Wiele branż od dłuższego czasu notuje deficyt pracowników na rynku pracy. Stąd też rosnące zainteresowanie przedsiębiorców możliwością zatrudnienia osób pochodzenia ukraińskiego. W tym artykule szczegółowo wyjaśniamy, jak zatrudnić pracownika z Ukrainy. Poniższe rady będą dotyczyły również innych cudzoziemców, z krajów takich jak Rosja, Białoruś, Mołdawia, Gruzja i Armenia.

Od czego zacząć rekrutację pracowników z Ukrainy?

Jeżeli podjąłeś/podjęłaś decyzję o zatrudnienia pracownika ze Wschodu, pierwsze kroki skieruj do Urzędu Pracy. Będziesz tam mógł/mogła zarejestrować się oraz złożyć Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Jego aktualny wzór znajdziesz na stronie Urzędu Pracy albo Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Następnie, urząd wpisuje to oświadczenie do specjalnej ewidencji. Dopiero wtedy pracownik z Ukrainy będzie mógł podjąć u Ciebie zatrudnienie. Jeżeli zależy Ci na czasie, wypełnij tę procedurę jak najszybciej, ponieważ urząd pracy ma 30 dni na jego wpisanie do ewidencji.

Warto również pamiętać, że będziesz miał obowiązek złożenia nowego oświadczenia, gdy zmieni się stanowisko zatrudnianej osoby z Ukrainy lub jeżeli doszło do zmiany warunków zatrudnienia.

Wspomniane wcześniej oświadczenie możesz złożyć na trzy sposoby:

  • elektronicznie;
  • listownie;
  • osobiście.

Kiedy Urząd Pracy może odmówić wpisu do ewidencji?

Wpis do ewidencji nie będzie możliwy, jeżeli pracodawca był karany lub istnieją podejrzenia, że oświadczenie jest składane w innym celu niż z niego wynika. Ostatnim przypadkiem, w którym Urząd Pracy może odmówić wpisu do ewidencji, jest zaleganie z podatkami, opłatami albo nieprzestrzeganie przepisów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce.

Jakie warunki musi spełniać osoba z Ukrainy, by mogła zostać zatrudniona w Polsce?

Aby możliwe było zatrudnienie pracowników z Ukrainy, konieczne jest umieszczenie oświadczenia w wymienionej wcześniej ewidencji prowadzonej przez urząd pracy. Ponadto, osoby zatrudnione są zobowiązane do spełnienia kilku innych obowiązków.

Przede wszystkim, potencjalny pracownik musi posiadać obywatelstwo Ukrainy. W przypadku podjęcia przez niego pracy sezonowej wymagane jest uzyskanie dodatkowego zezwolenia.

Kolejnym warunkiem jest to, aby okres zatrudnienia nie był dłuższy niż pół roku w ciągu następnego roku. Osoby, które nie spełniają tego warunku, również możesz zatrudnić, ale wtedy należy uzyskać z Urzędu Pracy zezwolenie na pracę typu A. Na jego podstawie pracownik z Ukrainy będzie mógł otrzymać wizę roczną.

Jak wygląda rekrutacja pracowników z Ukrainy?

Gdy uda Ci się już zgromadzić wszystkie niezbędne dokumenty z Urzędu Pracy, możesz przeprowadzić rekrutację. Jak to zrobić?

Pracowników z Ukrainy możesz znaleźć, zamieszczając ogłoszenie na portalach internetowych. Jednak w ten sposób najczęściej szukają pracy osoby, które są na początku swojej drogi zawodowej. Jeżeli pragniesz zatrudnić pracownika z większym doświadczeniem lub posiadającego określone umiejętności, lepiej będzie zwrócić się do agencji zatrudnienia, która specjalizuje się w rekrutacji pracowników z Ukrainy.

Jak podpisać umowę o pracę z osobą z Ukrainy?

To Urząd Pracy określa, czy formą zatrudnienia powinna być to umowa zlecenie czy umowa o pracę. Kiedy dokument zostanie podpisany obustronnie, pracodawca ma obowiązek zgłoszenia nowego pracownika z Ukrainy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Termin na dopełnienie tej formalności to 7 dni.

Jakie jeszcze formalności powinien załatwić pracownik z Ukrainy?

Ty jako pracodawca możesz pomóc swojemu nowego pracownikowi w zameldowaniu, zapisaniu się do przychodni i wybraniu lekarza rodzinnego, otwarciu konta w polskim banku. Ta ostatnia czynność szczególnie pomoże Ci w rozliczaniu się z pracownikiem ze Wschodu.

Co zrobić po upływie ważności oświadczenia?

Jeżeli Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi straciło swoją ważność, a Ty chciałbyś/chciałabyś kontynuować współpracę, będziesz musiał/musiała uzyskać dla tego pracowanika zezwolenie na pracę.

Możesz to zrobić w ramach standardowej procedury albo uproszczonej. Ta druga możliwość wchodzi w grę, jeżeli jesteś zwolniony z obowiązku przedłożenia informacji starosty o lokalnym rynku pracy.

Aby otrzymać tego rodzaju zwolnienie, należy jednocześnie spełnić dwa warunki. Pierwszy z nich to zatrudnienie pracownika z Ukrainy co najmniej przez 3 miesiące przez złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę. Natomiast drugi niezbędny warunek to zatrudnianie pracownika nadal na tym samym stanowisku. Musi być ono oczywiście zgodne ze złożonym wcześniej oświadczeniem.

Natomiast, gdy nie masz możliwości skorzystania z procedury uproszczonej, ponieważ pracownik był wcześniej zatrudniony na podstawie umowy zlecenia, konieczne będzie dostarczenie staroście informacji o lokalnym rynku pracy. Ta procedura zajmuje o wiele więcej czasu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Dobre praktyki w rekrutacji – o czym warto pamiętać?
Jak przekazać kandydatowi negatywny feedback po rozmowie kwalifikacyjnej

Zobacz także

Jak możemy Ci pomóc?

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami

Zapytania ofertowe:

kontakt@saleshr.pl

Telefon dla pracodawców:

+48 737 176 317

Napisz do nas

Pełna treść zgody.
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PRIORITY SALE ul. Kazimierza Odnowiciela 14, 31-481 Kraków NIP: 7342730461 (Administrator danych), w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych usług i produktów. Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016): informacje o przetwarzaniu przez nas danych, jak również o prawach osób, których dane dotyczą znajdują się w naszej Polityce Prywatności.