Zgodnie z artykułem 94 ust. 1 Kodeksu pracy pracodawca zobowiązany jest m.in. do określenia zakresu obowiązków dla poszczególnych stanowisk i zaznajomienia nowych pracowników z owymi zapisami, jak i ze sposobem wykonywania poszczególnych zadań oraz przysługującym zatrudnionym uprawnieniom. Z tego artykułu dowiesz się, czym jest i po co sporządza się charakterystykę stanowiska pracy, a także jakie informacje powinny się znaleźć w karcie opisu stanowiska pracy biurowej.

Co to jest opis stanowiska pracy?

Krótki opis stanowiska i wykonywanych czynności to dokument, który stanowi podstawę dla sformalizowania współpracy między pracownikiem a pracodawcą. Warto tutaj podkreślić, że zakres obowiązków nie jest tożsamy z opisem stanowiska. To drugie pojęcie jest szersze i odnosi się do całościowego spojrzenia na rolę, jaką będzie pełnić w organizacji nowo zatrudniony pracownik.

Po co organizacji opisy stanowisk?

Opis stanowiska pracy (OSP) pozwala zachować porządek i hierarchię zadań w organizacji, jest kluczowym narzędziem w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz stanowi niezbędny element prowadzenia efektywnych procesów rekrutacyjnych.

Co powinien zawierać OSP

Kartę opisu stanowiska pracy dobrze jest podzielić na 4 sekcje, gdzie pierwsza dotyczy zagadnień najbardziej ogólnych, a ostatnia – szczegółów.

 1. Metryka opisu:
 • nazwa stanowiska pracy,
 • nazwa działu firmy,
 • nazwa stanowiska osoby przełożonej,
 • warunki pracy (wynagrodzenie i wymiar pracy),
 • możliwa ścieżka awansu (nazwa stanowiska).
 1. Zakres zadań i obowiązków:
 • cel stanowiska,
 • zadania i zakres obowiązków na stanowisku.
 • Wymagane kwalifikacje:
 • poziom i kierunek wykształcenia,
 • doświadczenie zawodowe,
 • znajomość języków obcych,
 • certyfikaty i uprawnienia.
 1. Kompetencje i predyspozycje:
 • umiejętności twarde i miękkie,
 • cechy osobowości
 • dodatkowe predyspozycje.

Pracownik biurowy – opis stanowiska (przykład)

W ogólnej nazwie „Pracownik administracyjno-biurowy” kryje się wiele zawodów, które mogą się od siebie znacznie różnić, zwłaszcza, gdy jedno stanowisko oferowane jest przez międzynarodową korporację, a inne – przez kilkuosobową działalność usługową. Pracownik administracyjno-biurowy może być urzędnikiem, office managerem, asystentem biura, wirtualną asystentką, pracownikiem recepcji. Poniżej znajdziesz przykładowy opis stanowiska pracy biurowej, który może służyć jako inspiracja przy tworzeniu dokumentacji w Twojej firmie.

 1. Metryka opisu:
 • Asystent biura
 • Dział administracji
 • Przełożony: Office Manager
 • Awans na stanowisko Specjalisty ds. administracyjnych lub Młodszego Specjalisty ds. Wsparcia Sprzedaży.
 1. Zakres zadań i obowiązków:
 • Cel: Kreowanie pozytywnego wizerunku miejsca pracy oraz obsługa organizacyjna firmy.
 • Zadania i obowiązki:
  • dbanie o odpowiedni obieg dokumentów oraz ich archiwizację,
  • obsługa poczty wychodzącej i przychodzącej,
  • prowadzenie terminarza spotkań,
  • odbieranie połączeń telefonicznych,
  • obsługa klientów za pośrednictwem poczty email oraz bezpośrednio w biurze,
  • obsługa urządzeń biurowych,
  • dbanie o zaopatrzenie biura,
  • organizowanie podróży służbowych pracowników,
  • organizacja i obsługa spotkań biurowych,
  • dbanie o pozytywny wizerunek firmy.
 • Wymagania:
 • wykształcenie minimum średnie,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku minimum rok,
 • prawo jazdy B.
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym w mowie i piśmie
 1. Kompetencje I predyspozycje:
 • znajomość MS Office (Word, Excel, Power Point),
 • zdolności organizacyjne: dobra organizacja pracy, terminowość, dokładność oraz odpowiedzialność,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • wysoki poziom kultury osobistej.

Podsumowanie

Opis stanowiska pracy jest dokumentem, do stworzenia którego pracodawca zobowiązany jest przez przepisy Kodeksu pracy. Jest on istotny zarówno z punktu widzenia organizacji (umożliwia ustrukturyzowanie zadań w firmie, jest niezbędny przy planowaniu zatrudnienia i rekrutacji), jak i z punktu widzenia pracownika (jasny spis odpowiedzialności i zadań, określenie hierarchii i możliwości awansu). Warto pamiętać, że zatrudniony powinien być zaznajomiony również z regulaminem pracy oraz przepisami i zasadami BHP.