Wprowadzenie stay interview do strategii zarządzania pracownikami to dobry sposób, by dowiedzieć się, co jest ważne dla członków Twojego zespołu i uniknąć ich wypalenia — na długo przed tym, zanim zdecydują się znaleźć inną pracę. Z tego artykułu dowiesz się, czym jest stay interview, dlaczego ta procedura jest tak bardzo cenna dla organizacji i jakie pytania warto zadać.

Co to jest stay interview?

Stay interview to rodzaj rozmowy przełożonego z pracownikiem, która ma na celu zebranie informacji, pomysłów oraz wglądu w to, co zatrzyma zatrudnionego w obecnym miejscu pracy na dłuższy czas, jakie są jego spostrzeżenia dotyczące środowiska pracy i co można ulepszyć. Dzięki stay interview pracownicy działu HR i managerowie mają szanse zapobiec odejściu pracownika, zanim on sam zacznie myśleć o zmianie pracodawcy.

W praktyce, stay interview to prosty, umiejętnie skonstruowany wywiad, który trwa nie dłużej niż pół godziny.

Co zyskasz wprowadzając stay interview do strategii zarządzania pracownikami?

W wielu firmach bardziej wnikliwe rozmowy z pracownikami odbywają się na etapie rekrutacji, a następnie – przy ich odejściu z firmy. Brak jest natomiast bieżącej komunikacji, która usprawniłaby współpracę. Taka sytuacja z jednej strony może wynikać z braku świadomości znaczenia rozmów z pracownikami, z drugiej – z obaw, że trudno będzie poradzić sobie z feedbackiem zebranym od zatrudnionych. Być może usłyszymy prośbę o podwyżkę, której nie jesteśmy w stanie zapewnić lub uwagi dotyczące organizacji pracy? Prawda jest jednak taka, że unikanie rozmowy nie sprawi, że problemy przestaną istnieć. Trudności, których nie jesteśmy świadomi kumulują się i w końcu i tak trzeba będzie nimi zarządzać, z tym, że w niektórych przypadkach może być już za późno. Dlatego też warto podejść do idei stay interview z otwartością.

Rozmawiając z pracownikiem podczas stay interview zyskamy wiedzę, jak naszą organizację postrzegają ludzie, którzy sami ją tworzą. Będziemy w stanie sprawdzić, na ile system motywacyjny lub system benefitów spełnia swą funkcję, jaki jest według zatrudnionych najlepszy sposób komunikacji oraz jakie obszary w kulturze organizacyjnej firmy wymagają dopracowania. Dodatkowo, umiejętnie przeprowadzona rozmowa będzie podatnym gruntem rozwoju pozytywnych relacji między pracodawcą a pracownikami, czynnikiem podnoszącym lojalność i zaangażowanie zatrudnionych.

W ostatecznym rozrachunku stay interview wpływa na zmniejszenie współczynnika rotacji pracowników oraz pozytywnie wpływa na wizerunek firmy jako pracodawcy.

Jest jednak jeden warunek, bez spełnienia którego korzyści z wprowadzenia omawianej procedury w życie się nie pojawią. Otóż firma powinna już wcześniej odznaczać się kulturą organizacyjną zachęcającą pracowników do otwartej komunikacji i udzielania informacji zwrotnej. Stay interview będzie skutecznym narzędziem HR tylko wtedy, gdy pracownicy czują się słuchani przez przełożonych, darzą ich zaufaniem.

Jeśli w Twojej organizacji brak jest takiej atmosfery, rozpocznij od działań naprawczych. Możesz rozpocząć od anonimowych ankiet, oceny okresowej, pracy nad relacjami z kadrą zarządzającą, wsparcia integracji zespołu.

Czym różni się stay interview od exit interview i oceny pracowniczej?

Podstawową różnicą między stay interview a exit interview jest moment, w którym dana rozmowa się odbywa. Pierwszy z wymienionych terminów dotyczy cyklicznych spotkań z zatrudnionym pracownikiem (np. raz na kwartał), natomiast drugi – to rozmowa po tym, jak zatrudniony złoży wypowiedzenie.

Ocena pracownicza również powinna odbywać się regularnie, jednak w odróżnieniu od stay interview, na takim spotkaniu powinniśmy skupić się na wynikach pracy zatrudnionego i wszystkich kwestiach związanych z jego zadaniami czy obowiązkami.

Podczas stay interview przełożony może dowiedzieć się, co motywuje jego rozmówcę do pozostania w firmie i co wpływa na jego zaangażowanie, natomiast exit interview daje odpowiedź dotyczącą tego, co motywuje pracownika do odejścia, co poszło nie tak.

Stay interview jest spotkaniem przebiegającym w mniej formalnej atmosferze, przeprowadzanym przez przełożonego, natomiast exit interview jest bardziej formalne, organizowane przez pracownika działu HR.

Wszystkie wymienione tu typy rozmów z pracownikami powinny znajdować się w strategii zarządzania personelem, przybrać ustrukturyzowaną formę spotkania one-on-one.

Stay interview – przykładowe pytania

Poniżej zebraliśmy przykładowe pytania, które mogą służyć jako inspiracja przy przygotowywaniu stay interview:

  • Co sprawia, że angażujesz się w swoje obowiązki?
  • Co cenisz w swojej pracy?
  • Ulepszenie którego obszaru kultury organizacyjnej firmy sprawi, że Twoja praca będzie łatwiejsza?
  • Jak oceniasz współpracę między działami?
  • Jaki rodzaj feedbacku chciałbyś/chciałabyś otrzymywać, by działać z większą motywacją?
  • Jakie swoje talenty lub zainteresowania chciałbyś/chciałabyś wykorzystać w pracy, na co obecnie nie masz możliwości?
  • Jakie dodatkowe benefity lub udogodnienia pozwoliłyby Ci lepiej godzić życie prywatne z zawodowym?
  • Jakie możliwości rozwoju chciałabyś/chciałbyś otrzymać?
  • Czy jest jakiś temat, który chciałabyś/chciałbyś jeszcze poruszyć?

Podsumowanie

Zatrzymanie cennych pracowników w firmie to jedno z istotniejszych zadań managerów i działu personalnego. Z pomocą przychodzi regularne przeprowadzanie stay interview, czyli narzędzie służące poznaniu motywacji pracowników do pozostania w firmie oraz wychwycenia wszelkich sygnałów alarmujących. Ważne, aby takie spotkania odbywały się regularnie, na każdym szczeblu hierarchii – od szeregowych pracowników po kierowników. Wnioski z rozmowy natomiast nie powinny pozostawać w próżni, lecz podlegać analizie i dalszym krokom zarządczym.

 

Artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Co to jest performance management?
Jak badać zaangażowanie pracowników?

Zobacz także

Jak możemy Ci pomóc?

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami

Zapytania ofertowe:

kontakt@saleshr.pl

Telefon dla pracodawców:

+48 737 176 317

Napisz do nas

Pełna treść zgody.
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PRIORITY SALE ul. Kazimierza Odnowiciela 14, 31-481 Kraków NIP: 7342730461 (Administrator danych), w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych usług i produktów. Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016): informacje o przetwarzaniu przez nas danych, jak również o prawach osób, których dane dotyczą znajdują się w naszej Polityce Prywatności.