Studenci wielu kierunków oraz osoby przyuczające się do zawodu mają obowiązek odbycia praktyk w określonym wymiarze godzin. Dla pracodawcy zatrudnienie praktykanta może oznaczać liczne korzyści przy stosunkowo niewielkich kosztach i małym zaangażowaniu. Wyjaśniamy, kim jest praktykant i jakie są prawa i obowiązki praktykanta w firmie.

Praktykant w firmie, kim jest i jakie ma prawa?

Praktykant to osoba, która odbywa praktykę zawodową lub staż w celu zdobycia doświadczenia w danym zawodzie lub branży. Praktyki mogą być zarówno płatne, jak i niepłatne i zazwyczaj mają charakter tymczasowy. Co ważne, praktykant nie musi być studentem i już wcześniej mógł odbyć praktyki w innej firmie. Istotne, by osoba szlifująca swoje umiejętności zawodowe ukończyła co najmniej gimnazjum, a w dniu przyjęcia na praktyki nie miała ukończonych 30 lat. W przeciwieństwie do stażysty, praktykanta można zatrudnić bez pośrednictwa urzędu.

 

Potocznie praktykant bywa nazywany również stażystą, jednak stażysta ma inne prawa, nad którymi czuwa urząd pracy. Powszechnie uważa się, że zatrudnienie praktykanta przynosi więcej korzyści firmie. Przede wszystkim prawa praktykanta nie są tak uregulowane, jak prawa stażysty. W związku z tym pracodawca ma mniej obowiązków i nie musi dostosowywać się do ścisłych reguł ustalanych przez starostwo. To właściciel firmy ustala, na jakich zasadach praktyki w firmie będą realizowane. Może płacić za pracę praktykanta, ale nie musi.

 

Można powiedzieć, że prawa praktykanta są bardzo podstawowe. To między innymi prawo do bezpiecznych warunków pracy, przerw, godzinowych norm czasu pracy i równego traktowania. Na koniec praktyki pracodawca jest zobowiązany do wystawienia zaświadczenia dla praktykanta.

Obowiązki praktykanta w biurze

Obowiązki praktykanta mogą różnić się w zależności od firmy, w której odbywa praktykę. Zazwyczaj jest to szeroko pojęte wsparcie pracowników w codziennych obowiązkach, a także wnikliwa obserwacja i zdobywanie wiedzy na temat działalności przedsiębiorstwa. Obowiązki ustalane przez pracodawcę pozwalają osobie przyjętej na praktyki zdobywanie wiedzy i praktycznych umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu.

 

Praktyki dla studentów bardzo często są organizowane przez banki i na tym przykładzie warto omówić przykładowe zadania praktykanta. To między innymi:

 

  • Podstawowa obsługa klienta: pomoc w wypełnianiu wniosków, ustalanie celów wizyty i udzielanie wsparcia.
  • Uczestnictwo w akcjach marketingowych oraz pomaganie pracownikom w codziennych obowiązkach.
  • Uczestnictwo w szkoleniach oraz realizacja projektów pod okiem mentorów.
  • Nauka na podstawie obserwacji, a także przejmowanie obowiązków, na które pracownicy nie mają czasu.

Zatrudnienie praktykanta w firmie

Pracodawca może zatrudnić praktykanta maksymalnie na 3 miesiące. Warunki praktyk opisuje umowa, którą należy zawrzeć z osobą przyjętą do firmy. Taka umowa powinna zawierać następujące informacje.

 

  • Rodzaj obowiązków praktykanta
  • Tygodniowy wymiar godzin spędzonych na pracy
  • Termin, w którym realizowane są praktyki
  • Szczegóły wynagrodzenia, jeśli praktyki są płatne

 

Umowę o praktyki można rozwiązać w każdej chwili. Jeśli pracodawca płaci praktykantowi, okres wypowiedzenia wynosi 7 dni. Rozwiązanie umowy należy zawsze dostarczyć na piśmie.

Praktykanci w firmie, jakie są korzyści dla pracodawcy?

Przyjęcie praktykanta do firmy to korzystne rozwiązanie dla pracodawcy, szczególnie zalecane wtedy, gdy w firmie jest dużo zaległej pracy do wykonania, bądź część pracowników jest na urlopie lub organizacja weszła w fazę wysokiego sezonu (np. sezon z dużą ilością zamówień). Osoba ucząca się zawodu może być cennym wsparciem dla zespołu oraz rokującym kandydatem na nieobsadzone stanowisko.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Jak powinien wyglądać opis stanowiska pracy biurowej?
Program poleceń pracowniczych – wszystko, co powinieneś wiedzieć

Zobacz także

Jak możemy Ci pomóc?

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami

Zapytania ofertowe:

kontakt@saleshr.pl

Telefon dla pracodawców:

+48 737 176 317

Napisz do nas

Pełna treść zgody.
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PRIORITY SALE ul. Kazimierza Odnowiciela 14, 31-481 Kraków NIP: 7342730461 (Administrator danych), w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych usług i produktów. Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016): informacje o przetwarzaniu przez nas danych, jak również o prawach osób, których dane dotyczą znajdują się w naszej Polityce Prywatności.