O tym, że zasoby ludzkie w organizacji są kapitałem, o który trzeba dbać na wielu płaszczyznach i na każdym etapie rozwoju przedsiębiorstwa, wie chyba każdy menadżer. Choć to nieoczywiste, równie istotne jest odpowiednie analizowanie zebranych na temat personelu danych HR w celu zoptymalizowania procesów zarządczych. Z tego artykułu dowiesz się, czym jest analiza zasobów ludzkich i jakie korzyści może przynieść firmie.

Co to są zasoby ludzkie w organizacji?

Zanim przejdziemy do omówienia szczegółowo zagadnienia związanego z analityką, warto przywołać definicję terminu zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie. Oznacza on nie tylko liczbę pracowników zatrudnionych w danej firmie, ale i ich potencjał oraz cechy. To kapitał, którym należy umiejętnie zarządzać poprzez:

  •  motywowanie pracowników,
  • dbanie o sprawną, klarowną komunikację w zespole,
  • podwyższanie kompetencji pracowników poprzez organizowanie szkoleń lub umożliwienie udziału w eventach branżowych,
  • przydzielanie obowiązków w taki sposób, aby odpowiadały one predyspozycjom zatrudnionych,
  • transformujące przywództwo.

Firmy, w ramach zarządzania zasobami ludzkimi, gromadzą szeroki zakres danych, np. informacje dotyczące demografii zatrudnionych, czynniki motywacyjne,  wskaźniki efektywności, dane dotyczące zachowań, osobowości i odejść z pracy. W czasach, w których z łatwością można zgromadzone informacje przekształcić w dane analityczne, nie sposób nie wykorzystać ich do efektywniejszego zarzadzania firmą.

Co to jest analiza zasobów ludzkich?

Analiza zasobów ludzkich, określana również jako analiza talentów w firmie to działanie badawcze polegające na podzieleniu danych związanych z zasobami ludzkimi w organizacji według przyjętego kryterium  lub wyodrębnienie określonych cech pracowników, a następnie analiza i opisanie korelacji oraz sformułowanie oceny i kierunków usprawnień.

Analiza zasobów ludzkich służy zwiększeniu efektywności procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, umożliwia również działom odpowiedzialnym za zarządzanie personelem skutecznie planować i osiągać cele organizacyjne, podejmować lepsze decyzje personalne.

Tak, jak powszechne stało się badanie  i analizowanie zachowań konsumenckich w celu dopasowania oferty produktowej oraz strategii marketingowej do potrzeb i preferencji potencjalnych klientów, tak coraz większym zainteresowaniem cieszy się analiza zasobów ludzkich. Umożliwia ona lepsze zrozumienie zachowań, potrzeb oraz czynników motywujących pracowników.

Dlaczego analiza danych w zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacji jest tak ważna?

Obecne czasy charakteryzują się wyjątkowo dużą niestabilnością rynku pracy. Wszelkie ograniczenia związane z niedawnym wybuchem pandemii, zakłócenia w łańcuchu dostaw, niedobory pracowników wykwalifikowanych, napływ pracowników zza granicy – wszystkie te czynniki pokazują, jak ważna jest odporność organizacji na zewnętrzne zmienne i jednocześnie zachowanie dużej elastyczności.

W tym zakresie dużą rolę może odegrać analiza zasobów ludzkich. Owe badania nie ograniczają się jedynie do wycinkowych sytuacji, lecz pozwalają spojrzeć na funkcjonowanie ludzi w firmie z szerokiej perspektywy. Ponadto jest to proces ciągły, zatem umożliwia natychmiastową adaptację strategii do zmieniających się oczekiwań pracowników, zmian sposobów pracy czy zakłóceń pojawiających się na rynku.

Analiza zasobów ludzkich – przykłady zastosowania

Firmy decydują się na wprowadzenie analizy zasobów ludzkich z różnych pobudek. Najczęściej celem działań jest:

  • określenie najlepszych metod pozyskiwania kandydatów i sposobów komunikowania się z potencjalnymi pracownikami,
  • opracowanie pakietów wynagrodzeń, które spełnią oczekiwania pożądanych kandydatów,
  • określenie przyczyn, dla których nowo zatrudnieni pracownicy odchodzą,
  • jednoznaczne wskazanie niedoborów umiejętności w obrębie zespołu,
  • budowania różnorodności w zespole.

Podsumowanie

Odpowiednio wdrożona analiza zasobów ludzkich w firmie przynosi wymierne korzyści: od szybszej i efektywniejszej rekrutacji po zmniejszenie rotacji pracowników. Ostatecznie sprowadza się do zapewnienia organizacji oszczędności w budżecie HR, szybszy rozwój oraz większą odporność na pojawiające się na rynku zakłócenia.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Kim jest facylitator i czym się zajmuje?
Audyt kompetencji pracowników

Zobacz także

Jak możemy Ci pomóc?

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami

Zapytania ofertowe:

kontakt@saleshr.pl

Telefon dla pracodawców:

+48 737 176 317

Napisz do nas

Pełna treść zgody.
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PRIORITY SALE ul. Kazimierza Odnowiciela 14, 31-481 Kraków NIP: 7342730461 (Administrator danych), w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych usług i produktów. Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016): informacje o przetwarzaniu przez nas danych, jak również o prawach osób, których dane dotyczą znajdują się w naszej Polityce Prywatności.