Po zakończeniu współpracy z firmą , były pracownik może poprosić swojego przełożonego o wystawienie referencji. Taki dokument będzie dla niego mocnym argumentem na rozmowach kwalifikacyjnych, ponieważ pisemne zaświadczenie od dawnego pracodawcy uwiarygadnia to, co znajduje się w CV kandydata. Warto zatem wesprzeć pracownika w jego staraniach i stworzyć niedługi dokument. Jak napisać rekomendacje pracownika? Co powinno się w nich znaleźć? Oto krótki poradnik.

Referencje dla pracownika – forma

Dokument zawierający list referencyjny powinien mieć formę podania. A zatem należy cały tekst zmieścić na jednej stronie A4, sprawdzić go pod kątem poprawności językowej, ograniczyć się do zwięzłej, treściwej wypowiedzi.

W prawym górnym rogu umieszczamy datę i miejsce, w którym dokument został sporządzony. Trochę niżej, po lewej, wpisujemy swoje dane (imię, nazwisko, stanowisko, firma i dane kontaktowe). W następnej linii, na środku, umieszczamy nagłówek: Referencje.

Poniżej wpisujemy właściwą treść, pod którą, w prawym dolnym rogu zamieszczamy zwrot „Z wyrazami szacunku” lub „Z poważaniem”, podpis oraz pieczątkę.

Jak napisać referencje dla pracownika – podstawowe elementy

Rekomendacje od pracodawcy dla byłego pracownika powinny uwzględniać te elementy:

  • Przedstawienie pracownika – na jakim stanowisku pracował, przez jaki okres, na czym polegały jego obowiązki.
  • Osiągnięcia – jakie umiejętności zdobył pracownik podczas pracy w firmie, jakie były jego największe osiągnięcia, czym wyróżniał się na tle innych.
  • Krótka ocena – jak oceniamy całościowo wkład, jaki pracownik wniósł do firmy.
  • Zakończenie – zaproszenie do kontaktu w celu potwierdzenia przedstawionych informacji.

Referencje dla pracownika – wzór

Najczęściej referencje tworzone są dla pracownika biurowego, jednak w każdym innym zawodzie taki dokument może okazać się potrzebny. Poniżej zamieszczamy referencje dla pracownika – przykład, który może służyć jako inspiracja do napisania dokumentu. Pamiętajmy jednak, że posługiwanie się gotowymi wzorami lub treścią nadmiernie nasyconą pochwałami będzie stawiało pod znakiem zapytania wiarygodność informacji zawartych w dokumencie.

 Pan Franciszek Nowak został zatrudniony w firmie Drukarnia Cyfrowa Komfort Sp. z o. o. 1 marca 2015 roku. Do końca roku 2021 pracował w niej jako przedstawiciel handlowy.

Do obowiązków Pana Franciszka należało pozyskiwanie nowych klientów, budowanie relacji z obecnymi kontrahentami, tworzenie ofert, a także negocjowanie warunków współpracy. Realizacja tych zadań wymagała od Pana Franciszka częstych wyjazdów służbowych, dużej elastyczności, odporności na stres i wysokich zdolności interpersonalnych.

Pan Franciszek doskonale sprawdził się w swoich obowiązkach. Utrzymywał pozytywne relacje z klientami, umiejętnie negocjował ustalenia dotyczące współpracy, był lubiany i ceniony. Jego nastawienie i efektywność bezpośrednio przełożyły się na wysoki współczynnik retencji. Ponadto, Pan Franciszek szybko zdobył umiejętność skutecznego docierania do nowych klientów, dzięki czemu z roku na rok znacznie powiększał portfolio swoich klientów, a w 2021 roku zanotował najwyższy współczynnik transakcji wygranych wśród naszych handlowców.

Pan Franciszek wykonuje swoje obowiązki sumiennie i z dużą dozą kreatywności. Jestem przekonana, że świetnie poradzi sobie z każdym powierzonym mu zadaniem.

W celu potwierdzenia powyższych informacji, zapraszam do kontaktu telefonicznego (123456789) lub mailowego (agnieszka.kowalska@komfort.pl).

Podsumowanie

Jak napisać referencje pracownikowi? Najważniejsza jest autentyczność informacji oraz zwięzła, treściwa forma. Podany tutaj wzór może być inspiracją do napisania własnej oceny byłego podwładnego oraz dużym ułatwieniem w nadaniu kształtu treści.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Jak prowadzić profil firmowy na LinkedIn, by przyciągnąć kandydatów?
Skuteczna komunikacja w zespole – jak manager może ją wspierać?

Zobacz także

Jak możemy Ci pomóc?

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami

Zapytania ofertowe:

kontakt@saleshr.pl

Telefon dla pracodawców:

+48 737 176 317

Napisz do nas

Pełna treść zgody.
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PRIORITY SALE ul. Kazimierza Odnowiciela 14, 31-481 Kraków NIP: 7342730461 (Administrator danych), w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych usług i produktów. Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016): informacje o przetwarzaniu przez nas danych, jak również o prawach osób, których dane dotyczą znajdują się w naszej Polityce Prywatności.