Dobrze przeprowadzony proces onboardingu zmniejsza prawdopodobieństwo odejścia nowego pracownika, a także pozytywnie wpływa na jego satysfakcję z pracy oraz zaangażowanie w powierzone obowiązki. Dlatego też w nowoczesnych firmach inwestuje się sporo czasu, ale i pieniędzy, aby wprowadzenie nowozatrudnionego  do firmy przebiegło jak najlepiej. Skąd jednak wiadomo, że ów wysiłek nie idzie na marne? Jak sprawdzić, czy założenia postawione przez dział HR i menedżerów rezonują z potrzebami nowych pracowników? W tym artykule odpowiemy na to pytanie: co to jest entry interview.

Czym jest entry interview

Entry interview to ocena procesu rekrutacji i adaptacji w firmie formułowana przez pracownika. Przybiera formę ankiety lub wywiadu (spotkanie one-on-one z menedżerem lub pracownikiem działu HR). Przeprowadzana jest w trakcie onboardingu (np. po pierwszym miesiącu pracy w firmie) lub po jego zakończeniu. Dlaczego to tak istotny element polityki kadrowej firmy? Modelując proces onboardingu w organizacji najczęściej uczymy się na podstawie doświadczeń. Im lepiej dopasujemy go do faktycznych oczekiwań i potrzeb pracowników, tym większa będzie jego efektywność.

Jakie cele spełnia entry interview

Z przeprowadzonej ankiety lub wywiadu można uzyskać wiele cennych informacji, pod warunkiem, że badanie będzie przeprowadzone w odpowiednim momencie. Pozyskanie informacji zwrotnej zbyt wcześnie, kiedy pracownik jeszcze nie zdążył poznać organizacji, a co gorsze – zbyt późno, np. podczas oceny rocznej, gdy pracownik zdąży zapomnieć, co działo się na początku jego działalności w firmie, nie będzie miało sensu.

Najważniejsze cele entry interview to:

 • ewaluacja procesu rekrutacji i onboardingu,
 • sprawdzenie, na ile pracownik rozumie swoje zadania, misję, wizję i kulturę organizacyjną firmy
 • sprawdzenie, jak pracownik odnalazł się w zespole,
 • sprawdzenie, jak przebiega współpraca z buddym, przełożonym,
 • poznanie aspiracji nowego pracownika, a także jego zainteresowań, wartości, potencjału.

Jakie pytania zadać podczas entry interview?

Zanim skonstruujemy pytania do entry interview, warto przemyśleć, jakie informacje są najistotniejsze dla naszej organizacji. Dla niektórych firm ważne będą dane dotyczące kontekstu społecznego (współdziałanie w zespole, kontakt z menedżerem), dla innych – szybkość wdrożenia w obowiązki. Z założenia wywiad wstępny ma być krótki, dlatego nie warto uwzględniać w nim zagadnień, które niepotrzebnie go wydłużą.

Entry interview może się oprzeć o poniższe zagadnienia:

 • odczucia związane z procesem rekrutacji,
 • jakość i trafność informacji otrzymanych przed rozpoczęciem pracy (badania medycyny pracy, informacje, jak będzie przebiegał pierwszy dzień pracy wraz z wykazem wszystkich spotkań i szkoleń itd.),
 • wrażenia z 1 dnia pracy,
 • samopoczucie w nowym miejscu pracy,
 • satysfakcja z procesu adaptacji,
 • zadowolenie z benefitów oferowanych przez firmę,
 • stopień przygotowania do wykonywania obowiązków,
 • postrzeganie organizacji – czy zgadza się z tym, co pracownik wiedział i myślał o firmie, zanim rozpoczął pracę
 • ocena kontaktu z buddiem (czy pracownik otrzymał wystarczające wsparcie podczas onboardingu), przełożonym, innymi członkami zespołu,
 • znajomość organizacji, działów, kultury pracy (np. „Czy z znasz strukturę firmy?)
 • aspiracje pracownika związane z pracą w firmie, poznanie kierunków rozwoju, zainteresowań.

Podsumowanie

Entry interview może być skutecznym narzędziem usprawniania procesów rekrutacji i onboardingu. Warto mieć na względzie, że feedback powinien być zbierany w sposób szybki, prosty i regularny. Dzięki takiemu podejściu, nowy pracownik będzie miał poczucie, że jesteśmy zainteresowani jego zdaniem, samopoczuciem oraz mamy motywację do tego, aby wprowadzić sugerowane zmiany w życie.

 

Artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Skuteczny onboarding – jak to zrobić?
Co to jest feedforward i dlaczego warto go stosować w komunikacji z pracownikami?

Zobacz także

Jak możemy Ci pomóc?

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami

Zapytania ofertowe:

kontakt@saleshr.pl

Telefon dla pracodawców:

+48 737 176 317

Napisz do nas

Pełna treść zgody.
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PRIORITY SALE ul. Kazimierza Odnowiciela 14, 31-481 Kraków NIP: 7342730461 (Administrator danych), w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych usług i produktów. Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016): informacje o przetwarzaniu przez nas danych, jak również o prawach osób, których dane dotyczą znajdują się w naszej Polityce Prywatności.