego schematu. Wskazuje zespołowi kierunek działania.
 • Ugodowy. Osoba, która pełni funkcję moderatora w zespole. Łagodzi emocje, jest pozytywnie nastawiona i wspiera współpracowników w działaniach.
 • Pasjonat. Pracownik zaangażowany i lojalny. Nie wymaga nadzoru, ponieważ szczerze interesuje się pracą.
 • Elastyczny. Osoba, która nie boi się zmian, szybko uczy się nowych rzeczy i nie ma obaw przed wykonywaniem obowiązków wykraczających poza kompetencje.

Dlaczego typy pracowników w organizacji mają znaczenie dla jej rozwoju?

Warto znać i rozumieć różne typy pracowników w organizacji, ponieważ jest to szansa na rozwój firmy. Co więcej, środowiska pracy, w których panuje atmosfera wzajemnego szacunku i zrozumienia, są mniej narażone na rotację i konflikty.

 • Rozumienie mocnych i słabych stron każdego pracownika pozwala tworzyć przyjazne miejsca pracy.
 • Dobra współpraca różnych typów pracowników pozwala na osiąganie lepszych wyników i szybszą realizację celów firmy.

Dzięki dobrej znajomości zasobów i ograniczeń pracowników możesz skutecznie zarządzać zespołem, a także przydzielać obowiązki, w których zatrudnieni sprawdzą się najlepiej. Takie podejście zapewnia korzyści obu stronom.

Zobacz także

Jak możemy Ci pomóc?

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami

Zapytania ofertowe:

kontakt@saleshr.pl

Telefon dla pracodawców:

+48 737 176 317

Napisz do nas

Pełna treść zgody.
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PRIORITY SALE ul. Kazimierza Odnowiciela 14, 31-481 Kraków NIP: 7342730461 (Administrator danych), w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych usług i produktów. Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016): informacje o przetwarzaniu przez nas danych, jak również o prawach osób, których dane dotyczą znajdują się w naszej Polityce Prywatności.