Pracodawcy przywiązują coraz większą wagę do kompetencji interpersonalnych. Pracownicy odznaczający się wysokim poziomem takich umiejętności lepiej komunikują się z zespołem, są skuteczniejsi w kontaktach z klientami, dobrze pracują w grupie oraz efektywnie zarządzają swoimi zadaniami. Czym tak naprawdę są zdolności interpersonalne? Czy wrodzone predyspozycje lub ich brak determinują ścieżkę zawodową? Sprawdź!

Czym są umiejętności interpersonalne?

Kompetencje interpersonalne to umiejętności społeczne, które wykorzystujemy w relacjach z innymi ludźmi. Niektóre z tych zdolności są wrodzone, a inne nabyte, jednak wszystkie z nich można rozwijać przez całe życie.

Umiejętności interpersonalne należą do grupy kompetencji miękkich, czyli takich, które są trudne do precyzyjnego oszacowania, w odróżnieniu od kompetencji twardych.

Umiejętności interpersonalne – przykłady

Zdolności komunikacyjne – interpersonalne talenty przede wszystkim objawiają się dużą łatwością w nawiązywaniu kontaktów, budowaniem jakościowych relacji, osiąganiu celów poprzez dobrze prowadzoną komunikację z drugim człowiekiem. Osoby z wysokim poziomem kompetencji komunikacyjnym potrafią świetnie się zaprezentować, np. podczas mowy wygłaszanej na forum, dobrze radzą sobie z rozwiązywaniem konfliktów, debatowaniem, są również uważnymi słuchaczami.

Umiejętności negocjacyjne – niezwykle istotne w pracy nie tylko handlowców czy managerów. Polegają one na umiejętności przyjęcia postawy obiektywnego obserwatora, który jest w stanie pogodzić różne interesy dwóch stron, wyciągnąć konsekwencje oraz sformułować wnioski.

Umiejętność wpływania na innych – chodzi tu np. o zdolności mobilizowania ludzi do działania, do pokonywania trudności. Jest to umiejętność szczególnie ceniona u liderów, ale również osób pracujących w branży marketingu i promocji, terapeutów czy nauczycieli.

Umiejętność pracy w zespole – działanie w grupie wymaga od jej członków postawy uważności, odpowiedzialności za wspólny cel, zdolności komunikacyjnych, umiejętności zrezygnowania z własnych celów, jeśli nie służą pracy całego zespołu.

Asertywność – bez tej cechy pracownik może odczuwać dużą presję ze strony otoczenia i dyskomfort, że jego granice są naruszane. To prosta droga do wypalenia zawodowego. Asertywność potrzebna jest również w negocjacjach, zarządzaniu zespołem czy obsłudze klientów.

Delegowanie – to umiejętność przekazywania zadań wraz z odpowiedzialnością za nie innym osobom. Dzięki temu można zwiększyć produktywność i zyskać czas na realizację innych, ważniejszych działań. Zdobycie tej kompetencji będzie szczególnie trudne dla osób, które mają ograniczone zaufanie do innych oraz przeświadczenie, że same zrobią zadania najlepiej.

Gdzie wpisać umiejętności personalne do CV?

Nie należy pomijać zdolności interpersonalnych przy tworzeniu CV. Na tę grupę informacji powinna zostać wydzielona specjalna sekcja „Umiejętności”. Najlepiej umieścić ją zaraz pod podsumowaniem zawodowym lub pod sekcją „Doświadczenie zawodowe”.

Umiejętności warto podzielić na twarde (w tym przypadku dookreślamy poziom tych zdolności) oraz miękkie, czy interpersonalne.

Jak budować wysokie umiejętności interpersonalne?

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, iż zdolności interpersonalne można budować przez całe życie. Rodzimy się z pewnymi predyspozycjami, lecz nie muszą one całkowicie determinować zawodowych wyborów. Ważne jest to, jak będziemy z naszymi zasobami pracować.

Aby rozwijać umiejętności personalne konieczna jest przede wszystkim autorefleksja, podczas której podejmiemy próbę obserwacji samych siebie w kontekstach społecznych. Czy umiemy klarownie się komunikować, czy jesteśmy rozumiani przez otoczenie? Co mówią o nas inni? W jakich sytuacjach społecznych odczuwamy frustrację, co jest jej powodem? W których sytuacjach czujemy się niepewni, a w których komfortowo?

W budowaniu umiejętności interpersonalnych pomogą również poniższe praktyki:

  • analiza emocji swoich i innych,
  • ćwiczenie empatii oraz asertywności,
  • czytanie książek psychologicznych, słuchanie podcastów o tej tematyce,
  • dbanie o relacje prywatne i zawodowe,
  • skorzystanie ze szkoleń lub treningów interpersonalnych.

Podsumowanie

Zdolności interpersonalne są niezbędne, aby dobrze radzić sobie w większości sytuacji zawodowych. Niektórzy, za sprawą cech osobowości i sposobu wychowania, bez szczególnego przeszkolenia, potrafią skutecznie negocjować, wygłaszać charyzmatyczne mowy czy budować długotrwałe relacje z klientami. Pozostali mogą dojść do równie wysokiego poziomu dzięki świadomemu budowaniu tych kompetencji za sprawą autoanalizy, ćwiczeń i szkoleń.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Kompetencje miękkie i twarde w cv
Stres w pracy: jak odnaleźć się w trudnych sytuacjach?

Zobacz także

Jak możemy Ci pomóc?

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami

Zapytania ofertowe:

kontakt@saleshr.pl

Telefon dla pracodawców:

+48 737 176 317

Napisz do nas

Pełna treść zgody.
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PRIORITY SALE ul. Kazimierza Odnowiciela 14, 31-481 Kraków NIP: 7342730461 (Administrator danych), w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych usług i produktów. Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016): informacje o przetwarzaniu przez nas danych, jak również o prawach osób, których dane dotyczą znajdują się w naszej Polityce Prywatności.