Jeśli ubiegając się o nową pracę, zamiast na rozmowę rekrutacyjną dostałeś zaproszenie na Assessment Center, możesz czuć się naprawdę wyróżniony. Dział personalny jest zainteresowany Twoją kandydaturą i zamierza poświęcić dużo czasu i energii, aby poznać Cię bliżej. Takie zaproszenie trafia tylko do kilku osób ubiegających się o dane stanowisko. Czy dzień testów pozwoli Ci zdobyć wymarzoną pracę? Dowiedz się, co to jest Assessment Center i czego się spodziewać podczas tego etapu rekrutacji.

Czym jest Assessment Center?

Termin Assessment Center (w skrócie AC) tłumaczy się jako ośrodek oceny i oznacza proces rekrutacyjny, w ramach którego zgromadzona grupa najlepszych kandydatów podlega badaniu kompetencji i osobowości. Sesja AC zazwyczaj trwa kilka godzin, choć zdarzają się spotkania rozłożone na kilka dni. Oprócz samych kandydatów, w AC biorą udział asesorzy. W zależności od polityki firmy, mogą to być:

• psycholodzy,
• specjaliści ds. HR
• lub/i wybrani managerowie firmy.

Ocena kandydatów odbywa się poprzez sprawdzenie ich umiejętności i kompetencji w zadaniach, w których mogą się ujawnić pożądane na danym stanowisku cechy. Z punktu widzenia asesorów ważne jest zatem nie tylko to, czy dana osoba rozwiąże test/zadanie, ale w jaki sposób poradzi sobie z problemem. Obserwacji podlegają:

• sposób komunikacji,
• gesty,
• mimika,
• nastawienie.

Jak przebiega Assessment Center?

Po wstępie obejmującym przedstawienie się uczestników i asesorów oraz zaprezentowaniu planu spotkania, następuję część właściwa AC. Kandydaci przystępują do rozwiązywania zadań (indywidualnych lub grupowych) oraz testów.

Zadania indywidualne – to narzędzie rekrutacyjne przyjmujące najczęściej formę „koszyka zadań”, „case study” lub prezentacji.

Dowiedz się więcej: Przykłady zadań na Assessment Center

Zadania grupowe – za ich pomocą sprawdza się, jak kandydaci radzą sobie z obroną własnego zdania, jaką rolę przyjmują w grupie, jak zarządzają swoimi emocjami.

Testy kompetencyjne – ocenie podlegają tu umiejętności miękkie kandydata. Ma on za zadanie wskazać, jak zachowałby się w opisanych sytuacjach.

Testy psychologiczne – za pomocą tego narzędzia badana jest inteligencja, kreatywność i charakter przyszłego pracownika.

W trakcie wykonywania zadań przez uczestników AC, asesorzy prowadzą obserwacje i notatki. Ocena końcowa jest syntezą ocen wszystkich oceniających, powstałą podczas wspólnej dyskusji. Wyniki AC powinny być przedstawione kandydatom po kilku lub kilkunastu dniach.

Jakie kompetencje są sprawdzane podczas Assessment Center?

Najprostsza odpowiedź brzmi: te, które są kluczowe dla danego przedsiębiorstwa. Warto zatem dobrze wczytać się w ogłoszenie rekrutacyjne, poznać profil działania firmy, projekty, jakie realizuje. Zebranie tych informacji pozwoli Ci odpowiednio ukierunkować swoje działania podczas sesji AC.
Są też takie umiejętności, które definiujemy jako uniwersalne i pożądane u pracowników niemal każdej organizacji. To m.in.: planowanie działań, orientacja na cel, myślenie strategiczne, budowanie relacji i zarządzanie nimi. Możesz się zatem spodziewać, że podczas AC rekruterzy będą oceniać:

• planowanie i podejmowanie działań w oparciu o cele,
• wytrwałe dążenie do realizacji celów,
• gotowość do zadawania pytań, dążenia do zrozumienia sytuacji,
• prezentowanie proaktywnej postawy, dążenie do skutecznego wywarcia wpływu na sytuację i otoczenie,
• pozytywne nastawienie do innych uczestników, chęć współpracy.

Podsumowanie

Assessment Center jest nowoczesną formą rekrutacji, dzięki której zarówno pracodawca, jak i potencjalny pracownik może wiele zyskać. Firma minimalizuje prawdopodobieństwo nietrafionej decyzji personalnej, natomiast kandydat ma szanse sprawdzić się w zadaniach, które odwzorowują warunki pracy na danym stanowisku. Ponadto, może zmierzyć się z innymi uczestnikami, konkurującymi z nim o zatrudnienie. Ważne jest też to, że dzięki różnorodności zadań oraz uczestnictwie kilku asesorów a nie jednego rekrutera, kandydat zostaje oceniony w możliwie najbardziej obiektywny, wiarygodny sposób.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Jak dobrze przeżyć pierwszy dzień w nowej pracy?
Jak zapytać o wynik rekrutacji? Wzór wiadomości e-mail

Zobacz także

Jak możemy Ci pomóc?

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami

Zapytania ofertowe:

kontakt@saleshr.pl

Telefon dla pracodawców:

+48 737 176 317

Napisz do nas

Pełna treść zgody.
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PRIORITY SALE ul. Kazimierza Odnowiciela 14, 31-481 Kraków NIP: 7342730461 (Administrator danych), w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych usług i produktów. Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016): informacje o przetwarzaniu przez nas danych, jak również o prawach osób, których dane dotyczą znajdują się w naszej Polityce Prywatności.