Jak zarządzać ludźmi w firmie, aby utrzymać ich motywację na wysokim poziomie? Same czynniki finansowe mogą nie wystarczyć, choć niewątpliwie mają one niebagatelny wpływ na satysfakcję oraz efektywne wykonywanie obowiązków przez zatrudnionych. Aby w pełni wykorzystać potencjał osób pracujących w firmie, warto jest sięgnąć również po pozapłacowe czynniki motywowania. Są one dobrym rozwiązaniem, ponieważ  zwiększają wachlarz możliwości gratyfikacyjnych, a także wpływają na poziom motywacji wewnętrznej pracowników.

Dlaczego warto korzystać z motywatorów pozapłacowych?

System płacowy i motywacyjny zbudowany jedynie w oparciu o czynniki pieniężne, w dłuższej perspektywie stanie się coraz mniej satysfakcjonujący, zarówno dla pracowników, jak i pracodawcy. Istnieje bowiem ryzyko obniżenia efektywności działań zatrudnionych, jeśli pracodawca nie sprosta ich rosnącym oczekiwaniom finansowym. Ponadto, w przypadku, gdy zatrudnieni będą czuli się uzależnieni od polityki premii i podwyżek, ich chęć do rozwoju, tworzenia kreatywnych rozwiązań nie będzie miała szans dojść do głosu. To nie gratyfikacje pieniężne czy kary powinny napędzać załogę do działania, lecz ich wewnętrzna motywacja.  

Z drugiej strony, pozamaterialne czynniki motywacyjne coraz częściej okazują się nieodzownym elementem Employer Brandingu. Ciekawa oferta benefitów stanowi dodatkowe rozwiązanie pomagające przyciągnąć najlepszych pracowników, a następnie jak najdłużej utrzymać ich w firmie.

Niematerialne narzędzia motywowania pracowników

W obrębie zagadnienia motywacji pozamaterialnej znajdują się wszystkie czynniki wpływające na przyjazną atmosferę pracy, mądre przywództwo, stabilność zatrudnienia.

 • Kultura organizacyjna oparta na docenianiu

Pracownik będzie działać efektywniej, jeśli jego starania zostaną zauważone i docenione. Warto w związku z tym regularnie przeprowadzać rozmowy 1×1, w trakcie których przełożony będzie mógł docenić działania podjęte przez swojego podwładnego, a następnie skoncentruje się na rozwiązaniach, które pomogą uniknąć błędów w przyszłości oraz udoskonalić dotychczasowy model zachowania.

Może Cię zainteresować: Co to jest feedforward i dlaczego warto go stosować w komunikacji z pracownikami?

 • Wspierające przywództwo

Kadra zarządzająca powinna składać się z liderów, którzy odznaczają się umiejętnościami komunikacyjnymi na najwyższym poziomie, zapałem do podnoszenia własnych kwalifikacji, wystrzegają się nadmiernej kontroli, posiadają doskonały zmysł obserwacji. Wspierające przywództwo, nakierowane na rozwijanie potencjału podwładnych, na wytrwałości i odpowiedzialności w osiąganiu celów, jest jednym z kluczowych sposobów motywowania pozapłacowego pracowników.

 • Stymulacja do rozwoju

Motywacja pozapłacowa może przybrać formę oferty z różnymi możliwościami podnoszenia kwalifikacji. Mowa tu o firmowej biblioteczce, w której znajdą się branżowe magazyny i książki (również e-booki), biletach na szkolenia czy konferencje.

Istotne jest również skonstruowanie dla każdego zatrudnionego jasnej ścieżki kariery. Klarowne zasady awansu na wyższe stanowiska podwyższają poziom wewnętrznej motywacji, pozwalają pracownikowi zobrazować siebie w organizacji w perspektywie długofalowej.

 • Wspierająca atmosfera w zespole

Stałe dzielenie się wiedzą i informacjami między pracownikami różnego szczebla wpływa na zaangażowanie w zespole. Dzięki temu zatrudnieni mogą podejmować lepsze decyzje, lepiej planować swoją pracę i integrować swoje cele z celami organizacji. Istotne jest również pielęgnowanie takich zachowań, które budują atmosferę zaufania i otwartości.

Motywowanie pozapłacowe poprzez czynniki materialne

Do najpopularniejszych pozapłacowych świadczeń pracowniczych należą takie benefity, jak:

 • prywatna opieka medyczna,
 • ubezpieczenie na życie,
 • karta Multisport,
 • bony zakupowe,
 • kursy i szkolenia,
 • możliwość pracy zdalnej,
 • elastyczny czas pracy,
 • wyjazdy integracyjne.

Przy budowaniu oferty benefitów dobrze jest wziąć pod uwagę profil zatrudnionych pracowników, ich potrzeby i preferencje. Tylko dobrze dobrane pozapłacowe czynniki motywacji spełnią swoją funkcję. W celu ustalenia, które propozycje powinny znaleźć się w ofercie firmy, można przeprowadzić ankietę lub bezpośrednie wywiady z pracownikami.

Podsumowanie

Motywowanie pozapłacowe pracowników, stosowane w umiejętny sposób, dopasowany do potrzeb tak samych zatrudnionych, jak i organizacji, to strategia rozwoju biznesu obliczona na długofalowe efekty. Przekłada się ona bowiem na motywację wewnętrzną ludzi tworzących firmę, a co za tym idzie – wspiera ich kreatywność oraz wysokie zaangażowanie w powierzone obowiązki.

Zobacz także

Jak możemy Ci pomóc?

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami

Zapytania ofertowe:

kontakt@saleshr.pl

Telefon dla pracodawców:

+48 737 176 317

Napisz do nas

Pełna treść zgody.
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PRIORITY SALE ul. Kazimierza Odnowiciela 14, 31-481 Kraków NIP: 7342730461 (Administrator danych), w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych usług i produktów. Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016): informacje o przetwarzaniu przez nas danych, jak również o prawach osób, których dane dotyczą znajdują się w naszej Polityce Prywatności.