Jak wynika z III Ogólnopolskiego Badania Wolontariatu Pracowniczego, które zorganizowały Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB) i Centrum Wolontariatu we wrześniu i październiku 2019 roku, już 16% największych firm w Polsce prowadzi wolontariat pracowniczy. To ponad osiem razy więcej niż podczas pierwszej edycji badania, w 2008 roku. Wśród średnich firm odsetek zaangażowania w wolontariat wynosi obecnie 1-2%. Wyraźnie wzrosły też wskaźniki dotyczące zainteresowania przedsiębiorstw wprowadzeniem u siebie tej formy społecznego zaangażowania.

Dlaczego warto wprowadzić w firmie wolontariat pracowniczy?

Korzyści z zaangażowania firmy w wolontariat pracowniczy jest bardzo dużo. Począwszy od pozytywnego wpływu na wizerunek przedsiębiorstwa jako organizacji zaangażowanej społecznie, przez zwiększenie w firmie kapitału społecznego, po rozwój osobisty pracowników.

Korzyści dla firmy

Integracja zespołu

Podczas działań w ramach wolontariatu pracowniczego zaangażowani współpracują ze sobą ponad strukturami i podziałami, w których istnieją na co dzień. W projekcie wolontariackim niejednokrotnie asystent działa w tym samym zespole co dyrektor, pracownik księgowości spotyka się, często po raz pierwszy, z pracownikiem działu marketingu itd. Tworzą się nowe sieci powiązań i kontaktów, sprzyjające budowaniu ducha zespołu. Pracownicy bogatsi o takie doświadczenia lepiej identyfikują się z zespołem, stają się bardziej otwarci, rozwijają zasady współżycia ze sobą nawzajem.

Wzrost zaangażowania i motywacji zespołu

Wolontariat pracowniczy sprzyja aktywizacji pracowników. Według opinii samych wolontariuszy, jak i koordynatorów projektów wolontariackich w firmie, zaangażowanie w tego typu działania pozwala przełamać biurową rutynę, urozmaicić codzienny wyścig po sukces. Dzięki temu, pracownicy cieszą się lepszym samopoczuciem i jednocześnie zyskują dużo energii do pracy. Warto również dodać, że zaangażowanie pracodawcy w wolontariat może być formą wsparcia pracowników w realizacji ich aspiracji i zainteresowań.

Skuteczny employer branding

Z przeprowadzanych badań wynika, że wolontariat pracowniczy zwiększa lojalność wobec pracodawcy. W sytuacji, gdy pracownik otrzyma ofertę pracy, zaangażowanie społeczne firmy i projekty wolontariackie mogą być czynnikiem rozstrzygającym przy pozostaniu w strukturach firmy lub jej opuszczeniu. Z drugiej strony, te same czynniki są istotne dla kandydatów, którzy rozważają zatrudnienie w danej organizacji.

Wolontariat pracowniczy jako szkoła przywództwa

Zaangażowanie pracowników w  rozwija ich kompetencje liderskie. Koordynatorzy wolontariat pracowniczy projektów muszą dobrze radzić sobie w sytuacjach kryzysowych , skutecznie komunikować się z zespołem, umiejętnie delegować zadania, niejednokrotnie także zarządzać budżetem projektu. Podbudowane w działaniu umiejętności będą stanowić ogromny kapitał nie tylko dla samego pracownika, ale również dla firmy. Lider wolontariatu może stać się liderem w firmie, o ile jego potencjał zostanie w przedsiębiorstwie zauważony.

Co daje wolontariat pracowniczy? Korzyści dla pracownika

Poczucie sprawczości i satysfakcji

Radość z pomagania wynikająca z zaangażowania się pracowników w wolontariat pracowniczy jest zawsze ogromna. Działalność dobroczynna wzmacnia poczucie dumy, spełnienia i satysfakcji. Wprowadzając małe, pozytywne zmiany w jakimś obszarze społecznej rzeczywistości, pozwala zaangażowanym współtworzyć świat taki, w jakim chcieliby żyć, a tym samym wyzwala poczucie sprawczości.

Zdobycie nowych umiejętności

Rodzaj umiejętności, które zdobywają pracownicy, zależy od charakteru projektu przeprowadzanego w ramach wolontariatu. Najczęściej są to umiejętności miękkie, np. umiejętność pracy zespołowej, wytrwałość w osiąganiu celów, umiejętności organizacyjne i komunikacyjne, elastyczność i kreatywne myślenie. Zaangażowanie w wolontariat pracowniczy to także doskonały sposób na pokonywanie własnych ograniczeń i sprawdzenie siebie w nowych okolicznościach.

Poszerzenie horyzontów

Wolontariat pracowniczy pomaga zaangażowanym otworzyć oczy na problemy społeczne. Większa wrażliwość i wiedza o trudnościach, z jakimi mierzy się schronisko dla zwierząt, problemach pojawiających się w domu dziecka czy dostrzeżenie najsłabszych członków lokalnej społeczności skutkuje zdystansowaniem się do własnych problemów i pomaga przewartościować priorytety.

Nowe relacje

Działanie we wspólnym celu sprzyja nawiązywaniu przyjaznych relacji. Więzi, które powstały podczas projektu wolontariackiego często okazują się trwałe. Dzięki temu, pracownicy o wiele lepiej czują się w codziennych, firmowych obowiązkach – mają bowiem wokół wielu kolegów i przyjaciół, których sprawdzili w działaniu.

 

Dobrze zaprojektowany wolontariat pracowniczy może tworzyć realną wartość dodaną dla firmy na wielu poziomach: zwiększania zaangażowania pracowników, relacji z otoczeniem, a także wizerunkowym. Ponadto, wolontariat pozytywnie wpływa na poziom samorealizacji, rozwój kompetencji oraz na integrację pracowników. Warto dodać, że tego rodzaju projekty nie są zarezerwowane tylko dla dużych korporacji. Nawet kilkuosobowa firma może podjąć się zorganizowania pomocy dla pobliskiego domu spokojnej starości, schroniska dla zwierząt czy podzielić się wiedzą i doświadczeniem z lokalną organizacją non profit.

Zobacz także

Jak możemy Ci pomóc?

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami

Zapytania ofertowe:

kontakt@saleshr.pl

Telefon dla pracodawców:

+48 737 176 317

Napisz do nas

Pełna treść zgody.
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PRIORITY SALE ul. Kazimierza Odnowiciela 14, 31-481 Kraków NIP: 7342730461 (Administrator danych), w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych usług i produktów. Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016): informacje o przetwarzaniu przez nas danych, jak również o prawach osób, których dane dotyczą znajdują się w naszej Polityce Prywatności.