Rola analityka sprzedaży ma fundamentalne znaczenie dla zespołów  zajmujących się sprzedażą, marketingiem, IT czy user experience. To właśnie dzięki ich pracy możliwe jest kreślenie strategii i planów rozwoju organizacji. Z tego artykułu dowiesz się, czym zajmuje się analityk sprzedaży, na jakie zarobki może liczyć w obecnej sytuacji rynkowej oraz jakimi predyspozycjami powinien wykazać się kandydat na to stanowisko.

Praca jako analityk sprzedaży – zakres obowiązków

Głównym zadaniem pracownika na omawianym stanowisku jest bieżące analizowanie danych związanych ze sprzedażą, tworzenie na ich podstawie raportów, a następnie wysnuwanie wniosków i rekomendacji na przyszłość. Zatem zakres obowiązków może obejmować:

 • gromadzenie i analiza danych potrzebnych do oceny efektywności sprzedaży, optymalizacji działań marketingowo-sprzedażowych oraz oszacowania bieżących celów sprzedażowych,
 • wykonywanie benchmarków oraz analiz rynkowych,
 • tworzenie i udoskonalanie narzędzi monitorowania oraz prognozowania sprzedaży,
 • udział w ustalaniu grup docelowych konkretnych produktów lub usług,
 • udział w procesie budżetowania,
 • przygotowywanie prezentacji,
 • planowanie (zakupów, sprzedaży i zadań jakościowych),
 • wprowadzanie danych, praca z bazami danych i w systemie CRM.

Jakie wymagania powinien spełniać kandydat na stanowisko analityka sprzedaży?

Osoba chcąca podjąć pracę jako analityk danych/analityk sprzedaży/analityk biznesowy powinna przede wszystkim lubić pracę z liczbami, wykazywać się umiejętnościami analitycznymi, zdolnością logicznego oraz krytycznego myślenia. Istotna jest również dokładność oraz przywiązywanie uwagi do szczegółów. Wykształcenie jest tu drugorzędną kwestią, choć pomocne mogą okazać się studia na kierunkach związanych z ekonomią, finansami, statystyką.

Wśród wymagań stawianych kandydatom przez firmy najczęściej można znaleźć:

 • zaawansowana znajomość programu MS Excel: tworzenie i formatowanie tabel przestawnych, tworzenie wykresów i wykresów przestawnych, formatowanie warunkowe, formuły wyszukiwania, statystyczne, matematyczne, logiczne i tekstowe;
 • wysoko rozwinięte umiejętności analityczne i logiczne myślenie;
 • znajomość procesów biznesowych i sprzedażowych;
 • zdolności komunikacyjne;
 • doświadczenie w pracy z bazami danych;
 • umiejętność całościowego ujmowania zjawisk, czyli formułowanie syntez;
 • dobra znajomość języka angielskiego;

Podstawowym narzędziem pracy analityka jest MS Excel, jednak coraz częściej pracodawcy wymagają od pracowników znajomości podstaw języków programowania, takich jak Python czy MySQL.

Analityk sprzedaży – zarobki

Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, przeprowadzonego w styczniu 2022 roku, miesięczne wynagrodzenie (mediana) specjalisty na stanowisku analityka sprzedaży wynosi 6 600 PLN. Co drugi analityk sprzedaży otrzymuje pensję od 5 500 PLN do 8 000 PLN.

Młodszy analityk sprzedaży może liczyć na średnie miesięczne wynagrodzenie w wysokości 5 210 PLN. Co drugi młodszy specjalista ds. sprzedaży zarabia od 4300 PLN do 6 430 PLN.

Z kolei analitycy na poziomie starszego specjalisty zarabiają przeważnie od 6 810 PLN do 10 500 PLN. 25% z całej tej grupy zarabia poniżej 6 810 PLN brutto. Na zarobki powyżej 10 500 PLN brutto może liczyć grupa 25% najlepiej opłacanych analityków sprzedaży.

Podsumowanie

W dobie postępującej digitalizacji i wzrostu technologicznego, zapotrzebowanie na kompetencje analityczne będzie wciąż rosło. Już teraz firmy borykają się z problemem braków kadrowych w tym obszarze. Dlatego też osoby, które zdecydują się na kreowanie swojej ścieżki kariery w kierunku analizy danych/analizy sprzedaży/analizy procesów biznesowych będą mogły liczyć na konkurencyjność ofert oraz ciekawe wyzwania zawodowe.