Podczas analizy CV pracodawca zwraca szczególną uwagę nie tylko na doświadczenie potencjalnych pracowników, ale i ich umiejętności – twarde i miękkie. W dzisiejszych czasach większość kandydatów może pochwalić się znajomością języków obcych czy programów komputerowych, posiadaniem prawa jazdy, w wielu dokumentach aplikacyjnych można znaleźć wpis o kreatywności czy umiejętności pracy w grupie kandydata. Jak wobec tego wyróżnić swoje CV, które umiejętności warto podkreślić oraz w jaki sposób je opisać? Sprawdź!

Kompetencje twarde i miękkie – jaka jest między nimi różnica?

Umiejętności twarde nabywa się w procesie uczenia. Są to kompetencje mierzalne, łatwe do zweryfikowania, często poparte odpowiednimi certyfikatami. Do tej grupy zalicza się przygotowanie specjalistyczne, wiedzę merytoryczna z danej dziedziny oraz praktyczne umiejętności. Pozwalają one dobrze wykonywać powierzone zadania w pracy i są stosunkowo łatwe do wytrenowania w szkole, na kursach lub w pracy.

Kompetencje miękkie to wszelkie predyspozycje, cechy psychofizyczne i zdolności społeczne. Trudno je zmierzyć  i ocenić podczas rozmowy kwalifikacyjnej, gdyż pokazują się one w działaniu, w realnych sytuacjach. Dzielą się na umiejętności interpersonalne (związane z interakcjami z innymi ludźmi) oraz osobiste (związane z radzeniem sobie w różnych sytuacjach). Umiejętności miękkie są uniwersalne – pomagają współpracować z zespołem, przełożonymi i klientami, ale również przydają się w życiu prywatnym. Trudno się ich nauczyć, choć można je rozwijać, bazując na wrodzonych predyspozycjach oraz talentach.

Kompetencje miękkie i twarde – przykłady

Oto lista z przykładami umiejętności, które można wpisać do CV:

Umiejętności twarde:

– znajomość języka obcego

– obsługa kasy fiskalnej

– prawo jazdy kat. B

– obsługa programów graficznych, np. Adobe Photoshop

– znajomość zasad SEO

– umiejętność tworzenia i rozliczania budżetu

– znajomość prawa pracy

– umiejętność projektowania lejków sprzedażowych

Umiejętności miękkie:

– wysoka kultura osobista

– umiejętność pracy pod presją czasu

– kreatywność i innowacyjność

– zdolności organizacyjne i terminowość

– komunikatywność, umiejętność pracy w grupie

– umiejętności negocjacyjne

– asertywność

– umiejętności analityczny

Jak opisać umiejętności, aby przykuć uwagę rekrutera?

  1. Używaj konkretnych, precyzyjnych określeń. Przy kompetencjach twardych sprecyzuj poziom lub skalę swoich kompetencji, np. znajomość języka obcego na poziomie C1, zarządzanie budżetem powyżej 1 mln zł W przypadku umiejętności miękkich, spróbuj użyć obrazowego opisu: zamiast kreatywności możesz użyć sformułowania twórcze rozwiązywanie problemów w kontaktach z klientami.
  2. Dostosuj listę umiejętności do wymagań stawianych na danym stanowisku oraz do umiejętności, które powiązane są z Twoim doświadczeniem zawodowym i osiągnięciami. Dzięki temu łatwiej będzie Ci je udowodnić w trakcie rozmowy rekrutacyjnej. Wystarczy, że przywołasz konkretną sytuację z przeszłości, w której dana umiejętność pomogła Ci stawić czoła wyzwaniu. Świetnym dowodem na innowacyjność i kreatywność na stanowisku administracyjnym będzie opracowanie systemu obiegu dokumentów w biurze, który wniósł nową jakość.
  3. Opis umiejętności umieść na pierwszej stronie CV.

Najbardziej pożądane umiejętności według pracodawców

W przypadku zdolności twardych oczywiście najważniejsze będą umiejętności, które pozwolą skutecznie wykonywać pracę na danym stanowisku.

Badanie przeprowadzone przez portal LinkedIn w 2018 r. wykazało, że dla 57% ankietowanych pracodawców kompetencje miękkie są ważniejsze niż twarde. Wśród najistotniejszych wymieniono zdolności przywódcze, komunikacyjne, umiejętność współpracujący oraz zarządzania sobą w czasie.

World Economic Forum sporządza co roku raport, w którym między innymi przedstawia listę najbardziej pożądanych kompetencji na rynku pracy. Wśród zdolności, które będą szczególnie poszukiwane wśród kandydatów starających się o zatrudnienie w najbliższych latach mają znaleźć się myślenie analityczne i innowacyjność, rozwiązywanie problemów, kreatywność i inicjatywa, elastyczność, umiejętność analizy danych.

Podsumowanie

Kompetencje twarde i miękkie są niezwykle istotną częścią CV. Dzięki przeanalizowaniu tej sekcji rekruter może stwierdzić, na ile kandydat pasuje do stanowiska, na które kandyduje, czy posiada odpowiednie przygotowanie merytoryczne oraz zestaw cech umożliwiających sprawne działanie w danym obszarze. Warto zatem przygotować opis kompetencji w taki sposób, aby przykuć uwagę pracodawcy i wyróżnić się spośród innych kandydatur. Ważne jest powiązanie listy umiejętności z doświadczeniem zawodowym oraz osiągnięciami, a także używanie w opisie precyzyjnych, mierzalnych określeń.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Jak przekonać pracodawcę do zatrudnienia podczas rozmowy kwalifikacyjnej?
Zainteresowania w CV, czyli jak opisać hobby w życiorysie

Zobacz także

Jak możemy Ci pomóc?

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami

Zapytania ofertowe:

kontakt@saleshr.pl

Telefon dla pracodawców:

+48 737 176 317

Napisz do nas

Pełna treść zgody.
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PRIORITY SALE ul. Kazimierza Odnowiciela 14, 31-481 Kraków NIP: 7342730461 (Administrator danych), w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych usług i produktów. Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016): informacje o przetwarzaniu przez nas danych, jak również o prawach osób, których dane dotyczą znajdują się w naszej Polityce Prywatności.