Zastanawiasz się, jakie perspektywy zawodowe stoją obecnie przed specjalistami ds. kadr i płac? Jesteś na etapie wyboru ścieżki zawodowej lub szukasz pracy w tym zawodzie? Być może już pracujesz w kadrach i myślisz o awansie? W tym artykule znajdziesz odpowiedzi na najważniejsze pytania: jakie wymagania stawiane są kandydatom, jaki jest zakres obowiązków osób zatrudnionych w kadrach, oraz na jakie zarobki mogą liczyć. Zapraszamy do lektury.

Czym zajmuje się specjalista ds. kadr i płac?

Zakres obowiązków pracowników działu kadr jest dość obszerny. Do najważniejszych zadań należy:

Prowadzenie pełnej dokumentacji pracowników zatrudnionych w firmie

Specjalista ds. kadr i płac zarządza dokumentami powiązanymi z poszczególnymi pracownikami. Są to m.in. zawiązane umowy, badania lekarskie, wnioski urlopowe, ewidencja czasu pracy, listy obecności, listy wynagrodzeń. Muszą one być przygotowane, a następnie przechowywane w określony przez przepisy prawne sposób. Stąd też osoba pracująca w dziale kadr i płac powinna doskonale znać przepisy prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, BHP.

Rozliczenia

Kadrowa odpowiedzialna jest za prowadzenie listy płac, obliczanie wynagrodzeń, przygotowywanie pasków wynagrodzeń.

Współpraca z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Obowiązki pracowników działu kadr i płac polegają również na prowadzeniu w imieniu zatrudnionych w firmie osób spraw dotyczących zarobków, podatków czy wniosków.

Rekrutacja pracowników

W wielu firmach nie funkcjonuje osobno dział HR, a rekrutacja pracowników oraz kształtowanie polityki personalnej w firmie należy  do obowiązków pracowników działu kadr i płac.

Wymagania stawiane kandydatom na stanowisko specjalisty ds. kadr i płac

Wykształcenie

Aby z sukcesem rozwijać karierę w zawodzie specjalisty ds. kadr i płac należy doskonale znać przepisy prawa pracy, BHP, posiadać wiedzę z zakresu ubezpieczeń społecznych i nieustannie ją aktualizować, gdyż regulacje prawne często ulegają zmianie. Przygotowanie teoretyczne można zdobyć kończąc studia na kierunku Prawo i administracja lub Rachunkowość i finanse. Przydatne mogą okazać się również kursy czy studia podyplomowe.

Doświadczenie

W ofertach pracy dotyczących omawianego stanowiska bardzo często można znaleźć wymaganie posiadania doświadczenia. Ma to związek z dużą odpowiedzialnością, jaka ciąży na specjalistach ds. kadr i płac. Zatem start kariery w tym zawodzie warto rozpocząć od praktyk lub stażu już w trakcie studiów.

Umiejętności

Pracodawcy cenią kandydatów, którzy doskonale radzą sobie w obsłudze programu MS Excel i/lub programów kadrowo-płacowego. Istotne jest też doświadczenia i wiedza związana ze sporządzaniem deklaracji ZUS, PIT, PFRON, GUS.

Jeśli chodzi o umiejętności miękkie, poszukiwani są kandydaci wykazujący dużą skrupulatność, samodzielność, dokładność, dobrą organizację pracy, gotowość do ciągłego poszerzania wiedzy.

Ile zarabia specjalista ds kadr i płac?

Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń ze stycznia 2023 r, mediana miesięcznego wynagrodzenia na stanowisku specjalisty ds. kadr i płac wynosi 5500 zł brutto.

Pensja 25% specjalistów ds. kadr i płac, którzy są najgorzej wynagradzani jest mniejsza niż 4 620 zł brutto.

Pensję powyżej 6 560 złotych brutto zarabia grupa 25% specjalistów ds. kadr i płac.

Dla porównania, mediana miesięcznego wynagrodzenia na stanowisku młodszego specjalisty ds. kadr i płac wynosi 4500 zł brutto. Mediana miesięcznego wynagrodzenia starszego specjalisty (również koordynatora) ds. kadr i płac wynosi 6500 zł brutto.

Podsumowanie

Praca osób zatrudnionych w dziale kadr i płac jest niezwykle odpowiedzialna i wymagająca. Obliguje do prowadzenia skrupulatnej dokumentacji pracowników, naliczania wynagrodzeń, rozliczania ze zwolnień, urlopów, wypłacania wynagrodzeń. Może być też pracą niezwykle satysfakcjonującą szczególnie dla osób, które dobrze czują się w zadaniach, w których reguły, prawa i liczby wiodą prym.