Istnieje ścisła korelacja pomiędzy satysfakcją pracowników, a ich zaangażowaniem w powierzone obowiązki. Dlatego też coraz większa liczba firm decyduje się na przeprowadzanie cyklicznie ankiet skierowanych do pracowników, w celu sprawdzenia ich zadowolenia z pracy. Dowiedz się, na czym polega pomiar satysfakcji pracowników, jak go przeprowadzić w firmie i jakie przynosi korzyści.

Czym jest badanie satysfakcji pracowników?

Badanie satysfakcji pracowników jest sondą, w której zatrudnione w firmie osoby są proszone o wyrażenie swojej opinii na temat zadań i atmosfery panującej w organizacji. Służy ona pomiarowi odczuwanej satysfakcji i motywacji, pozyskaniu informacji na temat kultury organizacji, relacji w firmie czy wartości wyznawanych przez poszczególne jednostki. To rodzaj komunikacji pracodawcy z pracownikami.

Jakie aspekty mogą być ujęte w ankiecie?

 • ogólne poczucie zadowolenia i poziom motywacji,
 • organizacja pracy,
 • kultura organizacyjna,
 • relacje z przełożonym i współpracownikami,
 • trudności/bariery i propozycje usprawnień.

Jakie korzyści przyniesie regularne przeprowadzanie kwestionariuszy satysfakcji?

W organizacji, w której regularnie badana jest satysfakcja pracowników, niwelowane są mechanizmy utrudniające efektywną współpracę, dzięki czemu poprawie ulega działanie różnych obszarów w firmie. Tworzone są plany naprawcze, wdrażane usprawnienia. To z kolei przekłada się np. na lepszą sprzedaż, skuteczne rekrutacje czy zmniejszenie fluktuacji pracowników. Sami zatrudnieni, biorąc udział w badaniu, czują się ważni i sprawczy – ich opinie brane są pod uwagę i mają wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Jak przeprowadzić badanie satysfakcji pracowników?

 1. Pierwszą zasadą tego rodzaju ankiet jest anonimowość. Dzięki niej pracownicy będą skłonni podzielić się zarówno pozytywnymi, jak i negatywnymi opiniami, zdobyć się na szczerość.

 

 1. Po drugie, ankieta nie może być przeprowadzana ani zbyt rzadko, ani za często. Badania w dużych odstępach czasu nie są „czułe” na zmiany zachodzące w firmie, np. spadek sprzedaży, odejście kluczowych pracowników, poza tym dają zafałszowany obraz obecnej sytuacji. Z kolei zbyt częste ankiety mogą wywołać u badanych poczucie, że są kontrolowani. Największą skuteczność przynosi pomiar satysfakcji pracowników przeprowadzany raz na rok, maksimum raz na dwa lata.
  Warto również zaprosić do badania w momentach przełomowych dla firmy, np. po przyznaniu podwyżek, wdrożeniu nowych godzin pracy itp.

 

 1. Przygotowane ankiety powinny zawierać zarówno pytania zamknięte, jak i otwarte. Należy ograniczyć ilość pytań tak, aby wypełnienie całego kwestionariusza nie zabrało dłużej niż 5-7 minut. Najłatwiej jest zorganizować badanie online, dzięki dostępnym na rynku, dedykowanym do tego celu narzędziom. Zazwyczaj posiadają one również narzędzie do analizy wyników.

 

 1. Przed skonstruowaniem pytań dobrze jest wcześniej określić cel badania oraz obszary, które w szczególności chcielibyśmy zbadać. W kolejnych krokach warto pogrupować odpowiednio pytania, aby usprawnić odczyt wyników na dalszym etapie.

 

 1. Biorący udział w badaniu powinni dostać informację zwrotną o jego wynikach.

 

Badanie satysfakcji pracowników – przykładowe pytania

Z racji tego, iż każda organizacja mierzy się z innymi wyzwaniami, inaczej reaguje na zmiany, znajduje się w innym położeniu rynkowym, nie ma jednego zestawu pytań, który mógłby posłużyć jako wzór. Niemniej, zapisane poniżej przykłady, mogą służyć jako inspiracja.

Pytania zamknięte (z pięciostopniową skalą oceny)

 1. Czy widzisz wyraźny związek między swoją pracą i celami firmy?
 2. Czy masz poczucie, że przełożony liczy się z Twoim zdaniem?
 3. Czy Twoje obowiązki dają Ci poczucie satysfakcji?
 4. Czy czujesz się doceniona/doceniany za podejmowane przez siebie działania?
 5. Czy uważasz, że firma zapewnia Ci możliwości rozwoju i awansu?
 6. Czy poleciłabyś/poleciłbyś pracę w firmie swoim znajomym?
 7. Czy jesteś odpowiednio wynagradzana/wynagradzany za swoją pracę?

Pytania otwarte

 1. Gdybyś był kierownikiem, jakie 3 usprawnienia wprowadziłbyś w firmie?
 2. O jakich problemach kierownictwo nie wie lub poświęca im za mało uwagi?
 3. Jaka jest ulubiona rzecz związana z Twoją pracą?
 4. Co powinno się zadziać, aby wykonywanie Twoich obowiązków było dla Ciebie łatwiejsze?
 5. Jakich trzech słów użyłabyś/użyłbyś, aby opisać kulturę organizacyjną firmy?

Podsumowanie

Pomiar satysfakcji pracowników to efektywne narzędzie komunikacji pracodawcy z pracownikami, dzięki któremu kadra zarządzająca może nie tylko poznać problemy, z jakimi mierzą się poszczególni zatrudnieni, ale i zwiększyć produktywność organizacji, poprawić relacje w zespole, obniżyć poziom rotacji. Ważne jednak, aby odpowiednio przeanalizowane wnioski znalazły urzeczywistnienie w planie naprawczym.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Pozapłacowe czynniki motywowania pracownika
Duża rotacja pracowników w firmie – jakie są jej przyczyny?

Zobacz także

Jak możemy Ci pomóc?

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami

Zapytania ofertowe:

kontakt@saleshr.pl

Telefon dla pracodawców:

+48 737 176 317

Napisz do nas

Pełna treść zgody.
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PRIORITY SALE ul. Kazimierza Odnowiciela 14, 31-481 Kraków NIP: 7342730461 (Administrator danych), w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych usług i produktów. Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016): informacje o przetwarzaniu przez nas danych, jak również o prawach osób, których dane dotyczą znajdują się w naszej Polityce Prywatności.