Ambitny, sumienny pracownik, który nie zostanie doceniony przez swojego pracodawcę i/lub nie będzie widział możliwości rozwoju zawodowego w firmie, w końcu obniży swoją wydajność. W dalszej konsekwencji zacznie rozglądać się za innymi możliwościami i odejdzie do konkurencji. Dlatego też dbałość o ludzi zatrudnionych w organizacji jest kluczowa dla jej sprawnego działania. Poznaj sposoby motywowania pracownika, które możesz wdrożyć od zaraz.

Metody rozwoju pracowników w organizacji

Zaawansowana technologia czy dobrze zaprojektowany system sprzedaży nie wystarczy, aby firma wybiła się na rynku, zyskując przewagę konkurencyjną. Najważniejszym faktorem sukcesu są ludzie – zdolni, chcący się rozwijać, zaangażowani w swoją pracę. Jeśli w Twojej organizacji znajdują się takie talenty, koniecznie zadbaj o ich motywację i rozwój. To najlepsza strategia biznesowa, obliczona na długofalowe efekty.

Dbanie o podwładnych oznacza wsłuchiwanie się w ich potrzeby, wyjście im naprzeciw. Zatem jak realnie zapewnić dobrostan zatrudnionych w firmie ludzi? Oto 8 sposobów:

Stabilność zatrudnienia i odpowiednie wynagrodzenie

To podstawowe czynniki, które zapewniają pracownikowi poczucie bezpieczeństwa, przyczyniają się do wzrostu lojalności względem pracodawcy. Z kolei niepewność, np. czy umowa zostanie przedłużona po upływie terminu lub nieadekwatna płaca do zakresu obowiązków będą miały negatywny wpływ na poziom motywacji i wydajności w pracy.

Regularny feedback

Udzielanie regularnej informacji zwrotnej nie tylko wspomaga rozwój osobisty pracownika, podwyższa jego zaangażowanie, ale również znacząco wpływa na poziom realizacji celów w firmie. Podczas takiej rozmowy warto wskazać obszary do rozwoju pracownika oraz docenić jego osiągnięcia.

Jasna ścieżka kariery

Klarowne zasady awansu na wyższe stanowiska pozwalają pracownikowi zobrazować siebie w organizacji w perspektywie długofalowej. Jasno określony system oceniania, premii i warunków, które należy spełnić w danym czasie, by rozwijać swoją karierę sprawiają, że pracownik wie, czego może oczekiwać od pracodawcy i do czego będzie dążyć. Tym samym, z większą motywacją podchodzi do realizacji celów.

Budowanie wspierającej atmosfery w zespole

Na motywację i rozwój pracownika w dużym stopniu wpływa atmosfera panująca w firmie oraz kultura organizacyjna. Dzielenie się wiedzą, danymi i informacjami między pracownikami różnego szczebla buduje zaangażowanie w zespole. Dzięki temu pracownicy mogą podejmować lepsze decyzje, efektywniej planować swoją pracę.

System benefitów

Świadczenia pozapłacowe to także skuteczne narzędzie motywowania załogi. Dofinansowania do szkoleń, urlopów, prywatnej opieki medycznej, karty sportowe, sprzęt służbowy, bony zakupowe, praca zdalna – przykładów takich praktyk jest wiele. Weź pod uwagę, że potrzeby poszczególnych pracowników są różne, dlatego najlepiej sprawdzi się elastyczny system benefitów.

Kursy i szkolenie dla pracowników

Zapewnienie pracownikom warunków do zdobywania nowych kompetencji i wiedzy to kolejny sposób, by pozytywnie wpłynąć na ich motywację. Jest wiele możliwości, aby pomóc Twoim podwładnym spełnić ich zawodowe aspiracje: szkolenia, kursy, konferencje, dofinansowanie do studiów, programy mentoringowe. Wydatek na tego rodzaju aktywności potraktuj jak inwestycję w rozwój firmy.

Otwarta komunikacja

Dbałość o rozwój i motywację pracowników przejawia się również w odpowiedniej komunikacji szefa z zespołem. To, co zbuduje Twoich pracowników, to pytanie ich o zdanie, słuchanie wypowiedzi, emocji, nastrojów, włączanie podwładnych do procesu decyzyjnego. Dzięki temu dowiesz się nie tylko o problemach w danym projekcie, ale i wzmocnisz zaufanie oraz relacje z zespołem.

Spotkania integracyjne

To kolejny, choć nieoczywisty, obszar rozwoju pracownika. Jest on szczególnie ważny, gdy praca w zespole przebiega w trybie zdalnym bądź hybrydowym. Rozmowa na żywo z kolegami z zespołu na tematy nie związane z pracą i nawiązanie przyjacielskich relacji pozwala efektywniej komunikować się na stopie zawodowej. Ponadto, ważnym aspektem jest tutaj wymiana doświadczeń związanych z obowiązkami w pracy – dzięki temu pracownik poznaje inny punkt widzenia, może w przyszłości sprawniej zarządzać swoimi zadaniami.

Podsumowanie

Wszystkie działania firmy, mające na celu zapewnienie załodze wspierających warunków pracy, przynoszą realne korzyści dla pracodawcy. Po pierwsze, minimalizacji ulega problem rotacji pracowników, niedoborów kadrowych i wypalenia zawodowego. Po drugie, na wizerunku zyskuje marka firmy jako pracodawcy. W końcu, załoga złożona z ludzi zmotywowanych, utalentowanych jest w stanie zapewnić organizacji ponadprzeciętne wyniki finansowe.

 

Artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Dobre praktyki w rekrutacji – o czym warto pamiętać?
Jak zarządzać zespołem zdalnym? Poradnik dla menedżerów

Zobacz także

Jak możemy Ci pomóc?

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami

Zapytania ofertowe:

kontakt@saleshr.pl

Telefon dla pracodawców:

+48 737 176 317

Napisz do nas

Pełna treść zgody.
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PRIORITY SALE ul. Kazimierza Odnowiciela 14, 31-481 Kraków NIP: 7342730461 (Administrator danych), w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych usług i produktów. Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016): informacje o przetwarzaniu przez nas danych, jak również o prawach osób, których dane dotyczą znajdują się w naszej Polityce Prywatności.