Masz wrażenie, że potencjał Twojego zespołu nie jest całkowicie wykorzystywany? Stoisz przed zadaniem zaprojektowania ścieżek kariery pracowników lub układasz program szkoleniowy dla kadry kierowniczej? W każdej z tych sytuacji audyt kompetencyjny będzie dużym ułatwieniem. Przeczytaj ten artykuł i dowiedz się, dlaczego warto rozważyć skorzystanie z takiej usługi i na czym ona polega.

Co to jest audyt kompetencji pracowników?

Audyt kompetencji to usługa świadczona zazwyczaj przez niezależnych ekspertów, ma na celu ocenę kompetencji oraz diagnozę potencjału organizacji, zespołu, pracownika lub kandydata na wybrane stanowisko.

Przeprowadzone działania umożliwiają:

 • ocenę potencjału zawodowego kandydata/pracownika/zespołu,
 • zaprojektowanie ścieżek rozwoju,
 • skuteczną rekrutację,
 • zoptymalizowanie procesu restrukturyzacji zatrudnienia,
 • stworzenie oraz udoskonalenie systemu ocen pracowniczych.
 • rozpoznanie potrzeb szkoleniowych i zaplanowanie szkoleń,
 • wykorzystanie całego potencjału pracowników/zespołów/organizacji.

W jaki sposób przeprowadza się audyt kompetencyjny pracowników?

Audyt przeprowadzany jest metodą Development Center i polega na obserwacji danych kompetencji w różnych zachowaniach pracowników/kandydatów, zaprezentowanych podczas symulacji biznesowych. Asesorzy mogą skorzystać z poniższych ćwiczeń/narzędzi:

 1. Case study, czyli analiza przypadku. Uczestnik audytu, na podstawie otrzymanych informacji związanych z hipotetyczną sytuacją w firmie, ma za zadanie oszacować szanse i zagrożenia, przygotować strategię działania.
 2. Prezentacje, czyli wystąpienia uczestników dotyczące zadanego tematu przed sprecyzowanym w ćwiczeniu audytorium (np. zarząd, klienci).
 3. Ćwiczenia grupowe (z podziałem na role lub bez) polegające na tym, że uczestnicy mają wspólnie ustalić stanowisko na zadane zagadnienie. Problem może być tak zaprojektowany, by prowokował do rywalizacji.
 4. Zadanie ma na celu przeprowadzenie trudnej rozmowy z podwładnym, klientem, przełożonym. Uczestnik dostaje dokładną instrukcję co do swojej roli.
 5. Gry biznesowe. Uczestnicy są dla siebie konkurentami na rynku, a ich zadaniem jest uzyskanie jak największych profitów dla siebie/swojego zespołu/organizacji.
 6. Koszyk zadań. Uczestnik otrzymuje szereg zadań, informacji, które w krótkim czasie musi poukładać/nadać hierarchię i rozwiązać.
 7. Wywiad kompetencyjny. Asesor zadaje uczestnikowi konkretne pytania dotyczące jego kompetencji obserwowanych w trakcie całej sesji diagnostycznej. Otrzymane informacje zostają następnie zestawione z obowiązkami, jakie pracownik wykonuje na swoim stanowisku.
 8. Testy psychometryczne. Są to narzędzia, które w stosunkowo krótkim czasie pozwalają na uzyskanie danych o talentach, umiejętnościach czy osobowości uczestnika audytu.

Po zakończonym Development Center asesorzy dokonują integracji ocen, a następnie wyniki przedstawiają w formie raportu całościowego oraz raportów indywidualnych. Czasem firmy korzystają z dodatkowej usługi – sesji feedback dla uczestników audytu, w trakcie których pracownicy poznają wyniki oceny oraz wskazania rozwojowe.

Jakie korzyści płyną z przeprowadzonego audytu kompetencyjnego?

Organizacja, w której przeprowadzono audyt kompetencyjny, zyskuje szansę wykorzystania w pełni potencjału pracowników, ich talentów oraz wiedzę, jak potencjał ten rozwijać. Audyt kompetencji menedżerskich ułatwia budowanie planów sukcesji w firmie oraz ścieżek awansu. Istotną korzyścią jest również dobór działań rozwojowych, które doskonale korespondują z potrzebami indywidualnymi pracowników, jak i z celami organizacji. Raport z audytu kompetencyjnego stanowi duże ułatwienie przy budowaniu strategii rozwoju dla pracowników i firmy oraz pomaga podjąć racjonalne decyzje w odniesieniu do planowania redukcji zatrudnienia. Rekrutacje przeprowadzone na podstawie audytu kompetencji kandydatów pozwalają na uniknięcie błędów personalnych.

Podsumowanie

Audyt kompetencyjny jest usługą świadczoną przez zewnętrznych ekspertów i ma na celu usprawnienie działania przedsiębiorstwa poprzez skonstruowanie wytycznych związanych z polityką personalną. Dla samych uczestników proces oceny kompetencji również może okazać się wartościowy. Dzięki niemu mogą oni czerpać większą satysfakcję z pracy z racji lepszego wykorzystania własnego potencjału oraz zaprojektowanej ścieżki kariery.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Co daje badanie satysfakcji pracowników?
Program poleceń pracowniczych – wszystko, co powinieneś wiedzieć

Zobacz także

Jak możemy Ci pomóc?

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami

Zapytania ofertowe:

kontakt@saleshr.pl

Telefon dla pracodawców:

+48 737 176 317

Napisz do nas

Pełna treść zgody.
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PRIORITY SALE ul. Kazimierza Odnowiciela 14, 31-481 Kraków NIP: 7342730461 (Administrator danych), w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych usług i produktów. Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016): informacje o przetwarzaniu przez nas danych, jak również o prawach osób, których dane dotyczą znajdują się w naszej Polityce Prywatności.