W firmach, które świadomie tworzą nowoczesną kulturę organizacyjną, stosowanie informacji zwrotnej w komunikacji z pracownikami jest czymś oczywistym. Nie zawsze jednak tradycyjny feedback działa motywująco. Dlatego też coraz popularniejszą praktyką w zarządzaniu ludźmi jest stosowanie takiej informacji zwrotnej, która nie koncentruje się na przeszłości, lecz przyszłości (feedforward). Z tego artykułu dowiesz się, czym jest feedforward, dlaczego przynosi wymierne korzyści w zarządzaniu zespołem oraz jak go stosować, by budować zaufanie między przełożonym a pracownikiem.

Feedforward – definicja

Łatwiej pokazać ludziom, jak zrobić coś lepiej, niż udowadniać, że nie mają racji. Autorem tych słów jest Marshall Goldsmith, który stworzył koncepcję feedforward. Owo narzędzie ma za zadnie wzmacniać właściwe kompetencje i zachowania pracowników. Tradycyjny feedback jest reaktywny, odnosi się do przeszłości, podczas gdy feedforward koncentruje się na rozwiązaniach, które pomogą uniknąć błędów w przyszłości oraz udoskonalić dotychczasowy model zachowania. Ten rodzaj informacji zwrotnej o wiele lepiej odbierany jest przez samych pracowników – nie muszą się tłumaczyć ze swoich niedociągnięć, lecz zapraszani są do konstruktywnego myślenia o rozwiązaniach i narzędziach na przyszłość, a przełożony wyraża oczekiwania, rady i sugestie.

Jakie korzyści wynikają z podejścia typu feedforward

  • Większe zaangażowanie i zadowolenie pracowników

Feedback może wywoływać u pracowników poczucie winy, że nie spełnili oczekiwań, a więc i demotywację, wycofanie. W firmach, w których stosuje się regularnie feedforward, zatrudnieni są bardziej zmotywowani do pracy, mają poczucie sprawczości, a to przekłada się na ich zaangażowanie w powierzone obowiązki.

  • Otwarcie pracowników na dialog

Dobrze przeprowadzona rozmowa typu feedforward pomaga wzmacniać pozytywne i partnerskie relacje w organizacji, wspiera postawę szacunku, otwartości na drugiego człowieka, wzmacnia kreatywność.

  • Rozwój pracowników

Podczas rozmowy przełożony i pracownik rozmawiają o tym, jakie działania należy podjąć, aby osiągnąć sukces. Zatem feedforward wspiera rozwój talentów pracowników i wzmacnia w nich wartościowe, pożądane dla celów organizacji, zachowania (nawyki kształtują kompetencje).

  • Prewencja

Podejście typu feedforward pozwala zapobiegać problemom. W przypadku feedbacku jest odwrotnie – pracownik musi naprawić błędy, które już popełnił. Feedback udzielany jest na koniec projektu lub jakiegoś okresu, a feedforward poprzedza podjęcie nowych wyzwań i pozwala uniknąć niepowodzeń, a także bardziej kreatywnie podejść do działań.

Jak udzielać informacji zwrotnej typu feedforward?

Zanim rozmowa typu feedforward dojdzie do skutku, przełożony powinien dobrze się do niej przygotować.

  • Po pierwsze, należy wybrać obszar, którego spotkanie ma dotyczyć. Chodzi tu o wskazanie jednego zagadnienia, wokół którego będzie toczyć się rozmowa.
  • Po drugie, należy ustanowić cel, np. jakiego rezultatu oczekujemy od pracownika. Ważne, aby unikać przy tym ogólników i niedoprecyzowanych koncepcji. Im konkretniej i precyzyjniej zakomunikujemy nasze oczekiwania, tym większe prawdopodobieństwo faktycznej zmiany w zachowaniu.
  • W trakcie rozmowy przełożony powinien przedstawić cel, następnie zadawać naprowadzające pytania oraz uważnie słuchać odpowiedzi pracowników, bez krytyki i oceny. Dzięki temu będzie można nie tylko wypracować wspólnie z podwładnym nowe rozwiązania, ale też dowiedzieć się o problemach w projekcie lub konfliktach w zespole.
  • Na koniec dobrze jest opracować plan wdrożenia nowych działań.

 

Podsumowanie

Jednym z fundamentów zdrowych zespołów jest tworzenie środowiska opartego na otwartości. To z kolei przyczynia się do efektywniejszego działania organizacji i większego poziomu zadowolenia u pracowników. Feedforward to technika menedżerska, która sprzyja wszystkim tym czynnikom, a w dodatku wspiera rozwój załogi, pozwala uniknąć kosztownych błędów.