Jeśli szukasz pracowników do swojej firmy, zapewne już się przekonałaś/przekonałeś, że samo opublikowanie ogłoszenia rekrutacyjnego nie wystarczy, by na Twoją skrzynkę zaczęły spływać jakościowe aplikacje. Czasy biernego oczekiwania na kandydatów zapewne bezpowrotnie minęły. Obecnie mamy do czynienia z sytuacją, w której na rynku pracy więcej jest ofert niż chętnych do podjęcia zatrudnienia. Dlatego ogromną przewagę zdobywają firmy, które wdrożyły do swojej strategii program poleceń pracowniczych. Z tego artykułu dowiesz się czym jest taki system oraz jak go wdrożyć do organizacji.

Czym jest system poleceń pracowniczych?

Według badania firmy Nielsen z 2015 roku 83% konsumentów bardziej ufa rekomendacjom bliskich osób niż reklamom. Wnioski z tej ankiety można przenieść na grunt pozyskiwania talentów do organizacji – kandydaci dużo chętniej zaangażują się w proces rekrutacji, jeśli firma zostanie im przedstawiona przez osobę z kręgu znajomych czy rodziny.

Program poleceń pracowniczych polega na wykorzystaniu potencjału sieci kontaktów obecnie zatrudnionych w organizacji i zakłada sytuację win-win-win. Osoba, która dostanie rekomendację i spełni wszystkie wymogi zostanie zatrudniona w firmie. Polecający będzie mógł liczyć na gratyfikację w postaci premii pieniężnej bądź innego dodatku. Organizacja natomiast zyska nowego, wartościowego pracownika w o wiele szybszy i tańszy sposób niż tradycyjna rekrutacja.

Jak wdrożyć system poleceń pracowniczych do organizacji?

Określ reguły, zdefiniuj proces

Pierwszym krokiem do wdrożenia programu rekomendacji pracowniczych będzie stworzenie regulaminu wraz zasadami obowiązującymi wszystkich uczestników.

 • POLECAJĄCY
  W jaki sposób pracownik może polecić kandydata? Ile osób może rekomendować? Za pośrednictwem jakich narzędzi? W jakich przypadkach polecenie będzie niemożliwe (np. polecający zgłasza kandydata na stanowisko wobec którego pełni rolę przełożonego).
 • HR

Kto weryfikuje rekomendacje? Kto podejmuje decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu polecenia? Kto odpowiada za komunikację z kandydatem?

 • FIRMA
  Do jakiego wynagrodzenia za polecenie pracownika zobowiązuje się firma? Jakie warunki muszą być spełnione? Jaka jest procedura wypłacania gratyfikacji?

 Przedstawienie systemu rekomendacji pracownikom

Kolejnym krokiem we wdrożeniu programu będzie przedstawienie założeń, zasad i celów samym zainteresowanym, czyli pracownikom. Można ro zrobić poprzez spotkania przełożonych poszczególnych działów z podwładnymi czy wewnętrzny newsletter.

O czym pamiętać konstruując komunikat do pracowników?

 • Przedstaw pracownikom cel programu, dlaczego ich do niego zapraszasz.
 • Opisz korzyści, dla których warto polecać kandydatów.
 • Omów najważniejsze zasady programu.
 • Zaprezentuj instrukcję, w jaki sposób można polecić pracownika.
 • Zostaw odwołania do strony z aktualnymi ofertami pracy oraz kanału komunikacji, który będzie służył do zadawania dodatkowych pytań.

Promocja programu poleceń pracowniczych

Bez odpowiedniej kampanii informacyjnej skierowanej do pracowników, system poleceń nie będzie przynosił efektów. W związku z tym warto zaplanować długofalowe działania promocyjne, a następnie konsekwentnie je realizować.

 • CO?

Wymyśl hasło promujące kampanię, sprecyzuj, jakim językiem będziesz operować (komunikaty powinny być dopasowane zarówno do kultury firmy, jak i do języka odbiorców).

 • GDZIE?

Określ kanały dotarcia (np. newsletter, sms, social media, intranet, materiały drukowane). Najlepiej działaj wielokanałowo.

 • JAK?

Pomyśl o działaniach związanych z promocją programu rekomendacji jak o działaniach marketingowych. Określ mierniki/cele działań komunikacyjnych. Stwórz harmonogram działań  z przydzielonymi osobami do poszczególnych podprojektów.

 • KIEDY?

Najlepszym czasem na zakomunikowanie pracownikom systemu rekomendacji będzie podsumowanie kwartału/roku.

 Ewaluacja

W celu osiągania jak najlepszych wyników, sprawdzaj efektywność programu poleceń. Przydatne będą takie wskaźniki, jak ilość osób poleconych względem poleconych zatrudnionych, ilość polecających, jakość rekomendowanych kandydatów.

Jeśli wyniki okażą się mniej satysfakcjonujące niż zakładane, warto zweryfikować, na ile system poleceń istnieje w świadomości pracowników, czy przewidziane gratyfikacje działają motywująco, jakie nastroje panują w firmie.

 

Artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Wellbeing w firmie – co oznacza i jaki ma wpływ na pracowników?
Co to jest Entry Interview?

Zobacz także

Jak możemy Ci pomóc?

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami

Zapytania ofertowe:

kontakt@saleshr.pl

Telefon dla pracodawców:

+48 737 176 317

Napisz do nas

Pełna treść zgody.
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PRIORITY SALE ul. Kazimierza Odnowiciela 14, 31-481 Kraków NIP: 7342730461 (Administrator danych), w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych usług i produktów. Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016): informacje o przetwarzaniu przez nas danych, jak również o prawach osób, których dane dotyczą znajdują się w naszej Polityce Prywatności.