Rekrutacja to jeden z kluczowych procesów w firmie. Odpowiednio dobrane osoby w zespole są kluczem do biznesowego sukcesu całej organizacji, dlatego dbałość o każdy szczegół podczas pozyskiwania pracowników jest tak istotna. Sprawdź, jakie czynniki wpływają na efektywność tego procesu, jakie są dobre praktyki w rekrutacji i kiedy warto zdecydować się na wsparcie agencji doradztwa personalnego.

5 dobrych praktyk w rekrutacji

Pozyskiwanie, a następnie zatrudnianie pracowników jest niezwykle złożonym procesem. Pominięcie lub zlekceważenie kwestii związanych z budżetem, odpowiednią komunikacją czy bezpieczeństwem danych osobowych może w konsekwencji obciążyć firmę sporymi, nie do odrobienia stratami finansowymi. O czym zatem warto pamiętać przystępując do rekrutacji?

1. Plan procesu

Aby pozyskać kandydata, którego kwalifikacje będą doskonale odpowiadały Twoim wymaganiom, a jego sposób pracy pasować będzie do kultury organizacyjnej, potrzebujesz jasno wyznaczonych celów rekrutacji. Niezbędny będzie również opis stanowiska , profil kandydata czy model kompetencyjny. Zanim dojdzie do rozmów kwalifikacyjnych, trzeba podjąć szereg działań (takich jak np. zredagowanie i publikacja ogłoszenia, selekcja CV itp.), wyznaczyć zespół do ich realizacji i określić budżet całego projektu.

Tutaj znajdziesz więcej informacji na ten temat:

Jak zaplanować skuteczny proces rekrutacyjny? Część 1.
Planowanie procesu rekrutacyjnego. Część 2.

2. RODO

Dopilnuj, by dane osobowe kandydatów były gromadzone, przechowywane i wykorzystywane zgodnie z RODO. Zaniechanie tego obowiązku grozi wysokimi karami finansowymi. Dobrym rozwiązaniem będzie skorzystanie z dedykowanych programów do obsługi dokumentów aplikacyjnych, do których dostęp będą miały tylko osoby zaangażowane w rekrutację.

3. Standardy komunikacji z kandydatem

Duża część sukcesu skutecznej i szybkiej rekrutacji tkwi w komunikacji z kandydatem. Niezwykle ważne jest, aby osoba ubiegająca się o stanowisko w firmie była na bieżąco informowana o kolejnych etapach, otrzymała informację zwrotną (również w przypadku wyłączenia z procesu), a także wyczerpujące odpowiedzi na zadane pytania. Jeśli chcesz uniknąć sytuacji, w której kandydat bez uprzedzenia nie pojawia się na spotkaniu, dobrą praktyką będzie wysłanie przypomnienia o rozmowie dzień wcześniej (np. SMS-em).

Może Cię zainteresować:
Jak przekazać kandydatowi negatywny feedback po rozmowie kwalifikacyjnej

4. Spójność przekazu

Zadbaj o pozytywny wizerunek swojej firmy jako pracodawcy. Jednym z filarów dobrego Employer brandingu jest odpowiednia komunikacja z kandydatem, drugim – spójność przekazu. Chodzi tu o ujednolicenie treści publikowanych na stronach z ogłoszeniami, stronach karier, w social mediach i w wiadomościach do kandydatów tak pod względem komunikatów, jak i grafiki. Upewnij się, że prezentowane treści są zgodne z wartościami firmy, w interesujący i odpowiadający rzeczywistości sposób prezentują warunki pracy w Twojej organizacji.

5. Wsparcie z zewnątrz

Czy dobre praktyki w rekrutacji dotyczą tylko tego, jak ów projekt przeprowadzić? Zdecydowanie nie! W określonych sytuacjach pozyskiwanie pracowników przez wewnętrzny dział HR może okazać się nie najlepszym rozwiązaniem i właśnie wtedy warto skorzystać z pomocy profesjonalnej agencji doradztwa personalnego. Chodzi tu o sytuację, w której potrzebujesz zatrudnić pracownika „na wczoraj”, dział personalny jest przeciążony pracą lub do tej pory rekrutacja nie przyniosła oczekiwanego rezultatu. Pomoc firmy rekrutacyjnej nie tylko szybko pokona wymienione trudności, ale również umożliwi dotarcie do najlepszych specjalistów.

Dowiedz się więcej:
5 oznak, że potrzebujesz agencji rekrutacyjnej

Podsumowanie

To, jak dobrze zaplanujesz i z jaką uważnością zrealizujesz proces rekrutacji nowych pracowników, będzie miało bezpośrednie przełożenie na wyniki osiągane przez Twoją firmę. Dlatego dobrze jest poświęcić całemu procesowi odpowiednią uwagę lub oddelegować projekt profesjonalnej firmie rekrutacyjnej.