Redukcja etatu jest kojarzona przede wszystkim z niższym wymiarem czasu pracy. Zdarza się jednak, że konsekwencją redukcji etatu w firmie jest zwolnienie pracownika. W takiej sytuacji istotną kwestią jest redukcja etatu a okres wypowiedzenia. Dowiedz się, co mówią przepisy.

Czym jest redukcja etatu?

Redukcja etatu to proces zmniejszenia liczby godzin pracy pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy. Może to nastąpić z różnych powodów, na przykład:

 • zmiany w potrzebach firmy,
 • spadku zamówień,
 • zmian w gospodarce wymagających dostosowania się do nowych warunków.

Redukcja etatu może być tymczasowa lub stała i może być przeprowadzana w ramach restrukturyzacji firmy, cięć kosztów lub reorganizacji zasobów ludzkich.

Mówiąc prościej, do redukcji etatu dochodzi, gdy liczba pracowników przewyższa zapotrzebowanie. Nierzadko pracodawca staje przed koniecznością zwolnienia kilku osób. W takiej sytuacji wypowiedzenie otrzymują zazwyczaj pracownicy z najkrótszym stażem pracy w firmie.

Uwaga: Pracodawca w ramach redukcji etatu nie może zwolnić pracownika bez konkretnej przyczyny. Wypowiedzenie musi otrzymać osoba z najkrótszym stażem pracy lub osoba osiągająca najsłabsze wyniki. Decyzja o zwolnieniu zawsze musi być odpowiednio umotywowana, w przeciwnym razie pracownik może zgłosić pracodawcę do Państwowej Inspekcji Pracy.

Czym różni się redukcja etatu od likwidacji stanowiska pracy?

Redukcja etatu oznacza zmniejszenie liczby godzin pracy pracownika przy zachowaniu jego zatrudnienia w firmie lub zwolnienie pracownika przy zachowaniu stanowiska pracy. To na przykład zwolnienie jednego grafika komputerowego spośród czterech zatrudnionych na tym stanowisku.

Tymczasem likwidacja stanowiska pracy oznacza zakończenie zatrudnienia na danym stanowisku z powodu różnych czynników, takich jak restrukturyzacja, brak rentowności lub redukcja kosztów. Przykład? Pracodawca decyduje się na całkowite zlikwidowanie stanowiska grafika komputerowego.

Redukcja etatu a okres wypowiedzenia

Okres wypowiedzenia przy redukcji etatu zależy od stażu pracy i jest zdecydowanie krótszy od okresu wypowiedzenia stosowanego w momencie standardowego rozwiązania umowy o pracę.

 • Jeśli staż pracy wynosi do 2 lat, okres wypowiedzenia przy redukcji etatu wynosi tydzień.
 • Pracownik zatrudniony w firmie od 2 lat ma prawo do dwutygodniowego okresu wypowiedzenia przy redukcji etatu.
 • Staż pracy od 3 lat zobowiązuje pracodawcę do trzytygodniowego okresu wypowiedzenia przy redukcji etatu.

Co należy się pracownikowi przy redukcji etatu?

Redukcja etatu a okres wypowiedzenia to niejedyna istotna kwestia. Przy redukcji etatu pracownikowi mogą przysługiwać różne świadczenia, w tym odprawa, ale tylko w określonych sytuacjach wymienionych poniżej.

 • Pracodawca zatrudnia co najmniej 20 osób.
 • Pracownik otrzymuje wypowiedzenie umowy lub rozwiązuje współpracę za porozumieniem stron.
 • Pracodawca zwolni co najmniej 10 pracowników, jeśli zatrudnia poniżej 100 osób, 10% pracowników przy zatrudnieniu od 100 do 300 osób lub 30 pracowników w przypadku zatrudnienia powyżej 300 osób.

Wysokość odprawy ustala się na podstawie stażu pracy.

 • Odprawa jest równa pensji z jednego miesiąca, jeśli podwładny pracował w danej firmie poniżej 2 lat.
 • Odprawa jest równa zarobkom z dwóch miesięcy, jeśli pracownik był zatrudniony u pracodawcy od 2 do 8 lat.
 • Odprawa wynosi równowartość trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeśli pracownik pracował w danym przedsiębiorstwie powyżej 8 lat.

Na koniec warto podkreślić, że w przypadku ponownej rekrutacji na wybrane stanowisko, pracodawca jest zobowiązany w pierwszej kolejności zaproponować etat pracownikowi, którego zwolnił w ramach wcześniejszej redukcji etatu.

Zobacz także

Jak możemy Ci pomóc?

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami

Zapytania ofertowe:

kontakt@saleshr.pl

Telefon dla pracodawców:

+48 737 176 317

Napisz do nas

Pełna treść zgody.
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PRIORITY SALE ul. Kazimierza Odnowiciela 14, 31-481 Kraków NIP: 7342730461 (Administrator danych), w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych usług i produktów. Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016): informacje o przetwarzaniu przez nas danych, jak również o prawach osób, których dane dotyczą znajdują się w naszej Polityce Prywatności.