Tworzenie CV jest sztuką odpowiedniego dobierania informacji. Nie wszystkie fakty z Twojego życiorysu zawodowego powinny znaleźć się w dokumentach aplikacyjnych, z kolei niektóre należy odpowiednio podkreślić. W tym artykule odpowiemy na pytanie, czy i jak opisać działalność dodatkową w CV. Zapraszamy do lektury!

Dodatkowa działalność w CV – kiedy warto o niej wspomnieć?

Nie ulega wątpliwości, że najważniejszą częścią CV są informacje związane z doświadczeniem zawodowym i osiągnięciami. To na tym akapicie rekruter skupi największą uwagę, analizując stopień dopasowania kandydata do danego stanowiska. W niektórych sytuacjach opisanie dodatkowej działalności wprowadzi niepotrzebny chaos do dokumentu i zadziała na niekorzyść osoby aplikującej. W innych przypadkach z kolei taka wzmianka będzie wręcz pożądana.
Umieść w swoim CV opis działalności dodatkowej, gdy:

1. Nie posiadasz doświadczenia

Jesteś na starcie swojej drogi zawodowej?  W sekcji „Doświadczenie” możesz wpisać jedynie praktyki lub staż? Starasz się o pierwszą, poważną posadę? W takiej sytuacji wszelkie informacje o Twojej aktywności związanej z działalnością w kole naukowym, wolontariacie lub własnych projektach powinny znaleźć się w części życiorysu oznaczonej „Działalność dodatkowa”.

Dowiedz się więcej: Jak dostać pracę bez doświadczenia

2. Twoje doświadczenie zawodowe nie przystaje do stanowiska, na które aplikujesz

Może się tak zdarzyć, że w pewnym momencie zechcesz zmienić zawód lub po prostu Twoje obecne doświadczenie będzie zupełnie inne niż to wymagane w ofercie pracy. W takim przypadku, w akapicie poświęconym dodatkowej działalności opisz projekty, które sprawią, ze Twoja kandydatura stanie się bardziej interesująca. Chodzi tu o pokazanie pracodawcy, że Twoja decyzja nie jest kwestią przypadku lecz świadomym wyborem. Być może brałaś/brałeś udział w jakichś wydarzeniach branżowych? A może stworzyłaś/stworzyłeś projekt dla lokalnej społeczności lub „do szuflady”, który świetnie wpisuje się w wymagania z oferty?

3. Przerwa w zatrudnieniu

Dobrym argumentem za uzupełnieniem sekcji z dodatkową działalnością jest uzasadnienie przerwy w zatrudnieniu. Jeśli gap year wykorzystałaś/wykorzystałeś na poszukiwania swojej pracy marzeń, możesz wspomnieć, jakie kursy czy szkolenia ukończyłaś/ukończyłeś. A może podczas urlopu macierzyńskiego znalazłaś czas na rozwinięcie pasji? Pamiętaj, że „przestój” w karierze nie będzie źle odebrany przez rekrutera, jeśli pokażesz, jak wykorzystałaś/wykorzystałeś ten czas i że jesteś gotowa/gotowy na nowe wyzwania zawodowe.

Może Cię zainteresować: Przerwa w zatrudnieniu – jak o niej mówić na rozmowie o pracę?

Działalność dodatkowa w CV – co wpisać?

Co wymienić w punkcie dotyczącym Twoich działań poza obowiązkami zawodowymi?

  1. Działalność naukowa: koła naukowe, wystąpienia na konferencjach.
  2. Wolontariat: nawet jeśli projekt dotyczył zupełnie odległych dziedzin niż te, wokół których koncentruje się działanie firmy. W takich projektach często trzeba wykazać się zdolnościami organizacyjnymi, interpersonalnymi, dlatego wzmianka o tym zadziała na Twoją korzyść.
  3. Własna działalność gospodarcza: w skrócie warto opisać, czego nauczyłeś/nauczyłaś się dzięki takiemu doświadczeniu.
  4. Działania społeczne: organizujesz zbiórki na rzecz potrzebujących, zbierasz podpisy pod projektem obywatelskim, a może działasz w organizacji na rzecz miasta/społeczności? Pokaż, jaką rolę pełnisz i co Ci daje ta działalność.

Kiedy NIE pisać o działalności dodatkowej w CV?

W przypadku, gdy możesz pochwalić się sporym doświadczeniem zawodowym w branży, do której należy nowa firma, nie ma sensu dodawać do CV mniej istotnych informacji. Również ów akapit będzie zbędny, gdy stanowisko, na które aplikujesz wymaga udokumentowanej ścieżki kariery, certyfikatów oraz dyplomów z uczelni. Pamiętaj, że im trafniej dobierzesz informacje do CV, tym lepiej Twoja kandydatura zostanie oceniona.

Podsumowanie

Działalność dodatkowa w CV może być dobrym sposobem na uzupełnienie profilu zawodowego, jeżeli brakuje Ci odpowiedniego doświadczenia, przystającego do stanowiska, na które aplikujesz. Warto pamiętać, aby dane zawarte w życiorysie zawsze były prawdziwe i nawiązywały do wymagań zawartych w ofercie pracy.