Rosnąca luka na polskim rynku pracy staje się poważnym problemem dla pracodawców. Prezesi polskich firm, jak również przedsiębiorstw Europy Środkowo-Wschodniej jako największe zagrożenie dla rozwoju biznesu wskazują na trudności w rekrutowaniu pracowników. Jak znaleźć tych najzdolniejszych i przekonać ich do pracy w naszej firmie? Znakomitym, nowoczesnym rozwiązaniem jest Outsourcing Procesu Rekrutacji (RPO).

Czym różni się Recruitment Process Outsourcing od standardowej współpracy z agencją rekrutacyjną?

RPO to jedna ze strategii biznesowych, w ramach której pracodawca przekazuje część lub całość procesów i procedur rekrutacyjnych firmie zewnętrznej. Obsługa świadczona przez agencję doradztwa personalnego charakteryzuje się kompleksowością i holistycznym podejściem do procesu pozyskiwania pracowników.

Może Cię zainteresować: Outsourcing Procesu Rekrutacji – dla kogo i po co?

Spektrum zadań powierzonych agencji zatrudnienia w ramach standardowej współpracy jest znacznie mniejszy. Podstawowym zadaniem firmy rekrutacyjnej jest przygotowanie short listy kandydatów i przedstawienie jej klientowi, aby mógł on jak najszybciej zatrudnić pracowników. Wsparcie, jakie otrzymuje pracodawca od konsultantów HR jest znacznie mniejsze.

Z jakich usług składa się Outsourcing Porcesu Rekrutacji?

Decydując się na zlecenie rekrutacji „na zewnątrz”, możemy skorzystać z różnych modeli RPO (kompleksowe RPO lub selektywne RPO). Zanim jednak zdecydujemy się na jeden z nich, warto poznać charakterystykę poszczególnych etapów całego procesu. Po skompletowaniu tych informacji oraz zdefiniowaniu potrzeb, wybór odpowiedniego rozwiązania dla naszej firmy będzie znacznie prostszy.

1. Opracowanie strategii rekrutacji.

Planowanie całego procesu rekrutacji z podziałem na poszczególne etapy, wyznaczenie kamieni milowych. Stworzenie, we współpracy z klientem, profilu kompetencyjnego kandydata oraz opisu stanowiska.

2. Marketing rekrutacyjny

Agencja doradztwa personalnego przystępuje do wyszukiwania talentów. Dociera do potencjalnych pracowników różnymi kanałami: przez social media, portale branżowe, a także za pośrednictwem własnej sieci kontaktów. Sposoby i źródła pozyskiwania kandydatów dobierane są w zależności od potrzeb i specyfiki danej rekrutacji. Komunikacja prowadzona jest zgodnie ze strategią marki pracodawcy.

3. Ocena kandydatur. Rozmowy wstępne.

Odpowiednia selekcja kandydatów w procesie rekrutacyjnym to klucz do tego, by stanowisko zostało obsadzone przez osobę o odpowiednich kompetencjach, motywacji, dopasowaną do kultury organizacyjnej firmy.

Do oceny kandydatów wykorzystywane są różne narzędzia, np. testy językowe, testy psychometryczne, czy testy kompetencyjne.

4. Raportowanie

Zleceniodawca regularnie otrzymuje od agencji rekrutacyjnej raporty, w których przedstawiane są postępy w procesie pozyskiwania nowych pracowników, w tym opis wyselekcjonowanych kandydatur.

5. Dalsza selekcja – wsparcie decyzyjne i koordynacyjne

Pracodawca przeprowadza rozmowy z wybranymi kandydatami. Na tym etapie agencja służy pomocą przy koordynowaniu tych działań, a następnie wspiera przy podejmowaniu decyzji.

6. Negocjacje, podpisanie umowy z pracownikiem

Na tym etapie zadanie konsultantów z agencji rekrutacyjnej polega na wspieraniu klienta w negocjacjach z nowo zatrudnionym. Odbywa się to poprzez budowaniu równowagi między oczekiwaniami kandydata a najlepszym interesem przyszłego pracodawcy.

7. Wsparcie merytoryczne oraz pomoc w onboardingu

RPO to nie tylko zatrudnianie pracowników. Celem usługi jest również usprawnienie i ujednolicenie całego procesu rekrutacji w firmie, optymalizacja kosztów, wdrożenie technologii wspierających rekrutacje. Konsultanci HR dzielą się wiedzą i doświadczeniem pomagając uporządkować i usprawnić działania na tym polu, również te związane z onboardingiem pracowników.

Podsumowanie

Outsourcing w rekrutacji jest nowoczesną strategią biznesową umożliwiającą sprawne pozyskanie do firmy wartościowych pracowników. Na zlecenie rekrutacji „na zewnątrz” decydują się nie tylko międzynarodowe korporacje, ale i małe przedsiębiorstwa. Głównie ze względu na fakt, że nie posiadają one wystarczającej kadry, by móc samodzielnie przeprowadzić cały proces od początku do końca. Korzyści płynące ze wsparcia agencji są liczne: oszczędność czasu, pieniędzy, znakomita skuteczność oraz dostęp do wiedzy eksperckiej.

Zobacz także

Jak możemy Ci pomóc?

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami

Zapytania ofertowe:

kontakt@saleshr.pl

Telefon dla pracodawców:

+48 737 176 317

Napisz do nas

Pełna treść zgody.
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PRIORITY SALE ul. Kazimierza Odnowiciela 14, 31-481 Kraków NIP: 7342730461 (Administrator danych), w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych usług i produktów. Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016): informacje o przetwarzaniu przez nas danych, jak również o prawach osób, których dane dotyczą znajdują się w naszej Polityce Prywatności.