Samopoczucie pracowników bezpośrednio przekłada się na osiągane przez organizację wyniki. Stan fizyczny i psychiczny zatrudnionego ma wpływ na jego efektywność, gotowość do zmian i rozwoju, poziom motywacji czy zaangażowania. Tymczasem, jak wynika z raportu Benefit Systems, poczucie frustracji i zmęczenia pracą dotyka jednego na pięciu dorosłych Polaków (22%), do mniejszego zaangażowania podczas obowiązków służbowych kilka razy w tygodniu przyznaje się już co dziesiąta osoba (12%). Jak firma może zadbać o wellbeing swoich pracowników? Które działania będą najskuteczniejsze? Sprawdź!

Co to jest wellbeing?

Definicja pojęcia wellbeing, tłumaczonego jako dobrostan, obejmuje holistyczne spojrzenie na człowieka i jego potrzeby. Według jej założeń, o dobrostanie w pracy możemy mówić wtedy, gdy pracownik realizuje swój potencjał, odczuwa satysfakcję i radość z wykonywanych obowiązków, potrafi radzić sobie ze stresem, a swoje zadania odbiera jako sensowne i znaczące w kontekście całej organizacji.

Co składa się na dobrostan w pracy?

Instytut Gallupa wspólnie z firmą Healthways przeprowadził badania i opracował wskaźnik Well-Being Index, na podstawie którego wyłoniono pięć kluczowych elementów, które zapewniają ludziom poczucie zadowolenia i spełnienia w życiu codziennym. Oto jak można je zinterpretować w kontekście życia zawodowego:

 1. Poczucie sensu. Pracownik czerpie satysfakcję z wykonywanych zadań, ma poczucie wpływu i znaczenia swoich działań. Chce osiągać coraz lepsze wyniki.
 2. Finanse. Zatrudnienie w firmie daje pracownikowi poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa finansowego.
 3. Społeczność. Praca w organizacji daje zatrudnionemu poczucie przynależności. Spotyka się z akceptacją społeczności, z którą się identyfikuje.
 4. Relacje. Ze współpracownikami łączą go przyjazne, wspierające relacje.
 5. Zdrowie fizyczne/psychiczne. Osoba zatrudniona w firmie będzie odczuwała wellbeing, gdy cechować ją będzie witalność, świadomość własnych emocji i umiejętność zarządzania nimi, odporność na stres.

Jak zbudować strategię wellbeing w firmie?

Rolą pracodawcy w omawianej kwestii jest udostępnienie narzędzi i takie organizowanie pracy, aby pozytywnie wpływać na stan psychofizyczny pracowników. Wprowadzenie udoskonaleń do strategii zarządzania personelem wspierających wellbeing  powinno zostać poprzedzone gruntowną analizą oraz badaniami wśród zatrudnionych. Przenoszenie bowiem gotowych modeli z innych organizacji lub aplikowanie najbardziej oczywistych rozwiązań (jak np. benefity) może być posunięciem chybionym. W dbałości o dobrostan pracowników chodzi o faktyczne pochylenie się nad ich potrzebami oraz oczekiwaniami.

Warto zatem przy konstruowaniu strategii przeanalizować odpowiedzi na zadane pracownikom i kadrze zarządzającej pytania.

 • Z jakimi wyzwaniami personalnymi najczęściej mierzą się managerowie? (np. wysoka absencja pracowników z powodu chorób, duża rotacja, trudności w komunikacji itp.)
 • Jakie ulepszenia systemowe mogą zaradzić tym trudnościom? (w zależności od przypadku może to być np. uelastycznienie godzin pracy, wyposażenie biura w bardziej ergonomiczne stanowiska pracy, zaoferowanie pracownikom możliwości udziału w warsztatach z zarządzania emocjami, stworzenie w biurze strefy relaksu itp.)
 • Na ile pracownicy mają poczucie sensu wykonywania swoich obowiązków? Na ile identyfikują się z wartościami promowanymi przez organizację?
 • Czy managerowie budują kapitał społeczny, tworzą wspierającą atmosferę w zespole, wzmacniając takie same zachowania u podwładnych?
 • Czy firma daje możliwość rozwoju swoim pracownikom? Czy każdy z nich ma poczucie, że jest doceniany?
 • Czy organizacja wspiera zdrowy tryb życia i fizyczną aktywność pracowników?
 • Jakie elementy polityki personalnej stworzyłyby dla pracowników lepsze warunki pracy? Z jakimi trudnościami mierzą się oni na co dzień?

Dlaczego budowanie dobrostanu w firmie jest ważne?

Inwestycja w program wellbeing z pewnością przyniesie długofalowe korzyści. Przede wszystkim, zmniejszy się ryzyko rotacji i konieczności przeprowadzania rekrutacji oraz wdrożenia nowych osób. Zmniejszeniu ulegną również straty związane z absencją pracowników. Ponadto, pracownicy będą bardziej efektywni, zaangażowani w pracę, lepiej poradzą sobie z codziennym stresem. Wzrośnie ich elastyczność i zdolność do podnoszenia swoich kwalifikacji. Atmosfera zaufania sprzyjać będzie budowaniu dobrych relacji, które również przełożą się na efektywność w pracy. Firma zyska dobrą renomę jako pracodawca i przyciągnie najlepszych kandydatów.

Podsumowanie

Wbrew pozorom, budowanie dobrostanu pracowników w firmie, nie opiera się na polityce benefitowej, lecz na realnych zmianach organizacyjnych, które umożliwią zatrudnionym wzrost zawodowy i osobisty. Tworzenie strategii wellbeing należy rozpocząć od diagnozy potrzeb w organizacji. Gotowy program powinien obejmować codzienne praktyki, szkolenia i spójną komunikację z pracownikami.

 

Artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Symptomy, po których poznasz, że Twój pracownik myśli o zmianie pracy
Co to jest stay interview i dlaczego warto wprowadzić to narzędzie do organizacji?

Zobacz także

Jak możemy Ci pomóc?

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami

Zapytania ofertowe:

kontakt@saleshr.pl

Telefon dla pracodawców:

+48 737 176 317

Napisz do nas

Pełna treść zgody.
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PRIORITY SALE ul. Kazimierza Odnowiciela 14, 31-481 Kraków NIP: 7342730461 (Administrator danych), w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych usług i produktów. Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016): informacje o przetwarzaniu przez nas danych, jak również o prawach osób, których dane dotyczą znajdują się w naszej Polityce Prywatności.