Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, na pewno doskonale zdajesz sobie sprawę, że najcenniejszym kapitałem w biznesie są ludzie. Bez utalentowanych, samodzielnych i zmotywowanych pracowników nawet najlepsza strategia może nie przynieść pożądanych efektów. Dlatego gdy mierzysz się z trudnościami w rekrutacji załogi lub w zarządzaniu ich potencjałem, warto skorzystać z pomocy wyspecjalizowanej w tym obszarze firmy. Czym zajmuje się agencja doradztwa personalnego? Co konkretnie zyskasz dzięki współpracy z ekspertami ds. HR? Zapraszamy do lektury!

Czym jest doradztwo personalne?

Najkrócej rzecz ujmując, doradztwo personalne to usługi obejmujące analizę i diagnozę sytuacji w firmie, jak również opracowanie i wprowadzanie w życie rozwiązań związanych z kwestiami personalnymi tak, aby usprawnić działanie całego biznesu.

Biuro doradztwa personalnego powinno zatem opierać się na szerokim doświadczeniu i wiedzy biznesowej zatrudnianych ekspertów, którzy wyróżniają się wysoko rozwiniętymi umiejętnościami analitycznymi, interpersonalnymi i organizacyjnymi. Dzięki temu, klient trafiający pod skrzydła agencji uzyska kompleksową pomoc, która będzie miała szansę przełożyć się na długofalowe efekty.

Czym zajmuje się doradztwo personalne?

Spektrum usług dotyczących doradztwa personalnego rozpina się między zadaniami rekrutacyjnymi a outplacementem. Pomiędzy nimi znajduje się nie mniej istotna część całej dziedziny – usługi mające na celu utrzymanie i rozwój pracownika.

POZYSKIWANIE PRACOWNIKÓW

Strategia Employer Brandingowa – tworzenie i rozwijanie marki pracodawcy.
Rekrutacja wolumenowa bądź Direct Search.
Ocena kompetencji kandydatów – organizacja Assessment Center, przeprowadzenie testów psychometrycznych, kompetencyjnych.

UTRZYMANIE I ROZWÓJ PRACOWNIKÓW

Stworzenie programu onboardingu, czyli procedury, dzięki której nowy pracownik szybko wdroży się w procesy, zadania oraz środowisko pracy.
Ocena kompetencji 180 lub 360 stopni – przygotowanie i przeprowadzenie oceny kompetencji zatrudnionych specjalistów lub managerów. To działanie ma na celu ukazanie szerszej perspektywy i dostarczenie wiarygodnych informacji zwrotnych na temat efektów pracy.
Ścieżki karier – opracowanie planów rozwoju pracowników, podnoszenia jego kompetencji i wiedzy.
Szkolenia/warsztaty – agencja doradztwa personalnego może zapewnić wsparcie w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkoleń dla pracowników i kadry zarządzającej.
Audyt procesów HR – diagnoza mocnych stron we wdrożonych procesach HR w firmie oraz wskazanie obszarów do rozwoju.
Systemy wynagrodzeń i premii – wsparcie przedsiębiorstwa w tworzeniu i weryfikacji kompleksowych systemów wynagrodzeń, w tym wynagrodzenia podstawowego i benefitów oraz systemu premiowego.
Analiza absencji i rotacji – szczegółowa ekspertyza wskazująca przyczyny rotacji oraz absencji pracowników wraz z konkretnymi rozwiązaniami do wdrożenia.
Badanie opinii pracowników/zaangażowania w pracę – przygotowanie i przeprowadzenie obiektywnego badania nastrojów, zaangażowania i opinii pracowników w kluczowym dla pracodawcy obszarze.

ROZSTANIE Z PRACOWNIKIEM

Exit interview – przeprowadzenie z odchodzącym pracownikiem rozmowy mającej na celu zbadanie przyczyny decyzji o zakończeniu współpracy oraz poznanie nastawienia tej osoby do organizacji.
Outplacement indywidualny i grupowy – wsparcie organizacji w zwalnianiu pracowników oraz pomoc dla osób, które utraciły zatrudnienie, aby mogły odnaleźć się w nowej sytuacji.

Korzyści ze współpracy z agencją doradztwa personalnego

Długi czas pozyskiwania członków załogi, nietrafione rekrutacje lub duża rotacja pracowników to najczęstsze sygnały, które świadczą o nieefektywnych procesach zarządzania zasobami ludzkimi w firmie. Nie lekceważ ich i poszukaj doświadczonej agencji doradztwa personalnego. Profesjonalne wsparcie pozwoli Ci zniwelować wyżej wymienione trudności, ale również ograniczyć koszty pracownicze, rozwinąć potencjał oraz talenty zatrudnionych osób. Oprócz gotowych rozwiązań, firma rekrutacyjna dostarczy Ci rekomendacje na przyszłość, aby Twój biznes harmonijnie się rozwijał.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować:

5 oznak, że potrzebujesz agencji rekrutacyjnej
4 sposoby na przyspieszenie procesu rekrutacji oraz selekcji

Zobacz także

Jak możemy Ci pomóc?

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami

Zapytania ofertowe:

kontakt@saleshr.pl

Telefon dla pracodawców:

+48 737 176 317

Napisz do nas

Pełna treść zgody.
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PRIORITY SALE ul. Kazimierza Odnowiciela 14, 31-481 Kraków NIP: 7342730461 (Administrator danych), w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych usług i produktów. Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016): informacje o przetwarzaniu przez nas danych, jak również o prawach osób, których dane dotyczą znajdują się w naszej Polityce Prywatności.