Pierwsze badania o kulturze pracy w kontekście rozwoju firmy przeprowadzono już w latach 80. Od tamtej pory wiele firm na świecie w mniejszym lub większym stopniu dąży do określenia oraz kształtowania kultury organizacyjnej w firmie w taki sposób, by zoptymalizować relacje między pracodawcą a pracownikami oraz między firmą a otoczeniem zewnętrznym. Wyjaśniamy, czym dokładnie jest kultura organizacyjna firmy oraz jak ją budować, by osiągać najlepsze efekty.

Kultura firmy, co to?

Kultura organizacyjna firmy to w dużym skrócie zbiór norm, zasad i zwyczajów determinujących funkcjonowanie danej organizacji. W praktyce jest to zespół czynników wyróżniających daną firmę od innych i co ważne, są to czynniki stworzone przez członków danej organizacji, czyli pracowników i pracodawcę. Mogą one dotyczyć sposobu zachowania, wartości łączących wszystkie osoby tworzące organizację, ich postawy, rytuały. Znajomość oczekiwań pracowników, a także pojęcie o słabych i mocnych stronach przedsiębiorstwa pozwala na świadome kształtowanie jego kultury, co przekłada się na możliwość harmonijnego rozwoju. 

Od czego zależy kultura organizacji? Elementy kultury organizacyjnej

Elementy kultury organizacyjnej dzielą się na trzy kategorie opracowane przez psychologa Edgara Scheina na zasadzie góry lodowej. Eksperci zgodnie twierdzą, że jest to najlepszy podział, który świetnie obrazuje, z czego składa się kultura organizacji. Wierzchołkiem kultury organizacyjnej firmy są artefakty, czyli zwyczaje, przedmioty wykorzystywane w firmie, język i technologia. Niżej znajduje się poziom norm i wartości, w którym mieszczą się strategie i cele firmy oraz sposób zarządzania. Natomiast za poziom fundamentalny uznaje się założenia podstawowe, czyli relacje międzyludzkie oraz otoczenie, w którym firma funkcjonuje.

Modele kultury organizacyjnej w firmie

Cechy kultury organizacyjnej opisują zasady funkcjonowania danej firmy. Na tej podstawie kształtują się trzy typy kultury organizacyjnej.

 

  • Kultura przymusu, gdy pracownicy nie identyfikują się z firmą i pracują wyłącznie dlatego, iż muszą zarabiać.
  • Kultura utylitarna oznacza istnienie pewnej więzi między pracownikami a firmą, ale finanse wciąż są jednym z głównych czynników motywujących.
  • Kultura normatywna to pełne zaangażowanie pracownika w firmę i całkowita zgodność celów z celami przedsiębiorstwa.

 

Idealnym modelem z punktu widzenia pracodawcy jest typ kultury normatywnej. Aby jednak osiągnąć wysoki stopień zaangażowania i lojalności pracownika, trzeba również zaoferować mu coś w zamian.

 

Kultura przedsiębiorstwa może mieć także bardziej złożony podział. W tym przypadku wyróżniamy kulturę władzy, celu, jednostki i roli. Ta klasyfikacja opisuje, co jest najważniejsze w firmie i jak wygląda sposób jej funkcjonowania.

Jak wygląda budowanie kultury organizacyjnej?

Budowanie kultury organizacyjnej to proces, którego ważnym elementem jest obserwacja. Na tej podstawie warto dokonywać wyborów związanych z tworzeniem miejsc pracy, organizowaniem szkoleń, czy zapewnianiem określonych benefitów wpływających na poziom zadowolenia pracowników.

 

Znajomość kultury firmy pozwala na opracowanie skutecznych strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Z tego względu wiele firm decyduje się na zlecanie profesjonalnych badań. Ich analizowanie pomaga w dostrzeżeniu prawdziwego potencjału firmy.

Jaka jest funkcja kultury organizacyjnej?

Dbanie o kulturę organizacyjną firmy przynosi wiele korzyści dla wszystkich zaangażowanych. Pracownicy są bardziej zadowoleni z pracy i chętniej angażują się w projekty. Tymczasem właściciele firmy mogą obserwować dynamiczny rozwój swojego biznesu.

 

Największą uwagę zwraca się na finansowy aspekt wysokiej kultury organizacji, która w dużej mierze oznacza sukces firmy. To cenna informacja zwłaszcza dla osób zaczynających własny biznes. Odpowiednia kultura w firmie może zapewnić jej imponujący rozwój i sprawi, że przedsiębiorstwo będzie wyróżniać się na tle konkurencji. Co więcej, składniki kultury organizacyjnej tworzące określony typ kultury firmy zostaną zauważone także przez klientów. Dobre relacje między pracownikami i wysoki komfort pracy przekładają się również na zadowolenie klientów, którzy chętniej wracają do miejsc, w których pracują zaangażowani, pełni pasji ludzie, gdzie panuje przyjazna atmosfera.

Badanie kultury organizacyjnej w miejscu pracy

Silna kultura organizacji wymaga pracy i zaangażowania, jednak widoczne korzyści wynagradzają cały wysiłek. Skuteczność tej metody została dostrzeżona już w latach 80. i po ponad 40 latach wciąż uważa się ją za jedno z najlepszych rozwiązań dla biznesu.

 

Badania kultury organizacyjnej przeprowadzają profesjonalne firmy. Skorzystanie z wybranej oferty badania może pomóc w opracowaniu nowej, lepszej strategii rozwoju przedsiębiorstwa.

 

Artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Co to jest Assessment Center
Stres w pracy: jak odnaleźć się w trudnych sytuacjach?

Zobacz także

Jak możemy Ci pomóc?

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami

Zapytania ofertowe:

kontakt@saleshr.pl

Telefon dla pracodawców:

+48 737 176 317

Napisz do nas

Pełna treść zgody.
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PRIORITY SALE ul. Kazimierza Odnowiciela 14, 31-481 Kraków NIP: 7342730461 (Administrator danych), w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych usług i produktów. Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016): informacje o przetwarzaniu przez nas danych, jak również o prawach osób, których dane dotyczą znajdują się w naszej Polityce Prywatności.